Nisan ayında en az 249, yılın ilk dört ayında en az 735 işçi hayatını kaybetti

Nisan ayında en az 249, yılın ilk dört ayında en az 735 işçi hayatını kaybetti


Covid-19 pandemisi nedeniyle başlatılan “tam kapatma” süreci siyasi iktidarın tipik politikalarından birisi olarak fiyaskoya dönüştü. Herhangi bir ekonomik destek paketi açıklamadan başlatılan tam kapanma nedeniyle geçimlerini günlük işlerle sağlayan işsiz işçiler, yevmiye ile çalışan işçiler, hizmet ve eğlence sektöründe çalışan işçiler, küçük işletmeler açısından mevcut kriz derinleşti. DİSK-AR’ın araştırmasına göre salgın döneminde patronlara 23 milyar TL kaynak aktarılırken, 2,6 milyon işçiye ödenen nakdi ücret desteği 11 milyar TL’de kaldı. Kod-29 ile devam eden işten çıkarmalar makyajlanarak Kod-46 ve diğer kodlarla devam ettirildi. Kısacası işçi sınıfı açısından iktidarın “tam kapanma”sı sadece 17 günlük bir krizin adı değil, pandeminin özeti niteliğinde oldu. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun 2020 Raporu’nda Türkiye’nin çalışanlar için en kötü 10 ülke arasında yer alması da bu tablonun sağlaması sayılabilir.

İşçiler çalışmak ve enfekte olmak arasında gidip gelirken aşı politikaları fiyaskonun diğer yüzünü oluşturdu. Sağlık emek ve meslek örgütlerinin raporlarında ve açıklamalarında dile getirdiği “bulaşın temel mekanlarından olan işyerleri” görmezden gelinmeye devam edildi. İmalat, inşaat, depo, market, tersane, eğitim, tarım vd. alanlarda çalışan işçilerin büyük çoğunluğuna aşı sırası gelmemesine karşılık üretim aralıksız olarak sürüyor. (Örneğin “Tam kapanma” sürecine rağmen E-Devlet üzerinden 3 milyon 21 bin 778 'Çalışma Muafiyet İzni Belgesi' düzenlendi.)

Ankara İSİG Meclisi 1 Mayıs öncesinde emek ve meslek örgütlerinin imzacısı olduğu “Covid-19 işçi sınıfı hastalığıdır!” başlıklı bir açıklama yaptı ve ortak işçi sağlığı ve güvenliği taleplerini imzalamaya çağırdı. Salgına karşı İSİG önlemlerinin alınması talebi ile iç içe olarak işsizliğe, açlığa karşı mücadeleyi de öne çıkarmamız gerekiyor; çünkü Covid-19 işçi sınıfı hastalığı haline geldiyse tüm ekonomik yükü de işçi sınıfına yüklenmektedir. Bizler, bu tablonun ancak ortak talepler etrafında, yan yana bir mücadeleyle değişebileceği gerçeğiyle, açıklamada belirtilen, bu salgın ve sömürü tablosunun değişmesi ve işçilerin sağlığının korunması için ifade edilen talepleri ana hatlarıyla hatırlatıyoruz:

1- İşten çıkarma yasağı uzatılsın, patronların Kod-29 gibi yollarla işçileri işten çıkarması, zorunlu ücretsiz izin ve zorunlu yıllık izin dayatması yasaklansın. Çalışma saatleri, ücretler ve haklarda bir kayıp olmaksızın en çok günlük 6 saat olacak biçimde sınırlandırılsın. Çalışma süresinin kısaltıldığı işyerlerinde patronların, bu süreleri işçilerin izinlerinden düştüğü hukuksuz uygulamalarına son verilsin.

2- Kişisel hijyen ve korunma malzemeleri işçilere (ve halka) ücretsiz olarak dağıtılsın. İşçilerin sağlık taramaları ve temaslı takibi yoğunlaştırılsın ve işyerlerinin denetimi yapılsın. Patronların vaka sayılarını gizlemesinin önüne geçecek düzenlemeler yapılsın. İşyeri-ev bulaş riski takip edilsin. Vaka sayısının belirli bir oranın üzerinde olduğu işyerleri kapatılsın.

3- Alınan karar ve tedbirlerin kamunun bir bölümünde değil, özel sektör, kayıt dışı sektör ve 50’den az çalışanı olan işyerlerinde uygulanması ve yaptırımı sağlansın, gerekli önlemlerin alınmadığı işyerleri için aktif bir ihbar, denetim ve ceza mekanizması oluşturulsun.

4- Sağlık ücretsiz ve herkesçe erişilebilir hale getirilsin. Başta testler olmak üzere tüm sağlık hizmetleri kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde ücretsiz olarak yapılsın. Kendisi ve yakını virüs nedeniyle karantinaya alınan işçi hastalık süresi kapsamında olsun ve bu süredeki gelir kaybı önlensin.

5- Aşılama sürecine tüm çalışanlar dahil edilsin ve ivedilikle aşılama gerçekleştirilsin. İlaç şirketlerinin kârı değil, kamu yararı düşünülsün. Halk sağlığı için aşılarda patent hakkı kaldırılsın.

Nisan ayında 249 iş cinayeti!
Yüzde 63’ünü ulusal basından; yüzde 37’sini ise yerel basın, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, meslek örgütleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Nisan ayında en az 249 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti...

 

• İş cinayetlerinin aylara göre dağılımına baktığımızda Ocak ayında en az 203 işçi, Şubat ayında en az 139 işçi, Mart ayında en az 144 işçi ve Nisan ayında en az 249 işçi hayatını kaybetti. 2021 yılının ilk dört ayında iş cinayetlerinde en az 735 işçi arkadaşımızı kaybettik...

• 249 emekçinin 214’ü ücretli (işçi ve memur), 35’i kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor...

• Ölenlerin 19’u kadın işçi, 230’u erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, ticaret, eğitim, sağlık ve belediye işkollarında gerçekleşti...

• Sekiz çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi ölümleri tarım, inşaat ve konaklama işkollarında gerçekleşti…

• 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 95 emekçi bulunuyor: Çiftçi ve esnaflar ile tarım, maden, kimya, ağaç, ticaret, büro, eğitim, ticaret, inşaat, enerji, taşımacılık, sağlık, spor, güvenlik ve belediye işçileri...

• 11 göçmen/mülteci işçi hayatını kaybetti: 5’i Suriyeli, 5’i Pakistanlı ve 1’i Bulgaristanlı...

• Ölen işçilerin 24’ü sendikalı. Sendikalı işçiler maden, kimya, eğitim, büro, metal, gemi, sağlık ve belediye işkollarında çalışıyordu.

 

• Ölümler en çok ticaret/büro/eğitim, tarım/orman, inşaat/yol, belediye/genel işler, sağlık, taşımacılık, konaklama, metal, güvenlik ve madencilik işkollarında gerçekleşti.

 

• En fazla ölüm nedenleri Covid-19, ezilme/göçük, trafik/servis kazası, yüksekten düşme, boğulma, patlama/yanma ve intihar.

 

• Nisan ayında Covid-19 nedenli ölümler en çok ticaret/büro/eğitim, sağlık, belediye/genel işler ve güvenlik işkollarında meydana geldi.

 

14 yaş ve altı yaş grubunda 4 işçi,
15-17 yaş grubunda 4 işçi,
18-27 yaş grubunda 17 işçi,
28-50 yaş grubunda 114 işçi,
51-64 yaş grubunda 77 işçi,
65 yaş ve üstü yaş grubunda 18 işçi,
Ve yaşını bilmediğimiz/öğrenemediğimiz 15 işçi hayatını kaybetti...

 

39 ölüm İstanbul’da; 15 ölüm Kocaeli’de; 12 ölüm İzmir’de; 8 ölüm Ankara’da; 7’şer ölüm Gaziantep, Hatay, Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Tekirdağ ve Zonguldak’ta; 6’şar ölüm Adana ve Manisa’da; 5’er ölüm Bursa, Osmaniye ve Şanlıurfa’da; 4’er ölüm Afyon, Aydın, Çanakkale, Eskişehir, Kayseri, Kütahya ve Sakarya’da; 3’er ölüm Adıyaman, Balıkesir, Bartın, Edirne, Elazığ, Erzincan, Isparta ve Karaman’da; 2’şer ölüm Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Giresun, Kahramanmaraş, Kilis, Muğla, Nevşehir, Siirt ve Sivas’ta; 1’er ölüm Ağrı, Amasya, Antalya, Bilecik, Bolu, Burdur, Çorum, Gümüşhane, Karabük, Kırklareli, Mardin, Niğde, Ordu, Rize, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Brezilya ve Fransa’da meydana geldi…

2021/ Nisan ayında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 249 işçiyi saygıyla anıyoruz…
Mehmet Sıddık İmaç, Mehmet Emin Aslan, Ahmet Aslan, Narin Büyükçay, Saadet Karataş, Remziye Büyükçay, Musa Akkaya, Sameddin Çiftçi, Baran Üstün, Ali Yapıcı, Şaban Arslan, Rammdan Alahmad, Ayşe El Muhammed, Ziya Kan, Hayrullah Lülleci, Hüseyin Salhan, Mehmet Nafiz Akel, Ahmet Tartan, Arzu Oruç, Suat Özacarlı, Sergen Köse, Mahmut Sarı, Hasan Bıyıklı, Basri Yıldırım, Servan Ercan, Adem Kunt, Eyüp Taş, Mehmet Taşkın, Ferdi Alan, Murat Dermen, Cemil Kaçar, Ziya Şimşek, Ufuk Gündoğan, Cafer Özdemir, Mehmet Yılmaz, Müşfik Veysel Erdoğan, Yusuf Babaç, Ahmet Çelik, Halil Bakar, Salif Zıvalı, Bayram Gökgöz, Cebrail Uçar, Naci Şekerci, Murat Aygül, Mehmet Teymur, Kerim Şişman, Mehmet Ünsal, Alperen Bayandur, Aydın Saldıran, Soner Toros, Tayfun Köstekçi, Metin Türkyılmaz, Osman Aktaş, Hakan Arslan, Gökhan Bekir Akdeniz, Adil Bayram, Yalçın Demir, Cemil Emran, Ökkeş Ağca, Hatice Işık, Yener Koşvar, Ayşe Demir, Bülent Aba, Mustafa Danacı, Tuğba Bekel, Nizamettin Doğan, Gazi Sarı, Mehmet Yiğit, Musa Yılmaz, Tolgahan Necati Özer, Murat Akmermer, Seyithan Yenigün, Eylem Apaydın, Ersoy Erdem, Samet Konak, Veysi Pekdoğan, Haydar Tüney, Ali Yıldırım, Murat Bozkurt, Resul Güvercin, Murat Nuri Yorulmaz, Hüseyin Berktaş, Kemal Berktaş, Fatih Korgancı, Fatma Gürsoy, Mehmet Şahin, Engin Gündüz, İzzet Koçak, Rahim Dayangaç, Lokman Özkan, Haluk Gündüzöz, Abdulkadir Bozdağ, Göksel Süleyman, Ahmet İçyer, İsmail Sezer, Fedai Kuşçu, Mehmet Özdemir, Mecit Keskin, Enes Kurcan, Filiz Soyuçetin, İsmail Yaslı, Barış Kırklar, Ramazan Girgin, Refik Yılmaz, İsmail Özçeri, Aziz Akgül, Çetin Özmetin, İsmail Gök, Alaaddin Erkal, Doğan Uzun, Yakup Sevinç, Nizamettin Uysal, Berrin Gür, Adem Gül, Gül Öykü Bilecen, Sadiye Durusoy Yağcı, Caner Erdoğan, Mustafa Demirel, Bahattin Kaya, İsmail Bayrak, Kemal Oruç, Coşkun Akdoğan, Çetin Çataltepe, Mesut Tunç, Ali D., Adem Bozkurt, Ahmet Aydın, Bülent Pamuk, Süleyman Ilıkkan, Levent Aydın, Bilal Duyar, Talip Karakaya, Ahmet Çilingir, Osman Kaya, Mevlüt Ödemiş, Oktay Karadağ, Muzaffer Ateş, Nabi Reşo, Özkan Ataş, Azatcan Gündoğdu, Emre Sançar, Adnan Kılıç, Zekeriya Mutlu Kütükoğlu, Habip Şen, Hüseyin Yaman, Fahri Şenses, Emrah Yurtaçan, Erdal Acar, Hüsam Bacaksız, Mustafa Balbal, Ömürhan Türkoğlu, Kadir Kalyon, Umut Sarı, Ali Çiftçi, Ahmet El Süleyman, Mustafa Şimşek, Hayrettin Şahin, Recep Yakışık, Emrah Katırcı, Bora Alpago, Niyazi Gümüş, Mustafa İsot, A.E., Bingöl Polat, Hakan Pektaş, Hüseyin Yörük, Atahac Vasilev, Nihat Küçükgüzel, Hayrettin Keskin, Ahmet Karaman, Kadir Akıncı, Mehmet Dişçeken, Hüseyin Atlayan, Sait Şapaloğlu, Fikret Özdoğan, Alper Danış, Faruk Ekici, Fatih Dönmez, Erdem Bulat, Halit Yılmaz, Feyruz Karaali, Nurettin Kaya, Orhan Balcı, Evren Demirbağ, Yaşar Atik, Yusuf Kılıç, Mustafa Çiftçi, Hakan Sirek, Kadircan Özkan, Vehbi Demirkol, Binnaz Aksoy, Hikmet Bektaş, Nurcan Doğan, Emrah Yılmaz, Seycan Alan, Ercan Usta, Yaşar Gürlek, Savaş Küçükoğlu, Serap Yılmaz Yağcı, Erkan Durak, Derviş Kılıç, Tolga İdiz, Can Cüneyt Ömeroğlu, Esat Delihasan, Samet Bilir, Selçuk Turan, Orhan Murat Kayı, Serdar Gökhan Bedir, Ramazan Ünal, Soner Hayta, Ramazan Duran, Hasan Akbaş, Ozan Gökçe, Sait Yerleşmiş, Muzaffer İstifçi, Mustafa Dönmez, Ali Gül, Mehmet Duman, Sefa Özer, Müslüm Yıldırım, Metin Yalçın, Sefa Sarı, Birol Erdin, Hüsnü Dal, Günay Mert, Müslüm Görenler, Cemil Erdöl, Özgün Öztürk, Telat Zilayas, Mustafa Avdan, Halil Arpacıoğlu, Zafer Gündüz, İsmail Kaya, Nazım Kartal, Mehmet Bahar, Serkan Özgürbüz, Mehmet Zeki Yalçın, Hüseyin Zengin, Bayram Kızılyar, Süleyman Hasoğlu, Remzi Aykanat ve ismini öğrenemediğimiz 8 işçi...

İletişim
http://www.isigmeclisi.org/
https://twitter.com/isigmeclisi
https://www.facebook.com/isigmeclisi/
isigmeclisi@gmail.com
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

İlgili Haberler

https://www.a3haber.com/2021/05/13/nisan-is-cinayetleri-raporu-olenlerin-yuzde-53u-calisirken-koronaviruse-yakalananlar/

https://www.adamanset.net/haber/isig-is-cinayetleri-raporunu-acikladi-nisan-ayinda-en-az-249-isci-yasamini-yitirdi-5452.html

https://ahvalnews-com.cdn.ampproject.org/c/s/ahvalnews.com/tr/cinayetleri/nisanda-olen-isci-sayisi-en-az-249?amp

http://gazete.alinteri2.com/nisanda-en-az-249-isci-is-cinayetlerinde-katledildi

https://ankahaber.net/haber/detay/nisan_ayinda_en_az_249_yilin_ilk_dort_ayinda_en_az_735_isci_hayatini_kaybetti_38738

https://artigercek.com/haberler/isig-meclisi-nisan-da-249-isci-yasamini-kaybetti

https://twitter.com/ArtiTV_/status/1392837117714198528

https://www.aydinlik.com.tr/haber/nisanda-249-dort-ayda-735-isci-oldu-244080

https://barkoturk.com/gundem/isig-meclisi-nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti/

https://bianet.org/bianet/yasam/244012-nisan-da-en-az-249-isci-oldu

https://www.birgun.net/haber/asilanmayan-isciler-oluyor-344649

https://www.bizimsakarya.com.tr/guncel/isig-nisan-raporu-249-is-cinayeti-h131428.html

https://www.bizimyaka.com/haber/7172138/kocaelide-1-ayda-15-isci-is-kazasina-kurban-gitti

https://www.bursamuhalif.com/nisan-ayinda-en-az-249-isci-hayatini-kaybetti/

https://www.canlihaber.com/haber/7171929/4-ayda-735-isci-oldu

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/isigin-is-cinayetleri-raporu-aciklandi-bir-ayda-en-az-249-isci-1835943

https://devhaber.net/nisan-ayinda-en-az-249-isci-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi-1314/

http://devrimcidemokrasi.gazetesi.org/isig-nisanda-en-az-249-isci-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi

https://devrimcidusun.org/isig-meclisi-nisanda-249-yilin-ilk-dort-ayinda-735-isci-hayatini-kaybetti/

https://www.diken.com.tr/yilin-ilk-dort-ayinda-735-isci-hayatini-kaybetti/

https://direnisteyiz28.org/nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti

https://dokuz8haber.net/emekdunyasi/iscinayetleri/yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti/

https://dokuz8haber.net/emekdunyasi/pandemide-kisitlamalara-ragmen-calisan-isciler-oluyor/

https://www.enkocaeli.com/haber/7171599/kocaelide-bir-ayda-15-isci-hayatini-kaybetti

https://etelgraf.com/nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti/

http://etha18.com/haberdetay/isig-nisan-ayinda-en-az-249-isci-hayatini-kaybetti-141986

https://www.evrensel.net/haber/432877/nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti

https://www.furkanhaber.net/nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti.html

http://www.gaphaberleri.com/mobil/haber/50842/isig-nisanda-249-isci-yasamini-kaybetti.html

https://gazetedavul.com/gundem/isig-meclisi-nisanda-249-isci-yasamini-yitirdi-19594.html

http://www.gazetefersude.net/haber-isig-meclisi-nisan-da-249-isci-yasamini-kaybetti-41594.html

https://gazetekarinca.com/2021/05/yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti/

https://gazetekolektif.com/isig-meclisi-nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti/

https://gazetemanifesto.com/2021/nisan-ayinda-en-az-249-isci-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi-438307/

https://www.gazetepatika15.com/isig-nisanda-en-az-249-isci-yasamini-yitirdi-89460.html

https://www.gazeteruzgarli.com/nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti/

https://www.gebzehaber.net/yilin-ilk-dort-ayinda-735-isci-hayatini-kaybetti-73040h.htm

https://www.gebzehaber.net/yilin-ilk-dort-ayinda-735-isci-hayatini-kaybetti-73094h.htm

https://www.genel-is.org.tr/nisan-ayinda-249-isci-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi,2,46288#.YJ6vwKgzbIU

https://www.gercekgundem.com/ekonomi/274119/isig-is-cinayetleri-raporunu-acikladi-nisan-ayinda-en-az-249-isci-yasamini-yitirdi

https://www.habercem.com/d/9281/nisan-ayinda-en-az-249-isci-yasamini-yitirdi

https://www.haberdebursatv.com/nisan-ayinda-en-az-249-isci-hayatini-kaybetti/

https://www.haberercis.com.tr/guncel/isig-nisanda-249-isci-yasamini-kaybetti-h327555.html

https://www.haberfull.com/isig-meclisi-nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti/94261/

https://www.habergram.com/isig-nisanda-249-isci-yasamini-kaybetti/

https://habermotto.com/isig-meclisi-is-cinayetleri-raporunu-acikladi-nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti/

https://haberozel.com.tr/2021/05/13/isig-nisan-raporu-249-is-cinayeti/

https://haber-turkiye.com/isig-nisan-raporu-249-is-cinayeti/

https://halktv.com.tr/yilin-ilk-dort-ayinda-735-isci-is-cinayetleri-sebebiyle-hayatini-kaybetti-457859h

https://www.hbrma.com/ekonomi-haberleri/7171934/nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti

https://ibrala.com/karamanda-kac-isci-yasamini-yitirdi.html

https://ilerihaber.org/icerik/nisanda-en-az-249-isci-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi-olumlerin-yaridan-fazlasi-covid-19-kaynakli-126181.html

https://www.istanbulgercegi.com/nisan-ayinda-en-az-249-isci-hayatini-kaybetti_240237

http://jinhaagency.com/tr/tum-haberler/content/view/9468

http://jinnews19.xyz/EMEKEKONOMI/content/view/163636

https://www.kahtadabugun.com/nisan-ayinda-249-isci-oldu

http://www.kanalb.com.tr/haber.php?HaberNo=143637

https://kazete.com.tr/haber/nisan-ayinda-249-yilin-dort-ayinda-ise-735-isci-is-kazalarinda-yasamini-yitirdi-67730

https://www.kamupersonel.org/nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti/

https://kisadalga.net/haber/detay/nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti_6517

https://kizilbayrak50.net/ana-sayfa/haber/sinif/nisan-ayi-is-cinayetleri-249-emekci-yasamini-yitirdi

https://www.kocaelihalkgazetesi.com/haber/7171585/1-ayda-15-kisi-is-kazasina-kurban-gitti

https://www.kocaelikoz.com/haber/7171516/ekmek-parasi-can-pazarinda-kocaelide-1-ayda-15-isci-yasamini-yitirdi

https://kronos34.news/tr/yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-oldu/

https://www.lifebursa.com/haber/nisan-ayinda-en-az-249-isci-hayatini-kaybetti-94299.html

https://marmarakocaeli.com/guncel/kocaelide-1-ayda-15-isci-is-kazasina-kurban-gitti.html

https://medyaport.net/2021/05/13/isig-meclisi-nisan-ayinda-249-isci-hayatini-kaybetti/?doing_wp_cron=1621017735.2331120967864990234375

https://www.medyayazar.com/emek/nisanda-en-az-249-isci-oldu-h9197.html

https://medyascope.tv/2021/05/13/isig-meclisinin-is-cinayetleri-raporu-aciklandi-nisan-ayinda-en-az-249-2021in-ilk-dort-ayinda-ise-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti/

http://mezopotamyaajansi32.com/EKONOMI/content/view/134670

https://mucadelebirligi10.net/index.php/emek-sendika/7065-nisan-ayinda-249-i-sci-i-s-cinayetinde-hayatini-kaybetti

https://muhalifyazar.com/yazi/nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti.html

https://www.netyorum.net/isig-meclisi-nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti/?feed_id=96800&_unique_id=609d0699e15e7

https://www.ocakmedya.com/dort-ayda-en-az-735-isci-oldu/

https://odatv4.com/4-ayda-735-olum-13052139.html

https://ozgurgelecek23.net/isig-nisan-ayinda-en-az-249-isci-hayatini-kaybetti/

https://ozgurmanset.net/isig-nisanda-249-isci-yasamini-kaybetti/

https://penceretv.com/guncel/nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti-72008h

https://sendika.org/2021/05/isig-meclisi-nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti-618137/

https://siyasihaber6.org/2021in-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti

https://haber.sol.org.tr/haber/yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi-304836

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/isig-nisan-raporu-249-is-cinayeti-6429193/

https://www.tekgida.org.tr/nisanda-249-dort-ayda-735-isci-oldu-54761/

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105131044493613-isig-meclisi-nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti/

https://t24.com.tr/haber/nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti,952170

https://www.tigrishaber.com/nisanda-249-isci-yasamini-yitirdi-71132h.htm

https://www.tukenmezhaber.com/article/36842/isig-nisan-ayinda-en-az-249-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti

https://tumtis.org/v2/2021/0514/nisanda-249-isci-can-verdi/

https://uidder.org/yilin_ilk_4_ayinda_en_az_735_isci_hayatini_kaybetti.htm

https://www.umke.org/ekonomi/nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti-h19464.html

https://umutgazetesi26.org/arsivler/54726

http://umutsen.org/index.php/isig-meclisinin-yayinladigi-rapora-gore-nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti/

https://urfayasam.com/is-kazalarinda-aci-istatistik.html

https://vehaber.org/yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti-haber,46472

https://www.yenidemokrasi17.net/nisan-ayinda-en-az-249-yilin-ilk-dort-ayinda-en-az-735-isci-hayatini-kaybetti.html

https://yenidunya.org/haber/18515/nisan-ayinda-en-az-249-isci-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti

https://yeni1mecra.com/isig-nisan-ayinda-en-az-249-isci-hayatini-kaybetti/

http://www.yenikocaeli.com/haber/guncel/249-iscihayatini-kaybetti/142997.html

https://yeniyasamgazetesi2.com/nisan-ayinda-en-az-249-isci-cinayetinde-hayatini-kaybetti/

https://yesilgazete.org/nisan-ayinda-en-az-249-isci-oldu/

https://www.yolculukhaber.net/nisan-ayinda-en-az-249-isci-yasamini-yitirdi