2022 yılında en az 1843 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

2022 yılında en az 1843 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti


AKP iktidara geleli 20 yılı geçti. Bu dönemde “Büyük Türkiye”, “Yeni Türkiye”, “Yerli ve Milli Ekonomi” gibi birçok söylemle neoliberal işçi karşıtı politikalar hayata geçirildi. MÜSİAD, TÜSİAD, TİSK vb. patronların yüzü gülerken ücretler eridi, sendikal hareket ve genel anlamda emek hareketi zayıflatıldı, grevler yasaklandı, kentler rant alanı haline getirildi, doğa talan edildi ve binlerce işçi işyerlerinden eve geri dönemedi...

Tuzla Tersaneleri, Davutpaşa/OSTİM, Soma, Torunlar, Ermenek, Covid, Silikozis, Asbest, Bartın ve niceleri... Sonuç ortada! Güvencesizliği bugünün proleter çalışma ve yaşam disiplini haline getiren AKP’nin iktidar yılları boyunca İş Cinayetlerinde 30 bin 546 işçi hayatını kaybetti.

2022 yılında en az 1843 iş cinayeti!
Yüzde 68’ini ulusal basından; yüzde 32’sini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2022 yılında “en az” 1843, her gün “en az” 5 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. En az diyoruz çünkü tespit ettiğimiz on ölümün yedisi basına yansıyanlar üçü bize bildirilenler. Özellikle hekimler, ölen işçilerin mesai arkadaşları ve yerelden gelen bilgiler ile sürekli bir güncelleme yapıyoruz.

İş cinayetleri bu yıl da “mevsimlik çalışmanın arttığı” (havaların ısınmasıyla esas olarak tarım işkolundaki mobilizasyon ve üretim artışıyla) Mayıs-Eylül periyodunda artış gösterdi. Ancak genel olarak baktığımızda da ucuz emek cenneti haline çevrilen Türkiye’de bu yıl iş cinayetlerinde kısmi artış var. Benzer bir gerçeklik OHAL sürecinde de (2016-2018) meydana gelmiş ve iş cinayetlerinde oransal bir artış yaşanmıştı. Bu durum temel olarak geleneksel sendikal merkezlerin çekirdeğini oluşturan işkollarında da güvencesiz çalışma koşullarındaki derinleşmeye (üretim zorlaması, işsizlik baskısı) ve sendikal hareketin giderek etkisizleştiğine (işkolunda çekim merkezi olamaması, örgütlü olduğu işyerlerindeki hak kayıpları) işaret etmektedir.

SGK son yıllarda kendi nam ve hesabına çalışanların ölümlerini iş kazası istatistiklerine eklese de iki elin parmaklarını geçmiyor. Oysa biz iş cinayetleri istatistiklerinde çiftçi ve esnafların çalışırken ölümlerini de düzenli olarak kayıt altına alıyoruz. Ancak bu yıl geçen yıllara göre bu ölümlerde kısmi bir düşüş var, bunun nedenini “çiftçi ve esnafların da ücretliler ordusuna katılmasındaki artış” olarak değerlendiriyoruz.

Tarım, inşaat, hizmet ve sanayi sektörleri
İş cinayetlerinin yoğunlaştığı (953 işçi ölümü) üç işkolu bulunuyor. “Güvencesiz çalışma”nın hakim olduğu inşaat, tarım ve taşımacılık. Uzun çalışma saatleri, yoğun çalışma, sigortasız çalışma ve her türlü kuralsızlığın hakim olduğu bu işkollarında sendikal örgütlenme yok gibi ya da zayıf ve belli mesleklerde öbekleniyor.

İnşaatlarda dış cephe iskele, çatı, asansör boşluğu vb. yüksekten düşmeler ölümlerin yarıdan fazlasını oluştururken diğer iki temel neden ise ezilme/göçük ile elektrik çarpmaları.

Diğer yandan özellikle mevsimlik tarım işçilerinin çalıştıkları bölgelere ya da tarlaya yolculuğu sırasında uygun olmayan ulaşım araçlarının kullanılması, eskiyen traktörler, işçilerin barınma-dinlenme-temizlik alanlarının yetersizliği, kene ısırmaları vb. ölümlerin temel nedenlerini oluşturuyor.

En çok işçi ölümünün meydana geldiği üçüncü işkolu ise taşımacılık. Yoğun çalışma, mobbing, uzun çalışma saatleri, uygun olmayan yollar ve araçlar, beslenme ve uyku düzensizliği vb. sorunlar iş cinayetlerine davetiye çıkarıyor. Ölümlerin yüzde 75’ini trafik kazaları oluştururken diğer önemli bir neden ise çalışma koşullarına bağlı kalp krizleri.

Bu yıl moto kurye ölümleri de bu nedenlerden dolayı ölümlerin arttığı bir meslek olarak raporlarımızda öne çıkıyor. Pandemi ile birlikte giderek genişleyen ve işçi profilinin çoğunlukla 20’li yaşların başında olduğu sektörde işçi sağlığı açısından en net sonuç ortada: 2022 yılında en az 55 moto kurye iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Ölümlerin bir durağı da katı atık işçileri. Sigortasız, sağlıksız koşulların ve çocuk-göçmen-yaşlı emeğinin yoğun olduğu, üç otuz para için belirsiz saatler çalışılan vb. işkolunda acil örgütlenme faaliyetlerinin yoğunlaştırılması gerekiyor.

Diğer yandan sanayi işkollarındaki ölümler ilk üç sırada olmasa da sanayinin çok farklı işkollarında (maden, metal, enerji, tekstil, kimya, gıda vd.) olduğu gerçeğinin altını çizmek gerekiyor. Aslında bu işkollarının toplamını aldığımızda “sektörel olarak en fazla ölüm sanayide” meydana geliyor. Özellikle sendikasızlaştırmanın sonuçlarının ortaya çıktığı ve genç işçi ölümlerinin yoğunlaştığını gözlemliyoruz.

İşkollarına değinirken son olarak hatırlatalım: 14 Ekim 2022’de Bartın Amasra’da bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra TİM’de işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması sonucu meydana gelen grizu patlamasında 42 madenci hayatını kaybetti. Karadon, Elbistan, Kozlu, Soma, Ermenek, Şırnak maden katliamlarına bir yenisi daha eklendi.

Ölüm nedenleri: Servis kazası, düşme, ezilme, patlama, kalp krizi, intihar, şiddet, Covid-19
İş cinayetlerinin bir numaralı nedeni trafik, servis kazaları. Ancak bu ölümler iş cinayeti olarak değil trafik kazası olarak görülüyor. Oysa tır, kamyon, otobüs, servis minibüsü, taksi şoförleri, moto kuryeler uzun çalışma saatlerinde ve neredeyse dönüşümsüz çalışmaktalar. Diğer yandan araçların yeterli bakımı yapılmıyor ve eski araçlar kullanılıyor, yol aydınlatması veya düzenlemelerinde sorunlar var, iş yetiştirme baskısı cabası vb. Şoför ölümleri bir iş cinayetidir, yine servislerde birçok işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetmektedir. Ayrıca trafik kazaları birçok yurttaşında ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu için bir halk sağlığı sorunudur.

Sanayi işkollarında iş cinayetlerinin oransal olarak artışı ile birlikte ezilme, patlama, yanma, elektrik çarpması, zehirlenme vb. ölüm nedenlerinde de gözle görülür bir yaygınlaşma mevcut. Bu noktada İstanbul, Kocaeli, İzmir, Manisa, Bursa, Ankara, Tekirdağ, Sakarya, Gaziantep, Samsun, Konya gibi şehirlerde endüstriyel kazalar olarak adlandırılan iş cinayetleri öne çıkıyor.

Sağlık ve eğitim emekçilerine yönelik işyerlerinde yaygın bir şiddet yaşanıyor. Bu noktada yapılan eylemlerde çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması talepleri öne çıkıyor. Ancak yaygın şiddet sadece bu iki işkolunda sınırlı değil, hizmet sektörünün farklı alanlarında (eğlence, belediye, taşımacılık, büro, özel güvenlik, basın vd.) ortaklaşan bir sorun.

Ekonomik kriz, mobbing ve fazla çalışmaya bağlı işçi intiharları devam etmektedir. Özellikle geçinemeyen işçilerin banka ve tefecilerden aldıkları borçları geri ödeyememeleri sonucu yapılan baskılar bu intiharların önemli bir nedeni. Yine genç işçi, işsizlerin güvencesizleştirme kıskacında geleceksizleştirilmeleri intiharların diğer önemli nedeni.

Aşırı-yoğun-fazla-sağlıksız çalışmaya, beslenme-barınma-yaşam koşullarına bağlı kalp krizi ve beyin kanaması gibi ani işyeri ölümleri de (ilk yardımlarında yetersizliğini vurgulayalım) artarak sürüyor. Bu ölümler taşımacılık, tarım, büro, eğitim, belediye gibi işkollarından tüm işkollarına yaygınlaşırken yaş ortalaması da giderek düşüyor.

2020 yılı Mart ayından itibaren çıkardığımız raporlarda “Covid-19 bir işçi sınıfı hastalığıdır” tespitini yapmıştık. 2021 yılının Temmuz ayından itibaren yaygın aşılamanın başlamasıyla hastalık, işçi sınıfı içinde daha çok yaşlı ve emekli işçilere daralan bir işçi sağlığı sorunu olmaya devam etti ve 2022 yılının ilk üç ayında da yaygın öldürücü niteliğini sürdü. Sonrasında ise işçi sınıfı için Covid sonrası sağlık sorunları görülmeye başlandı.

Çocuk, yaşlı, kadın ve göçmen işçi ölümleri
2022 yılında en az 64 çocuk işçi hayatını kaybetti. 14 yaş ve altında çalışırken ölen çocukların sayısı arttı. Yine ölümlerin merkezinde her yıl olduğu gibi tarım yer alırken MESEM projeleriyle gündeme gelen stajyer/çırak ölümlerinde de artış gözüküyor. Çocuk ve genç işçilere dönük bir mücadele başlığının hızla belirlenmesi lazım. Çocuk işçilik 4 ila 8 yaş arasında başlıyor. Bu yaşta mevsimlik tarım işçisi, çoban ya da sokakta mendil satan çocuk ölümlerine rastlıyoruz. Ancak mevsimlik tarım işçisi çocuklarda ve sokakta çalışan çocuklarda 8 yaşından itibaren bir artış var. 10-12 yaşlarda tekstil ve metalde çalışan çocukları görüyoruz. 13-14 yaşlarından itibaren tarım, inşaat, sanayi ve hizmetlerde çalışan sayıları milyonlara ulaşan çocuk işçi var. 18-29 yaş arasında ise (sanayi, inşaat, hizmetler işkolunda) büyük şehirlere yığılmış, geleceksiz ve güvencesiz yeni bir işçi sınıfı karşımızda...

Yine uzun zamandır hakim olan neoliberal politikaların bir sonucu olan yaşlı işçi ölümleri artık her gün basında yer alıyor. İnşaatlarda, tarımda, sokakta atık toplarken 60’lı ve 70’li yaşlardaki işçiler düşerek, zehirlenerek, trafik kazasında hayatlarını kaybediyor. EYT Yasası ile ilgili düzenlemelerin hayata geçirildiği günümüzde 2022 yılında 50 yaş ve üzeri en az 527 emekçi ölümünü kaydetmiş olduğumuz gerçeğinin altını çizmek istiyoruz.

2022 yılında en az 108 kadın işçi hayatını kaybetti. Kadın işçiler tarım, eğitim, ticaret, büro, metal, taşımacılık, sağlık, konaklama ve genel işler işkollarında çalışıyorlardı. SGK iş kazası istatistiklerinde kadın işçi ölümleri toplam ölümlerin yüzde 2’sidir. Oysa biz kısıtlı olanaklarımızla 3-4 kat daha fazla kadın işçi ölümü tespit ediyoruz. Bu ölümler esas olarak tarımda yoğunlaştığı (sigortasız olduğu) için kayda alınmıyor. Diğer yandan bildirimler yoluyla da birçok kadın işçi ölümünü kaydediyoruz. Buradan “kadın işçi ölümlerinin saklandığı, basına yansımadığı” sonucuna ulaşabiliriz.

Sayısı giderek artan göçmen işçilerin iş cinayeti sonucu ölümleri de artıyor. Bu yıl 90 göçmen işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin üçte ikisi Suriyeli ve Afganistanlı. Bu durum Türkiye’de göçmen işçiliğin mültecilik temelinde hayata geçtiği gerçeğini ortaya koyuyor. Göçmen işçi ölümlerinin bir kısmında kimlik bilgilerine bile ulaşamıyoruz. Yine birçok göçmen işçinin kayıtsız oldukları için iş cinayetlerinin saklandığını da unutmamak gerekli.

İş cinayetlerine karşı örgütlenelim
İş cinayetlerinde ölen işçilerin 92’si sendikalı (Bu işçilerin 42’si Bartın Amasra’daki maden patlamasında hayatını kaybetti). Bir yandan tüm iş cinayetlerinde ölen işçilerin yüzde 5’i sendikalıdır tespitiyle “sendikalı olmak iş cinayetlerini önler” diyebiliriz. Diğer yandan Amasra örneğini de değerlendirince “sadece sendikalı olmak yetmez örgütlü de olmak gerekir” demek lazım. Zira iş cinayetlerini işçi örgütlülüğü, işçi denetimi önler; sendikaya üye olmak ve toplu sözleşme imzalamak, Soma’da olduğu gibi Amasra’da da bu örgütlülüğün ve denetimin hayata geçirilmediğini göstermiştir.

Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim. Bu durum özellikle kamu çalışanı/memur sendikaları açısından daha da tespit edemediğimiz bir husus…

Emek, ekoloji ve halk sağlığı mücadelesi
Verilen mücadeleler sonucu Sao Paulo uçak gemisinin Aliağa’ya getirilmesinden vazgeçildi. Gerek Sao Paulo uçak gemisi üzerinden başlayan asbest ve tehlikeli kimyasallar gerek Gaziantep ve Mardin’deki tır ve kamyon kazaları tartışmaları sonrası emek ve ekoloji hareketlerinin bağlarını yeniden düşünmek gerektiği gerçeği bir kez daha kendini gösteriyor: İşçi sağlığı ve iş güvenliği ilkelerini hiçe sayma, bu konuda cezasızlık... Doğa talanı ve yasaları, mahkeme ve üst mahkeme kararlarını siyasi iradenin desteğiyle hiçe sayma... Yangından mal kaçırırcasına yağma için en kısa sürede bir havzada maden çıkarma, üretim yapma, bir projeyi bitirip ranta çevirme ve olay mahalinden kaçma... Kamusal denetimin tamamen yokluğunda kimi zaman gıda güvenliğini yok sayma (giderek artan kitlesel işçi zehirlenmeleri), üretim/proses güvenliğini yok sayma (üretim süreçlerinde arızalar, patlamalar, yangınlar), işçi sağlığı ve iş güvenliğini hiçe sayma (artan iş cinayetleri ve yakın gelecekte patlayacak meslek hastalıkları), doğal yaşamı hiçe sayma (orman yangınları, toprak, hava ve suda artan kirlilik), kentsel ve çevresel planlamayı hiçe sayma (artan trafik, anlamsız ve kalitesiz yol inşaatları ve artan trafik kazaları)...

***

2022 yılında iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle:

Ocak ayında en az 120 işçi, Şubat ayında en az 109 işçi, Mart ayında en az 123 işçi, Nisan ayında en az 130 işçi, Mayıs ayında en az 178 işçi, Haziran ayında en az 189 işçi, Temmuz ayında en az 172 işçi, Ağustos ayında en az 189 işçi, Eylül ayında en az 161 işçi, Ekim ayında en az 163 işçi, Kasım ayında en az 128 işçi ve Aralık ayında en az 181 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti…

 

2022 yılında iş cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre dağılımına baktığımızda 1600 ücretli (işçi ve memur) ve 243 kendi nam ve hesabına çalışan (çiftçi ve esnaf) hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 87’sini ücretliler yüzde 13’ünü ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor…

 

2022 yılında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

İnşaat, Yol işkolunda 374 işçi; Tarım, Orman işkolunda 359 emekçi (186 işçi ve 173 çiftçi); Taşımacılık işkolunda 220 işçi; Madencilik işkolunda 105 işçi; Metal işkolunda 101 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 99 emekçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 97 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 95 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 61 işçi; Enerji işkolunda 52 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 43 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 35 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 32 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 31 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 22 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 22 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 16 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 7 işçi; İletişim işkolunda 5 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 3 işçi; Elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 64 işçi hayatını kaybetti…

 

2022 yılında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Trafik, Servis Kazası nedeniyle 422 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 347 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 295 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 201 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 97 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 78 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 77 işçi; İntihar nedeniyle 71 işçi; Şiddet nedeniyle 68 işçi; Covid-19 nedeniyle 46 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 27 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 14 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 100 işçi hayatını kaybetti…

 

2022 yılında iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle: 108 kadın işçi ve 1735 erkek işçi hayatını kaybetti…

 

2022 yılında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

14 yaş ve altı 27 çocuk işçi,
15-17 yaş arası 37 çocuk/genç işçi,
18-29 yaş arası 390 işçi,
30-49 yaş arası 756 işçi,
50-64 yaş arası 428 işçi,
65 yaş ve üstü 99 işçi,
Yaşını bilmediğimiz 106 işçi hayatını kaybetti…

 

2022 yılında 90 mülteci/göçmen işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin geldikleri ülkelere bakarsak:

39 işçi Suriyeli; 20 işçi Afganistanlı; 8 işçi Türkmenistanlı; 5’er işçi İranlı ve Özbekistanlı; 3 işçi Rusyalı; 1’er işçi Azerbaycanlı, Belaruslu, Endonezyalı, Iraklı, Kuveytli, Nijeryalı, Pakistanlı, Sırbistanlı, Ukraynalı ve Yunanistanlı...

 

2022 yılında iş cinayetlerinde ölenlerin 92’si (yüzde 4,99) sendikalı işçi, 1751’i ise (yüzde 95,01) sendikasız. Sendikalı işçilerin 44’ü madencilik, 16’sı metal, 10’u belediye, 7’si kimya, 4’ü enerji, 4’ü sağlık, 2’si taşımacılık, 1’i tarım, 1’i iletişim, 1’i eğitim, 1’i tersane ve 1’i güvenlik işkolunda çalışıyordu…

 

2022 yılında Türkiye’nin 80 şehrinde ve yurtdışında birçok ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik:

256 ölüm İstanbul’da; 87 ölüm İzmir’de; 64 ölüm Bursa’da; 59 ölüm Antalya’da; 57 ölüm Muğla’da; 55 ölüm Kocaeli’nde; 53 ölüm Mersin’de; 51 ölüm Denizli’de; 50 ölüm Gaziantep’te; 49 ölüm Konya’da; 47 ölüm Bartın’da; 44 ölüm Ankara’da; 43 ölüm Samsun’da; 40 ölüm Manisa’da; 37 ölüm Kayseri’de; 36’şar ölüm Aydın ve Şanlıurfa’da; 34 ölüm Balıkesir’de; 33 ölüm Sakarya’da; 32 ölüm Adana’da; 27 ölüm Zonguldak’ta; 26 ölüm Hatay’da; 22 ölüm Diyarbakır’da; 21 ölüm Kahramanmaraş’ta; 20’şer ölüm Çorum ve Sivas’ta; 19’ar ölüm Malatya ve Trabzon’da; 18’er ölüm Çanakkale ve Kütahya’da; 17’şer ölüm Adıyaman, Kastamonu ve Ordu’da; 16’şar ölüm Mardin ve Tekirdağ’da; 15 ölüm Batman’da; 14’er ölüm Afyon, Bolu ve Düzce’de; 13 ölüm Şırnak’ta; 12’şer ölüm Erzurum, Rize ve Yalova’da; 11 ölüm Uşak’ta; 10’ar ölüm Elazığ, Eskişehir, Siirt ve Van’da; 9’ar ölüm Ağrı, Aksaray, Bilecik, Burdur ve Karabük’te; 8’er ölüm Isparta, Karaman, Kırıkkale ve Tokat’ta; 7’şer ölüm Amasya, Çankırı, Giresun, Iğdır ve Osmaniye’de; 6’şar ölüm Artvin, Edirne, Hakkari, Kırşehir, Kilis, Niğde ve Sinop’ta; 5’er ölüm Kars ve Kırklareli’nde; 4 ölüm Nevşehir’de; 3’er ölüm Bingöl ve Muş’ta; 2’şer ölüm Ardahan, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane ve Yozgat’ta; 1 ölüm Tunceli’de; 45 ölüm Yurdışında (8 Irak, 4’er Güney Kore, Kuzey Kıbrıs ve Sırbistan; 3 Rusya; 2’şer İsrail ve Mısır; 1’er Azerbaycan, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Çekya, Çin, Dominik, Gürcistan, Kazakistan, Kuveyt, Libya, Makedonya, Malta, Özbekistan, Suudi Arabistan, Tunus ve Yunanistan) meydana geldi...

2022 yılında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 1843 işçiyi saygıyla anıyoruz…
Mümin Günel, Dursun Çatak, Tugay Değirmenci, Zeynel Abidin İnal, Osman Sıvar, Şakir Adıyaman, Fatma Er, İbrahim Yıldırım, Hakkı Özkan, Ayşe İnkaya, Onur Budak, Hedayat Bakhtyari, Nail Avcı, Muharrem Bilir, Bahriye Kalender, Necdet Taşkın, Hüseyin Karacabay, Nedim Erarslan, İbrahim Acar, Mustafa Gıdı, Şaban Şeker, Hatice Gündoğdu, Hüsnü Kurt, Musa Düşkün, İdris Anlaş, Halil Abuş, İnan Ç., İsmail Meral, Hasan Hammuş, E.K., Şengül Kocaman, Savaş Korkmaz, Dursun Topuz, Kahraman Parlak, Mustafa Öztürk, Zeynel Abidin İnal, Mehmet Akpınar, Gülcan Eroğlu, Fikret Aşık, Ali Osman Akçın, Recep Ardıç, Ahmet İlgen, Emir Yusuf Abanuz, Hasan Yurddaş, Hasan Eymen Ergen, Bayram Sakmak, Ziyad İsa, Ziyouddin Amini, Mehmet Güngör, Halil Cıray, Şakir Baha, Aşkın Karadeniz, Mustafa Akarsu, Fidan Tunç, İsmail Bilgin, Güner Yaşar, Seyithan Cayhan, Ali Osman Çelebi, İbrahim Kayabaşı, Ali Güneş, Metin Türedi, Seyithan Cayhan, Kadir Ekiz, Semyan Kayar, Metin Yolcu, Sefer Öztürk, Hilmi Çakı, Ekrem Kaşıkcı, Saniye Zeyrek, Halil İbrahim Taşkın, Duran Kapan, Kenan Duman, Akif Abbak, Seli Salih, Özcan Demirel, Özcan Binay, Avni Yıldızbaş, Mehmet Boz, Ayhan Uğurlu, Lütfü Mert, Nuh Akçer, Muharrem Adıbelli, Erdem Eskici, Tamer Çağatay Kıla, Recep Sezgin, Ali Akpınar, Hüseyin Gökçe, Berzan K., Dursun Yanaşma, Yaşar Kaymakçı, Mehmet Sinan Yaygın, Aleksandr İakovlev, Alexey Volkov, Ünal İhtiyar, Mesut Günenç, Durmuş Alboğa, Mustafa Çelik, Kamil Ertuğrul, Yaşar Sarıcı, Zekeriya Yüce, Umut Durakçı, Mehmet Ali Koşar, Fatma Yetek, İsmail Kabak, Hulusi Ü., Yaşar Baydemir, İbrahim Loğçu, Mehmet Kara, Mehmet Kırlı, Mürsel Üstün, Yılmaz Dukan, Ramazan Saraç, Mehmet Yücel, Salih Çoban, Gizem Selda Çoban, Engin Kaygunsuz, İbrahim Karataş, İsa İşli, Ağci Çiçek, Eren Özkesemen, Alican Karahan, Hikmet Balcı, Vahdettin İnan, Murat Cirit, Arif Küçük, Arif Güngördü, Enes Turan, Sadi Turan, Osman Turan, Mustafa Avcı, Alime Avcı, Gülhan Yıldırım, Lütfi İmat, Menderes Karakuzu, Cahit Geçit, Mustafa Samet Pullu, Najmuddin Rahmanqul, Mohammad Sharif Azizi, Mustafa Kutlar, Ramazan Çekirge, Ercan Öksüz, İhsan Erkan, Zekiye Şeker, Tuncay Gümüş, Hasan Yılmaz, Ahmet Elderviş, Abdülkadir M., Nalin Uçkun, Mehmet Tunç, Hasan Turan, Gülsüm Sugötüren, Mustafa Yaman, Nuh Bakır, Abdülkadir Gül, Emre Bahri Orman, Erhan Uslusu, Can Hisa, Mehmet Karakuzu, Mehmet Şahin, Ümmehan Şağdıç, İrem Selçuk, Nurhan Beşbudak, Hüseyin Ziber, Hamza Dülükoğlu, Hidayet Yeşil, Hamit Kuru, Hatice Aydın, Mustafa Top, Muhsin Aksu, (Mahsum Aksoy), Hülya Cin, Mehmet Çevirel, Sefa Yıldız, Kazım Kalak, Mücahid İşge, Furkan Kalemli, Hasret Kuş, İsmail Konuk, Muhammet Ongun, M.E.H., Sakıp Başak, Şahin Ön, Naim Şahin, Turgut Özdemir, Cevdet Yüksel, Arif Gül, Ali Koparan, Abdullah Delikçi, Hasan Kalay, Feride Aydemir, Cevdet Kalay, Hasibe Bozkurt, Enes Belecik, Ramazan Ulu, Rabia Güngör, Eyüp Tüci, Ömer Tutal Rıdvan Kaya, Mehmet Efe, Mehmet Gündoğdu, Suat Kargı, Yusuf Yılmaz, Sezgin Yılmaz, Kadir Çetin, Dudu Gündüz, Süleyman Bozoklu, Anıl Altıntaş, Ayşegül Üzüm, Şeymanur Üzüm, Sami Eroğlu, Gülperi Tunç, Eda Tunç, Fatih İlhan, Kerem Bakançocukları, Günay Gür, Sadık Akbağ, Ahmet Yıldız, Durmuş Ali Ulaş, Ferzende Acu, Sefa Kadıoğlu, Ali Oğuz, Mustafa Erarslan, Rami Abdülkudüs, Fatma Küçük, Selahattin Öztürk, Miktad Yantur, İdris Akova, Celal Geyik, Kıymet Tozcu, Abdulbari Akarsu, Raif Bozkurt, Mehmet Maral, Musa Keskin, Nurettin Çil, Ahmet Ünal, Muhammed Koçyiğit, Nuray Özdemir, Şehrivani Canıvar, Ahmet Güler, Sefa Şahan, Hasan Kolatu, Bahri Çoban, Halil Karagöz, Fatih Çelik, Khal Murad Abdul Baqı, Ensar ., Gürsel Çektir, İrfan Adanalı, Abdulsamed Dağ, Remzi Polat, Hasan Yuva, Servet Arslan, Özdem Çeboğlu, İsmail Arat, Mustafa Ersal Eken, Uzay Ulvi, Hacı Merde, Selahattin Ayhan, Necati Kantık, Mehmet Dede, Türkan Demir, Bilal Ak, Kadir Nasiri, Kerametullah Muradi, Raziye Arslan, Şenay Çakıcı, Mohammad Akbar, Mehmet Bilgiç, Ceyhan Çetin, Arif Çağlar, Ahmet Özkırış, Ahmet Erdoğan, Eray Tatlı, Ekrem Uslu, Kaşif Tunç, Tahir Baykan, Fetin Çarpar, Şeyho K., Ramazan Süldür, Murat Koyuncu, Sinem Sökmen, N.M., Mehmet Kazak, Y.A., Ömer Saydan, Ferhat Batur, İbrahim Karaboğa, Osman Sak, Durmuş Bozdağ, Yalçın Akcan, Yusuf Narin, İsmail Akgedik, Oğuz Kağan Han Çobanoğlu, N.D., Mahmut Güntekin, Ramazan Oral, Fahri Demir, Bekir Kaya, Nebi Kuş, Ömer Mumcu, Ziya Taşbaşaran, Kenan Can, İlkay Altındal, Tuncay Altındal, Taner Karaçin, Yunus Koral, M.D., Ercan Özege, Mustafa Akkoyun, Mehmet Ali Daşdemir, Adil Selçuk, Tahir Yılmaz, Buket Yılmaz, E.A., Halil Güngör, Selahaddin Köse, Abdulkadir Asvad, Vidad Muhaymid, Ali Şermet, Selahattin Ustaoğlu, Ertuğrul Yürek, R.T., İsmet Ertutan, Mustafa Dede, Ramazan Aslan, Hasan Damar, Iraz Muhammed Yoldash, O.Ç., Yusuf Deveci, Emir Esnek, Muharrem Aksem, Sebahattin Bıçakçı, Bekir Bilget, Nevzat Alışık, Beyhan Güven, Recep Şibil, Osman Güngör, Hayati Ömür Ercedoğan, Faruk Yetkin, Mümin Sakin, Eshabil Keçe, Mustafa Hızır, İsa Çetinçakmak, Ercan Kala, Ahmet Şaşoğlu, Abdulkadir Onurlu, Hayri Altun, Gökhan Öztürk, Mehmet Emir, Gökhan Yıldırım, Fuat Avşar, Hacı Recep Ekin, Osman Arı, Ahmet Kuyucu, Ömer Ö., Menderes Karuç, Hasan Armağan, Hüseyin Ay, Ender Öz, Dicle Nur Selçuk, Bayram Tuncer, Mutlu Karataş, Yasin Başyiğit, Emrah Deniz, Yasin Gençkurt, Şükrü Sever, Oğuzhan Ceylan, Ümit Büber, Erkan Aydın, Muharrem Özer, Muhammed Şahin, Recep Yazıcı, Kubilay Özkök, Mustafa Özçep, Emin Karanfil, Cemil Varol, Abdullah Şahin, İhsan Ergünbaş, Hakkı Tosun, Sebahattin Duman, Hilmi Turan, Samet Can Çakır, Yaşar Ağar, Taner Şen, Raşit Aydemir, Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Kesim, Berkay Pınaroğlu, Burçin Saban, Deniz Baykal, Emrah Kaval, Emrah Kaya, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Ercan Saraç, Ferhat Poyraz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Gürdal Serenli, İbrahim Köse, Mehmet Bulut, Mehmet Kara, Murat Ergin, Murat Öztan, Mustafa Can Yıldırım, Mustafa Çelik, Okan Akgül, Orhan Altun, Öner Yıldız, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Rasim Bulut, Remzi Özçelik, Rıdvan Acet, Sabri Akdere, Selçuk Ayvaz, Serhat Kahraman, Serkan Nakaş, Soner Ak, Suat Demirkıran, Şaban Yıldırım, Şuayip Okul, Yasin Çelik, Yener Saygın, Yusuf Özerkan, İbrahim Ayan, Mesut Kabaklı, Melik Süt, Sıddık Taysi, Kani Enön, Ömer Kalem, Yusuf Hazar, Faruk Halis Demir, Bekir Pişkin, Vedat Öz, Yalçın Yeşilyurt, Muzaffer Bilgili, B.S., İbrahim Demir, Yahya Ahmet, Mehmet Tataroğlu, Satılmış Çamlı, Aziz Kemal Altunbay, Ali Gürel (Güler), Tufan Öztürk, Hekim Ercan, Ali Aladağ, Volkan Yaren, Recep Süzen, Mehmet Ancil, Mustafa Erten, Serdar Çevik, Sayar Ok, Ali Rıza Kut, Soner Erduran, Dursun Ali Yılmaz, Zafer Kocabaş, Enver Demirci, Adem Esen, Murat Can, Abdullah A., Nebi Cengiz, Ercan Kabuk, Halil Külter, Mustafa Bozkurt, Fevzi Yaman, Nihat Yılmaz, Mehmet Küçükbaş, Mustafa Kayadelen, İsa Erdem, Ümit Kurt, Kadir Ulama, Murat Bakan, Adil Dinler, Hanifi Öztürk, Mehmet Kızıltaş, Halim Kılınç, Yakup Yaşar, Ferdi Yılmaz, Abdullah Kiraz, Faruk Atakul, Atilla Turan, T.Ö., Emre Sedir, Tamer Yaman, Mehmet Can Açıkgöz, Mahsum Doru, Şerif Cabali, Abdulrahim İnce, Arslan Rozımbetov, İlker Demir, Veli Gümüş, Mustafa Remzi Emanet, Muhammed Neyaman, Suat Kadan, Dilaver Yılmaz, Talip Yaman, Celal Gündüz, Emrah Yiğit, Ferhat Ertuğrul, Şehmuz Aydın, Recep Aras, Turgay Tüney, Mustafa Öztürk, Tayfun Aydın, Bayram Demir, Veysel Karadaş, Fatih Yaşar Kandemir, Gökmen Gel, Serdar Köse, Kenan Okurer, Emrah Akbaş, Mehmet Nezir Demir, Hasan Taplaktepe, İbrahim Halil Kay, Hüseyin Çabuk, Sultan Sevinç, Recep Akça, Helin Egüz, Erdal Topdağ, Eren Seyhan, Hamza Oruç, Murat Eyvaz, Yusuf Kurban, Habip Kırat, Şükrü Erkut, Kader Baloğlu, Muhammed Nur El Hüseyin, Semih Musso, Sinem Toruk, Şadi El Muhammed, Yakup Çelik, Ragıp Ertuğrul Kozaeker, Eyüp Ağdaş, Jasim Waka, Uday Vehid, Majid Elseydi, Ahmed ., Muhammet Sait Datlı, Abdurrahman Hamurlu, Süleyman Baş, Sabri Sarıboğa, Hasan Berkay Vural, Mehmet İlker Çetin, Emre Koç, Çağdaş Tükenmez, Hasan Çakar, Adnan Karadiken, Abdullah Ersen, Mithat Uyar, Eyüp Bulut, Batyr Ametov, Hamid Kasım, Bünyamin Hiçyılmaz, Yusuf Apak, Mustafa Arslan, Aydın Toprak, Ömer Coşgun, Ahmet Çelik, Alper Demirci, Suat Karslıoğlu, Ertan Erkan, Ahmet Çöl, Şıh Mehmet Patlar, Fatih Akar, Mehmet Koç, Muhammed Yıldırım, Mehmet Erkul, Umut Yakup Tanrıöver, Muhammed Abdulkadir Esen, Hamza Yüksel, Ali Osman Ata, Ferat Korkmaz, Ferit Kavas, Güngör Arslan, Hasan İlhan, Bekir Özdemir, Ö.D., Eşref Yontas, Cemalifer Kızgınoğlu, Reyhan Subaşı, Tekinay Olpak, Samat Rahimov, Beyza Taşkıran, Alaattin Özcan, Hüseyin Şiranoğlu, Vedat Bilginer, Rıfat Basçı, Hüseyin Küçük, Mahfuz Erdoğmuş, Kürşat Muhammet Kalkan, Ayşenur Alkan, Tolga Güleryüz, Özgür Karataş, Burak Topçu, Yaşar Gökçe, Mehmet Özcan, Erkin Şenyeğit, Ufuk Sargullar, Emine Filiz, Fatma Eren, Cihan Kaya, Bayram Damar, Aykut Bilmez, Murat Koca, Özge Kılıç, Ayşe İkizoğlu, Yılmaz Koçboğa, Halil Küzel, Fatih Kocaağa, Seyfettin Çoban, Ebru Altın, Fatih Uyar, Bülent Boya, Erhan Okur, Servet Bakırtaş, Derviş Saf, Hüseyin Akyapın, Fatih Nergis, Osman Akyürek, Bahadır Akçaal, Ercan Akgül, Sıddık Korkmaz, Muhammet Ali Yaşar, Atilla Değirmenci, Hüseyin Kırmıt, Ahmet Kafaoğlu, Hulusi Tahir İlgenli, İbrahim Dalkılıç, Mustafa Şenel, Ahmet Yağcı, Bülent Ateş, Fevzi Alpay, Emrah Akpınar, Murat Gök, Selim Bayrak, Tarık Amak, Oriyal Uğur, İbrahim Aktaş, Emine Demir, Fatma Büyükyorulmaz, Harun Titiz, Nurcan Seçer, Fatih Yiğit, Hasan Cemal Y., Murat Çibik, Metin Çavuş, Ersan Bocutoğlu, Sıraç Badur, Ersin Erdem, Uğur Aydın, Fatma Bıyık, Musa Öztürk, Şeyda Yazgan, Gülsüm Kuyar, Yılmaz Şahin, İsmail Karahan, Ahmet Yetiz, Neşe Gökdağ, Pınar Zeytin, Erhan Merzifon, Hasan Onur, Mevlüt Akbaba, Mustafa Kaya, Mehmet Kartal, Aydın İleri, Ertuğrul Yazıcı, Süleyman Ekici, Sinan Tutak, Özgür Pehlivan, Mesut Belhan, Göksenil Feyza Çanoğlu, Cem Dindar, Mustafa Pakmak, Engin Dağdelen, Eyüp Taşyuran, Adil Altınkaya, Nusurettin Akçay, Mehmet Yıldız, Ayberk Şan, Ramazan Akşit, Murat Can Günay, Ali Demir, İsmet Çabuk, Cihan Yasan, Engin İnce, Tayfun Yorulmaz, Yasin Bıldırcın, Hüsamettin Susal, Durmuş Oruç, Alparslan Demiroğlu, Ayhan Yıldırak, Sedat Cesur, Muharem Eliş, Ercan Yılmaz, Ümit Şenyüz, Bayram Yaşlı, Salih Gül, A.Ş., Said Sabır, İbrahim Irmak, İmdat Tosun, Hüseyin Bey, Bülent Çakar, Onur Karaçam, Elyas Alali, Hüseyin Kale, Erman Haymana, Musa Yaycı, Fatih Önür, Türker Kaya, Emre Acar, Engin Şen, Egehan Bülbül, Mahmut Tekdemir, Mustafa Kesiktaş, Ercan Kılıç, Onur Cem Kara, Oktay Eryılmaz, Cuma Togay, Zeki Akbel, Muhammet Talha Kurtoğlu, Süleyman Şeker, Kasım Evrengül, Uğur Çetinkaya, Alabd Aljalil, Hamza Ekşi, Cenap Taşçı, Kazım Kasap, Ahmet Baykal, Bayram Candan, Osman Çavuşoğlu, Onur Bahattin Uyku, Mustafa Yakut, İsmet Ziya Çevik, Ramazan Uyan, Oğuzhan Erkek, Mehmet Kazan, Adem Hayrani Sarı, Abdullah Kıldan, Oğuz Ulusoy, Bayram Koyuncu, Şahin Katranlı, Muhammet Şiveybe, Gamze Karabulut, Gencay Eren, Okan Günay, Murat Temel, Ali Gündoğar, Enver Güler, Hayri Bodur, Nuray Taş, Kamuran Alan, Musahan Torun, Basri Ceylan, Enes Temel, Yunus Bülbül, Burak Bağbudar, Can Ekmekçi, Fatih Rahmet, Mustafa Karagöz, İbrahim Bozkurt, Haydar Nacar, Namık Çöp, Halit İkiz, Yasin B., Mahmut Taşkın, Yıldıray Usta, Yasin Yeşilyurt, Sinan Karakoç, Ayhan Yar, Harun Alpözen, Doğukan Akyiğit, Emrullah Erol, Rüzgâr Necat Beyhan, Murat Selvi, Şadi Yıldız, Memet Bağlars, Mahmut Eser, Erol Korkmaz, Murat Ökegil, Hakan Çimen, Arif Akça, Mehmet Çelik, Hamdullah Taner Okumuş, Ramazan Öğütcü, Faruk ., İsmail Bilara, Bahtiyar Özkan, Dursun Ali Aksu, Adalet S., Baykal Gürbüz, Fesih Çiftçi, Yıldırım Sarı, Ali Şükrü Duru, Ümit Kara, Aslan Akkaya, Alper Özer, Mehmet Gültekin, Ergin İlter, Mehmet Akbalık, Hasan Soylu, İsmet Irmak, Mücahit Güleşçe, Halil Yıldırım, Cumali Bozkurt, Başar Beşiroğlu, Sadettin Dursun, Turan Yıldırım, Sait Ulusoy, M.Ş., Enes Muhammed A., Yusuf Kumtepe, Duran Tuna, Çetin Doğan, Mustafa Kemal İlboğazlı, Taylan Pay, Halil D., Celalettin Çavuşoğlu, Ahmet Çelik, Olgun Bey, Mustafa Yılmaz, Lokman Aslan, İbrahim Baki Karadeniz, Nurullah Tartik, Duran Cihan, Ali Daşkın, Tayfur Koç, Kasım Kurğa, Durali Atakan, Salih Yoksul, Yusuf Çelik, Veysi Kaydul, F.G., Abdulkadir Aysel, Zekai Tambay, Bayram Duroyyev, F.E., M.B., Uğur Dağdeviren, Saadettin Uluçay, Fatih Yurteri, Mehmet Özer, Emirhan Ülker, Murat Türkoğlu, Ali Sait Karpınar, Umut Oydaş, Murat Bakan, Sebahattin Çevik, Hakkı Taflı, Servet Acar, Serkan Çalici, Dağıstan Kaya, Mustafa Topal, Sedat Kaplan, Erdoğan Havyar, Orhan Esenoğlu, Cihan Aşut, Orhan Özkan, Fevzi Yanar, Ömer İspir, Hakan Bulut, Hakan Dirgin, Hakan Pehlivan, İlhami Akbaş, Adil Yücedağ, İlhan Çulcu, Hüseyin Akboğa, Rafet Eraydın, Ahmet Varlı, Erdem Ovalı, Hayati Arslaner, Muzaffer Temur, Ahmet İrinsi, Ebrahim Zolfiqari, İsmail Bilbay, Adnan Türker, Fuat Güngörecek, Emre Çetin, Cemil Aslancan, Metin Herdili, Ramazan Nas, Muhammet Talha Yaşar, Murat Yıldırak, Ömer Faruk Yıldırım, Uğur Dalkılıç, Mustafa Arslan, Mahmud Yılmaz, Ahmet Yurttaş, Enbiya Demirci, Mehmet Aktaşoğlu, Ferdi Tanış, Osman Alkaya, Murat Esin, Musa Yılmazbaş, Şeyho Beke, Kadir Akın, Abdurrahman H., Yıldırım Köstekçi, Serkan İnanlı, Yusuf Göktaş, Ömer Abdusselam, Mehmet Emin Yıldırım, Ahmet Düzgün Zaimoğlu, Yunus Karacaoğlu, Abdullah ., Caner Deveci, Abdurrahman Ahmet, Yaşar Yüksel, Yusuf Sönmez, Şafak Polat, Emrah Aslan, İbrahim Demircan, Muhsin Bölük, Ali Taşar, Mustafa Kılıç, Abdurrahman Birgün, Gazi Bütün, Mesut Gündoğan, Fatih Kızılkaya, Mehmet Yel, Ömer Tunç, Sadullah Yılmaz, Hasan Çavuş, Abdullah Yüzbaşı, Cabir Boy, Muhsin Polat, Mürsel Uzun, Hasan Tezcan, Kazım Tan, Ahmet Kurgen, Mehmet Keklik, Muhammed Kara, Musa Yıldız, Mustafa Celepci, İlker Kargın, Zülfü Akbudak, Fahrettin Akyüz, Ali Koç, İsmail Şerafettin Kırbıyık, Yunis Şahin, Taner Paçal, Aykut Derici, Erdoğan Gür, Hafız Yücel, Sait Turgut, Taha Öztürk, Mesut Maden, Hüseyin Satılmışoğlu, Abdi Adıgüzel, Mehmet Ali Karagöz, Erol Tunçöz, Ayetullah Adıbelli, Bülent Aslan, Hüseyin Efe, Şakir Türçin, Hüseyin Mevas, Gafur Kaya, Orhan Uğur, Emre Emirhan, Menderes Kurutoprak, Muzaffer Cerrah, Rıfat Arslan, Murat Öztürk, Ahmet Arık, Tahir Seven, Kemal Diloğlu, Ali Nergis, Abdulkadir Hamşo, Savaş Taş, Hayrettin Petek, Cemil Aydın, Celal Cin, Özcan Demir, Müslüm Karaoğlan, İsa Demirci, M.D., Orhan Gündüz, Harun Candan, Adnan Karataş, Mahmut Öktekubat, İbrahim Duymuş, Abdullah Babur, Yahya Mahzun, Ümit Koral, Hüseyin Erdoğan, Fahri Çelik, Bahri Ustaoğlu, Yasin Doğan, Ali Asker Budak, Abdullah İleşmek, Şevket Takmak, Abdulaziz Erdil, Naim Demir, Bilal Fişek, Halil Yıldız, Abdullah Komkeser, Fırat Dursun, Şefik Tayran, Okan Bayrak, Ferhat Malkaver, Enes Furkan Tutar, Ramazan Solmaz, Seydi Karaman, Abdullah Eş, İsak Erzi, Erol Yılmaz, Salih Polat, Burhanettin Kılıç, Emrah Gül, Eymen Ahmed, Muhammed Muhsin Köse, Ferhat Danış, Mehmet Koşan, Ramazan Çıralı, Yılmaz Seven, Suat Aydemir, Mehmet Uçkun, Levent Kıvançeriş, Bülent Satılmış, Abdullah Demirdil, İsmail Muhammed, Hüseyin Coşkun, Adem Kaya, Salih Velat Durmaz, Aslan Göktürk, Ökkeş İlhan, Osman Yardımcı, Hayrettin Karataş, Osman Kör, Şaban Yılmaz, A.Ş., Salih Yazaydık, Ahmet Mete, Arif Köle, Mehmet Keş, Yusuf Usmen, Musa Bayram, Caner Mızrak, Mert Güleç, Mehmet Çelebi, Davut Kurhan, İsmail Karal, Hayrettin Kök, Alican Mirze, Hüseyin Kocahüseyinoğlu, Adnan Kileci, Kadir Karaca, Ali Kemal Budak, Muhammet Gün, Ömer Durar, Arif Alkan, Ufuk Karagülle, Serdar Hayta, Emre D., Barış Seven, Zübeyir İlter, Sinan Okyay, Ender Kuyu, Recep Çelik, Hasan Bacak, İbrahim Soydemir, İdris Say, Ahmet Dağdeviren, Kemal Çelebi, Zekeriya Derviş, Serdar Ekinci, Bozan Cengiz, Ömer Üçrak, Savaş Balcı, Soner Tünalp, Hafız Emin, Sebahattin Tan, Veysi Akyol, Nurettin Mert, Doston Dusmanov, Zabit Türk, Erhan Geçili, Necmettin Alpay, Mehmet Akay, Hasan Üstün, Tayfun Güntepe, Muhammed El Ahmet, Emre Dutumerin, Nahit Sargut, Mehmet Göven, Shatlyk Rozyyev, Umut Özdemir, Ekrem Ersoy, Emrah Koçak, Ziya Uysal, Hacı Mehmet Alataş, Bilal Ömer Farac, Hüseyin Konukçu, İsmail Aktan, Ömer Yıldız, İsmail Çoban, Murat Kırımlı, Fahri Çalparmak, Abdullah Çun, Düzgün Baki, Muhsin Ata, Hikmet Sungur, Mücahit Tuğ, Sedat Aslan, Nuri Üstünel, İsmail Bünül, Mustafa İvdil, Abdullah Koç, Necati Çelik, Hamit Bingöl, Yücel Dizman, İbrahim Öklük, Mesut Köroğlu, İkram Vural, Ahmet Hancar, İbrahim Önkal, İbrahim Aymutlu, Hasan Bulut, Yüksel Eroğlu, Maşallah Öksüz, Mehmet Yılmaz, Halil İbrahim Çolak, Mustafa Sarıçiçek, Zafer Milli, Abdullah Aslan, Muhammet Cabran, Ahmet Alış, Ahmet Kartal, Niyazi Çerkeşli, Çelebi Şaban, Hasan Ramadan, Nuh Turan, İsa Demir, Nizamettin Erdem, İhsan Dayar, Hekim Gülalan, Şaban Ali Köse, Duran Temur, Yusuf Çevik, Kadir Yaşar, Diyadin Oruk, Hüseyin Hamzaoğlu, Hüseyin Bıçkı Ahmet Çolaker, Habib Sözen, Birol Doğan, Mehmet Karayiğit, Cemal Eker, Kayhan Kaplan, Feyyaz Çalış, K.K., Cengiz İnan, Semir Yasav, Cumhur Erol, Emrullah Turan, Kürşat Ahmet Ötegen, Mevlüt Koç, Adnan Özkan, Canip Elem, Ertuğrul Gazi Bozdağ, Muhammed İmren, Ertan Emiroğlu, Seçkin Erkin, Sedat Özçelik, Mücahit Tokdemir, Emrullah Narçin, Recep Ağbulut, Erkan Kurt, Muharrem Altıntaş, Uygar Daşkın, Hasan İncebel, Mehmet Kırmızı, Aydın Baskın, Ali Şenel, İlhan Diri, Aydın Güler, Habip Karalarlı, Hacı Mehmet Ünlüsoy, Hasan Bayram, Muzaffer Koçak, Fırat Apaydın, Azat Dikmen, Özcan Benek, Muhammet Mehdi Altürk, M.İ., Çetin Bilen, Mesut Öjbe, Serhat Altay, Tayfun Özcan, Hüseyin Kantaş, Mehmet Durmuş, Coşkun Adik, Emin Erşan, Fırat Alan, Mustafa Yiğit Sözüer, İsmail Karaca, Eyüp Halil Demirci, Muhammet Yeşil, Hamza Gönüllü, Özkan Tüzün, Erol Demir, Engin Akyol, Şükrücan Bayraktaroğlu, Hacı Mehmet Şenlenmiş, İhsan Ön, Kaan Yaman, Şaban Çini, Bilal Karakeçiden, Tarık Pehlivan, Soner Atilla, Aydın Karataş, Ercan Büyükakkaş, Seyfi Özcan, Nasser Balighikhosrosahi, Remzi Uslu, Baran Öztürk, Berkan Berber, Kenan Uluğ, Soner Vural, Doğan Ünüştü, Mehmet Morca, Serdar Güney, Hüseyin Demirtaş, Vural Adar, Murat Kayalı, İlyas Tufan, İsmail Aylıdere, Cemil Koç, Satılmış Cesur, Alaattin Türk, Kenan Köseoğlu, Celalettin Süren, Murat Balcı, Rıza Dönmez, Göksel Demiröz, Mehmet Atalat, C.A.K., İsmail Boy, Hamit Boy, Sadık Azteğin, İsmail Ülker, Mehmet Kaydı, Emre Eker, Serdar Toykun, Mehmet Salih Nalça, Sadık Çalışkan, Abdülkerim Kınay, Mehmet Cavlak, Metin Güneş, Aziz Kaleci, Cumali Dursun, Mustafa Dursun, Ramazan Koyun, R.B., Mehmet Ali Atak, İdris Gündoğdu, Mustafa Avcı, İbrahim Karakaya, Ahmet Özkılıç, Mustafa Tozkoparan, Mehmet Serhan Savcu, İlyas Aslan, Mehmet Kol, İbrahim Ethem Kaçmaz, E.K., Hamza Duygu Nazım Candar, Bayram İşçi, İskan Çaktu, Mehmet Palta, Raif Karaca, Munip Temel, Mehmet Kara, Bilal Abay, Şemsettin Türkmen, Recep Uçar, Mehmet Emin Azman, İbrahim Ünal, Recep Altınsoy, Abdullah Terlemiş, Lokman Çetin, Bilal Çircir, Beytullah Türkmen, Ahmet Ökmen, Harun Binbuğa, Süleyman Sazboğaz, Anıl Yıldırım, Hasan Furkan Apaydın, Mustafa Üçok, Özcan Ünsal, Uğur Çetinkaya, İbrahim Ceylan, Onurkan Abacı, Şemsettin Böğüş, Rasim Kutlucan, Yılmaz Sağlam, Ömer Can Özmen, Yıldırım Çınar, Bülent Kılıçay, Hasan Armutçu, E.Ç., Osman Aras, İbrahim Oruç, Hasan Hüseyin Çalkın, Murat Doğan, Bilal A., Mehmet Çiftçi, İbrahim Arıktaş, Mustafa Arıktaş, Mehmet Tavşan, Mehmet İspir, Yücel Atan, Tezer Esen, İsmail Uluay, Nuh Öztürk, Kemal İlassa, Şerif Eker, Musab Bişi, Veysel Aşma, Mehmet Topal, Bahattin Dündar, Abdülgafur Acar, Abdülselam Dündar, Hüseyin Avcı, Şahmar Kerimov, Abdurrahman Ünsal, Satılmış Kara, Ali Aldıbaş, Adnan Eken, İsmail Yılmaz, Ferhat An, Abdullah Dönegel, Cihat Borçalı, Muhammet Emin Aydın, Metin Aksoy, Sonel Kahveci, A.A., İlkay Yiğit, Turgay Özhan, Ufuk Öztürk, Eyüp Baylan, Şaban Uğuç, Yusuf Önder İnce, Salih Nas, Sefa Aksu, Necmi Yıldız, Yusuf Duran, Kemal Duran, Yunus Karakaya, Veysi Çeçen, Özcan Şiranlı, A.K., Musa Korkut, İbrahim Akgün, Ahmet Başar, Ali Türkmen, Arif Canbulut, Erdinç Kekin, N.Ç., Mehmet Ali Pişkin, Ercan Tezcan, Ali Hossein Ebrahim, Ethem Istıl, Erkın Khusenov, Bekir Şahin, Aleksandır Kuvik, Tuncay Koca, M.U., Şenol Dilbaz, Sedat Coşkun, Veli Erzen, Kadir Çağlayan, Yaşar Üstündağ, Sebayittin Topçu, Mustafa Boz, Niyazi Erdoğan, Bekir Togaç, Emir Peygami, İbrahim Akalın, Kubilay Tatlican, Emrah Elmas, Metin Tek, Abdulcebbar Doru, İsmail Yayla, Muharrem Durhan, Ahmet Eröz, Mehmet Acar, Hüseyin Baş, Orhan Demiraslan, Ersoy Hakyemez, Ali Osman Demirkan, Mustafa Özardıç, İsmail Acar, Ali Seydi Dinç, Adem Arslan, Mustafa Elbaş, Cengiz Söylen, İbrahim Ş., Asım Akyel, Atilla Bagceci, Memduh Çakmak, Ziya Ada, Recep Yağmur, Necati İpekçi, Stevan Kokaji, Erkin Şeydanur, Selahattin Kanay, Hüseyin Hellaç, Kader Küçükkol, Neslihan Kesim Lermi, Vedat Doğan, Namık Batay, Erol Çevik, Mehmet Algül, Fethi Ahmet Balkaya, Mukadder Balkın, Hüseyin Akar, Nizamettin Kaplan, Sakıp Kılınç, Erkan Öntürk, Yunus Emre Kodal, Sedat Erdeyer, Mehmet Bozbay, Furkan Doğan, Sefa Ağkurt, Bahri Çiv, Sami Özkaya, Fikri Özel, Enes Bıyık, Erdinç Şimşek, Caner Öztürk, Yusuf Pervizoğlu, Nazım Balcı, Yiğit Acar, Taner Bozkurt, Yasin Demirdağ, İlter Türkmen, Mehmet Denizhan, Cafer Kıribrahim, İbrahim Özgül, Ali Şahin, Celal Oral, Recep Özdemir, Caner Korkmaz, Hilkan Arcan, Salih Yahşi, Yıldırım Kipel, Aziz Kocaman, Salih Aslan, Christos Chaniotis, Savaş Gül, Kadir Ünger, Ulaş Yürük, İbrahim Attallah Juma Alzaghal, Arif Can, Rahmi Aydın, Soner Şimşek, Şadan Kara, Wendri ., Yücel Ulaşkın, Selçuk Elibol, Recep Kaya, Hakan Palamut, Sibel Pekcan, Ramazan Demir, Şaban Aydın, Özkan Öz, Betül Eratik, Tuğrul Okudan, Yasemin Çelebi, Canan Sayhan, Furkan Keskinoğlu, Halil Özden, Abdullah Kütük, Tuba Uzdilli, Nuh Sarıgül, Enes Kuyuldar, İsa Özcan, Ekrem Karakaya, Aydın Adıyaman, Ö.A., Ali Özkan Açar, Mert Söyler, Büşranur Hızal Muhcu, Adem Kılbıyık, Orhan Sevindi, Ahmet Güçlü, Şeyma Biran, Ali Faik Yaprak, Duran Can Koruyucu, Mehmet Ak, Nergizhan Bozkurt, Suat Şen, Z.K., Şiyar Özgür Temli, Yılmaz Kaplan, Onur Bozlak, Murat Unay, Fatma Solak, Yasemin Gül Gelgeç, İsmail Birincioğlu, Fatma Kurt, Ahmet Rüştü Uluer, Bektaş Uçaravcı, Şaban Demirtaş, Nurcan Kahraman, Büşra Hamamcı, Yücel Karadeniz, Sami Oflaz, Vahdettin Boğadur, Murat Özcan, Ceylan Öner, Saadet Aksoy, Rahmi Köksal, Ali Kurt, Zehra Öztürk, Şahin Salman, Beyza Nur Babacan, Sezai Kılkıl, Ömür Erez, Nuray Sevim, Yeliz Günay, Abdullah Ceylan, Hasan Cihan Aslan, Kadir Gulberdiyev, Berkan Özdemir, Rahmi Demircioğlu, Ali Çubuk, Yiğit Demirel, Enes Çelik, Hasan Sürücü, Mehmet Zülfü Aslan, Bestami Fındık, Baran Azun, Kenan Maral, Hasan Önal, Ali Topal, Doğan Karbuz, Bünyamin Berker, Erdinç Ertuğrul, Samet Özgül, Ayhan Yıldırım, Rıza Sevinç, Mahdi Shabani, Ayhan Ertürk, İbrahim P., Çetin Özçevik, Semih Parıltı, Umut Gökçöl, Veli Metehan Çakır, Ali Bilgiç, Yavuz Gülücü, Berfin Günden, Onur Şener, Furkan Öz, Alican Altun, Muhammet Lütfü Gür, Mert Büyükbayrak, Mustafa Şeker, Demhat Abukan, İskender Çimen, Sinan Çakır, Hasan Şimşek, Ylham Rahmedov, Diyar Demir, Rıdvan Kocatepe, Metin Sarıyer, Abdülmecit Alğan, Buğra Barış Kurt, Begenc Tarhanov, Ali Ataç, Enes Aygüneş, İsmail Kale, Dilan Çelik, İslam Sönmez, Zehra Bayır, Ali Doğanay, Soner Yıldırım, Tayfun Aydoğan, Uğurcan Demirbaş, Sinan Kaya, İsa Uzel, Muhammet Ali Sarıcalar, Mümin Ali Özdemir, Erdal Güçlü, Cavit Güdücü, Halil Togay, İbrahim Öztürk, Osman Çetiner, İsmail Balcı, Ömer Pural, Kerep Aksungur, Mehmet Gülmez, Kubilay Aydın, Emre Tıptaş, Tayfur Ergün, Furkan Otkum, Şerafettin Kanmaz, Büşra Koçak, Metin Adanur, Zafer Umut Bayram, Hasan Sarol, Ahmet Karasu, Okan Öztürk, Ergün Kalka, Ahmet Artukoğlu, Ahmet Şahin, Güney Sarıkaya, Ali Diyapoğlu, Ahmet Rüştü Bayar, Bahadırhan Bıyıklı, Umair Ahmad, Necati Yasin Batır, Edanur Demir, Fırat Diri, Zafer Maral, Ünsal İ., Velit Barman, Metin Erdir, Ahmet Özkan, Mehmet Göçer, Enver Gökdemir, Kenan Baş, Hamit İşcan, Alper Alperen, Aykan Efe, Kemal Eren, Ramazan Tokgöz, İbrahim Ayar, Ünlü Çığır, Hüseyin Duman, Mehmet Emin Altunç, S.B., Zafer Mat, Zafer Altun, Aytaç Babayiğit, Şükrü Yiğit Erdal Yetiş, Mehmet Ali Kurtoğlu, Mehmet Keskin, Nuri Emiroğlu, Eyüp Saz, Ahmet Balıkçı, Bayram Kaymaz, Seyit Ahmet Aksu, Cihat Özoğul, Ahmet Yaşar Demirağ, Kerim Karbeyaz, Aydın Çakar, Seyfettin Altın, Mehmet Gafar, Mustafa Serbest, Binali Keleşoğlu, B.Ö., Hasan Çelik, Bayram Yıldız, Emine Sağlam, Mustafa Yıldırım, Erdal Cılız, Mehdi Taka, Metin Ayral, Metin Tirkil, Ali Cumhur Günal, Mimar Sinan Öztürk, Barış İrcal, Ali Kılıç, Emrah Yıldız, Gürsel Türken, İrfan Tunç, Hacı Arıcılıoğlu, Ali Şen, Ahmet Binni, Ali Çetinkaya, Levent Karahan, Rakam Elhamud, Hüseyin Elhamud, Hülya Onaylı, Metin Ateş, Remzi Mutafoğlu, Gökmen Durmuş, Sezai Nalbant, Bekir Ayvenli, Özgür Akkaya, Hüseyin Berber, Mehmet Bozkurt, Mehmet Polat, Ahmet Polat, Güllü Daldıran, Recep Akkaya, Yılmaz Çakıllar, Tahir Dayak, Cemal Saka, Abdullah Bik, Hakan İrteni, Mehmet Çolak, Rıza Ekici, Mehmet Özdemir, Mehmet Maral, Ali Candan, Abdülsamet Tunç, Erdoğan Bulut, Hacer İsmail Al Hardanı, Abdurrahman Aydın, Mustafa Yılmaz, Yağmur Kara, İlknur Demirrenk, Şeyhmus Hatay, Sedat Kahraman, Mehmet Köse, Muhammed Dağır, Zeynep Kırlı, Rysalat Orunova, Hüseyin Torun, Ümit Özdemir, Taner Polat, Metin Ablak, Bereket Yeşilgün, Solmaz Candemir, Şerife Altun, Aysen Negüzel, Recep Özel, Recep Dağlı, Hasan Eltürk, Hakan Harmanda, Sedat Deveci, Rozay Babakulyyeva, Fırat Köksal, Halil Kapan, Nurseven Baştürk, Mehmet Gül, Cengizhan Tetikişçi, Salih Demirkaya, Hıdır Avyüzen, Ali Şahin, Salih Şentürk, Ari Şen, Sinan Üçek, İsmail Kaya, Sinan Amil, Aydın Doğru, Yunus Akşit, Bülent Yenimol, Necip Uçar, Veysel Akyıl, Veysi Eken, Ziya Boy, Hamdi Güçer, Bekir A., Erdal Kapar, Cüneyt Kambur, Selami Hallaç, Gazi Mustafa Yaşar, Osman Çalışkan, Deniz B., Erdoğan Haci, Adem Ağarlı, Yaşar Toplar, Mehmet Gülcan, Uğur Satılmış, Mustafa Kurt, Hakan Meral, Yaşar Kaya, Sercan Kozma, Ferit Gözütok, Adem Şahin, Mehmet Ali Gönül, Mehmet Kaplan, Yusuf İzzettin Yiğit, Yusuf Emre Yakar, Gökay Bebek, Mustafa Güdücü, Emre Karakuş, Hüseyin Bozkurt, Ezgi Özarslan, Feyman ., İ.B., Mert Er, Cemal Demir, Tolga Kılıç, Aytaç Şan, Yusuf Eriş, Aylin Arslan, İlker Asru, Muhammet Varlı, Cemal Aksoy, Muhammed Demir, Ahmet Yanar, Yusuf Karataş, Köksal Özdemir, Tolga Çıkrıkçıoğlu, Yasin Sezgin, Şahin Sesli, Ramazan Çalışkan, Şaban İmanlı, Harun Yılmaz, Gürbüz Bozkurt, Ahmet Çetin Genç, Murat Özcan, Yalçın Çakar, Yusuf Kırtay, Murat Güçlü, Abdulgani Aykut, Halil Korkmaz, İbrahim Kaynar ve ismini öğrenemediğimiz 38 işçi...

İlgili Haberler

https://www.61medya.com/haber/13634955/trabzon-is-kazalarinda-en-fazla-kayip-veren-sehir

https://www.a3haber.com/2023/01/06/isig-meclisinden-is-cinayetleri-raporu-2022de-en-az-bin-843-isci-calisirken-oldu/

https://abcgazetesi.com/isig-raporu-2022-yilinda-en-az-bin-843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-457898

https://alinteri7.org/2023/01/06/2022de-en-az-bin-843-isci-katledildi/

https://anayurtgazetesi.com/haber/13625787/isig-2022-yilinda-en-az-1843-isci-hayatini-kaybetti

https://anatolianhaber.com/isig-meclisi-2022-yilinda-bin-843-isci-hayatini-kaybetti/

https://en.apsnynews.com/2023/01/06/2022de-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti/

https://artigercek.com/emek/isig-2022-yilinda-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-oldu-234953h

https://www.aydinlik.com.tr/haber/2022de-1843-isci-calisirken-hayatini-kaybetti-359848

https://bianet.org/bianet/insan-haklari/272487-2022-de-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti

https://www.birgun.net/haber/isig-meclisi-2022-yilinda-gunde-en-az-bes-is-cinayeti-gerceklesti-416593

https://www.bizimsakarya.com.tr/isigden-is-cinayeti-raporu-sakaryada-33-isci-yasamini-yitirdi

https://www.bursamuhalif.com/2022-yilinda-bursada-64-toplamda-1843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti/

https://www.bursatanik.com/2022de-1843-kisi-is-cinayetine-kurban-gitti.html/

https://www.buyuksivas.com/20-kisi-hayatini-kaybetti/

https://calismahayatindan.com/haber/isig-2022-yilinda-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-103059

http://www.cukurovabulten.com/haber-isig-meclisi-2022-yilinda-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-5079.html

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/isig-acikladi-2022-yilinda-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-2019073

https://www.demokratgundem.com/h-i-si-g-i-zmir-deki-aci-tabloyu-acikladi-1-yilda-87-olum-44819

https://demokratkocaeli.com/haber/13625774/iste-kocaelide-hayatini-kaybeden-isci-sayisi

http://devrimcidemokrasi2.com/haberler/isig-2022-yilinda-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti/

https://direnisteyiz30.org/isig-raporu-2022-yilinda-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti

https://www.diyarbakironline.com/isig-acikladi-1-yilda-en-az-843-insaat-iscisi-hayatini-kaybetti/

https://diyarbakiryenigun.com/ekonomi/isig-1-yilda-en-az-bin-843-isci-hayatini-kaybetti/

https://www.dokuz8haber.net/2022-yilinda-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti

http://www.dusuncehaber.com/haber/2022-yilinda-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi-160.html

https://twitter.com/dw_turkce/status/1611408431126306816

https://www.egedesonsoz.com/haber/isig-meclisi-nden-en-kara-rapor-1-yilda-87-can/1128645

https://www.egetelgraf.com/izmir-is-cinayetlerinde-turkiye-ikincisi/

http://etha49.com/haberdetay/isig-meclisi-2022-yilinda-her-gun-5-isci-is-cinayetinde-oldu-171887

https://www.evrensel.net/haber/478838/isig-2022-yilinda-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti

https://www.gazetedamga.com.tr/1-yilda-bin-800-isci-oldu

https://gazetedavul.com/gundem/isig-raporu-2022de-bin-843-isci-yasamini-yitirdi-51544.html

https://gazetekarinca.com/is-cinayetleri-2022de-her-gun-5-isci-yasamini-yitirdi/

https://gazetepatika19.com/2022-yilinda-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-127080.html

https://www.gazeteyenigun.com.tr/isci-olumleri-kader-degil-cinayettir

https://www.gazianteppusula.com/haber/13855718/is-kazalarinda-9siradayiz-50-isci-hayatini-kaybetti

https://www.gercekgundem.com/guncel/turkiye-isci-icin-cehennem-oldu-2022-yilinda-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi-406777

http://www.gercekizmir.com/haber/2022-nin-kara-raporu-Izmir-de-87-olum/126716

https://gundemfethiye.com/2022-yilinda-en-az-bin-843-is-cinayeti-gerceklesti-20803

https://www.haber2021.com/haber/isig-2022-yilinda-en-az-1843-isci-yasamini-yitirdi-28987

https://www.haberercis.com.tr/insan-haklari/2022-yilinda-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-h338934.html

https://www.haberlobi.com/trabzon-is-kazalarinda-en-fazla-kayip-veren-sehir

https://halktv.com.tr/ekonomi/2022de-her-gun-en-az-5-isci-oldu-712157h

https://ilerihaber.org/icerik/2022den-gunde-en-az-5-is-cinayeti-yasandi-149389

https://www.ilksesgazetesi.com/2022nin-kara-raporu-izmirde-87-olum

https://jinhaagency1.com/tr/emek-ekonomi/2022-yilinda-her-gun-en-az-5-isci-yasamini-yitirdi-37441

https://www.karar.com/guncel-haberler/is-cinayetlerinin-en-aci-bilancosu-2022de-en-az-bin-843-isci-hayatini-1718818

https://www.kayseriolay.com/is-kazasi-raporunda-kayseri-15-inci-sirada-iste-is-kollarina-gore-olumler-ve-sebepleri/95131/

https://kisadalga.net/haber/detay/2022nin-kara-tablosu-her-gun-5-isci-hayatini-kaybetti_52065

https://kizilbayrak75.net/ana-sayfa/haber/sinif/2022-yilinda-en-az-1843-is-cinayeti-yasandi

https://www.kocaelikoz.com/haber/13625040/kocaeli-icin-en-aci-istatistik-1-yilda-55-isci-yasamini-yitirdi

https://kronos36.news/tr/2022de-en-az-1843-isci-is-kazalarinda-can-verdi/

https://www.krttv.com.tr/gundem/2022-yilinda-gunde-en-az-bes-is-cinayeti-gerceklesti-h142975.html

https://medyabar.com/haber/13625509/gectigimiz-yil-sakaryada-33-isci-is-kazasinda-oldu

https://www.medyadetay.com/2022-yilinda-bin-843-isci-is-kazalarinda-hayatini-kaybetti

https://www.medyaege.com.tr/kara-rapor-her-gun-5-isci-hayatini-kaybetti-211859h.htm

https://www.mersinmercek.com/isigden-2022-raporu-bin-843-isci-yasamini-yitirdi/

http://mezopotamyaajansi35.com/EKONOMI/content/view/193984

https://www.mucadelegazetesi.com.tr/diyarbakirda-bir-yilda-22-is-cinayeti

http://noktahaberyorum.com/isigden-2022-raporu-bin-843-isci-yasamini-yitirdi.html

https://pirha.org/isigin-2022-raporu-bin-843-isci-yasamini-yitirdi-356471.html/06/01/2023/

https://politikahaber.com/isig-meclisi-2022-yilinda-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti/

https://www.politikyol.com/isig-2022de-en-az-bin-843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti/

https://ozgurgelecek45.net/isig-2022-yilinda-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti

http://www.rupelanu.org/2022de-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-24521h.htm

https://www.samsunsonhaber.com/yazarlar/1962/1843

https://sendika.org/2023/01/turkiye-ekonomi-modelinin-bilancosu-2022de-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-674434

https://sendikabulteni.com/haber/isig-2022-yilinda-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-103059

https://sendikahaber.net/haber/isig-2022-yilinda-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-103059

https://serbestgorus.com/2023/01/isigden-2022-raporu-bin-843-isci-yasamini-yitirdi

https://www.sercehaber.com/2022-is-cinayetleri-en-az-bin-843-isci-hayatini-kaybetti/111/

https://www.serhatnews.com/isigden-2022-is-cinayetleri-raporu-bin-843-kisi-yasamini-yitirdi.html

https://sirinnar.net/detay/is-kazalarinda-gaziantep-9-sirada.html

https://haber.sol.org.tr/haber/2022-yilinda-en-az-1843-isci-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi-361412

https://surajans.com/isig-1-yilda-en-az-bin-843-isci-hayatini-kaybetti/

https://t24.com.tr/haber/isig-raporu-2022-yilinda-en-az-bin-843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti,1083612

https://toplusozlesme.com/haber/isig-2022-yilinda-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-103059

https://uidder.org/olum_hep_bize_mi_duser_usta.htm

https://umutgazetesi42.org/arsivler/90492

https://www.urfapusula.com/haber/13628253/2022de-1843-isci-oldu-urfa-da-listede

https://www.yeniasya.com.tr/gundem/2022-de-en-az-bin-843-isci-oldu_575901

https://www.yenidemokrasi31.net/isig-meclisi-2022-yilina-ait-is-cinayetleri-raporunu-yayimladi.html

https://yeniyasamgazetesi3.com/2022-yilinda-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti/

https://yonhaber.com/emek-dunyasi/2022-yilinda-en-az-1843-isci-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi/