İstanbul İSİG Meclisi'nden 'Çocuk İşçilik Yasaklansın' eylemi

İstanbul İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Meclisi olarak Kadıköy Süreyya Operası önünde "Çocuk işçiliğe, gençlerin güvencesiz çalıştırılmasına ve iş cinayetlerine son" şiarıyla basın açıklaması gerçekleştirdik.

İSİG Meclisi Genel Koordinatörü Murat Çakır: 23 Nisan Dünya Çocuk Bayramı fakat fabrikalarda, inşaatlarda, moto kuryelik yaparken, tarım alanlarında çalışırken iş cinayetlerinde her yıl 60-70 çocuğumuuz iş cinayetinde kaybediyoruz. Ucuz iş gücü olarak devlet eliyle kaynak aktarılarak MESEM ile çocuk işçiğin önü açılıyor. Yılın sadece ilk dört ayında 18 çocuğumuzu- gencimizi iş cinayetlerinde kaybettik ve daha tarım mevsimi başlamadı. Tarım mevsiminde de pek çok çocuğumuzu iş cinayetinde kaybediyoruz. Çocuklarımızın gençlerimizin iş cinayetlerinde yaşamını yitirmesine dur demek bir aradayız.

Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Sekreteri Bektaş Durmaz: iktiarın eğitime kaynak atkarmak yerine ÇEDES ile din istismarı yapan tarikatlara, MESEM ile de sermayeye kaynak aktardığını belirtti. MESEM projesiyle çıraklık eğitimi adı altında çocuk işçiliği dayatmakta olduğunu söyledi. Çıraklık eğitimi adı altında çocukların bir gün okula dört gün fabrikalarda çalışmaya gönderiliyor. Eğitimi okulda öğretmenler verir ve çocuk iş cinayetlerine karşı 1 Mayıs'a.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ertuğrul Oruç: MESEM projesiyle yasal olmasına rağmen çocuk- genç işçilerin kötü koşullarda mola ve saatlerinden yoksun, uzun saatler çalıştırıldığına fazla mesailere bırakıldığına ve çok düşük ücretlerle çalıştırıldığına dikkat çekti. Sağlıklı olmak bir sağlık merkezine gidip tedavi olmak değildir. Sağlıklı olmanın en önemli şartlarından birisi çalışma ortamı ve koşulların sağlıklı olmasıdır. Düşük ücretler yetersiz beslenme de çoçuk-genç işçilerin sağlıklarını kaybetmelerinin önemli bir nedenidir. Çocuk-genç işçilerin çalıştığı iş yerlerinin etkin bir şekilde denetlemesi ve ceza sisteminin uygulanması, uzun çalışma ve fazla mesaileri yasaklanması, ayrıca düzenli ücretsiz sağlık kontrolü yapılarak ücretsiz tedavilerinin sağlanmalıdır.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan: Bu ülkenin işçi ve emekçileri çalışırken yaşamının yitiren çocuk işçilerin hesabını soracaktır. MESEM iptal edilmeli ve ayrılan kaynak parasız nitelikli eğitim için kullanılmalıdır.

DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar: "İktidarın kriz derinleştikçe orta vadeli planlarını açıklayarak 'Bizden zam istemeyin, kasa boş' deniliyor. Ama her gün holdinglere, sermayedarlara, çocuk işçi çalıştıranlara, canını alanlara teşvik üstüne teşvik yağdırılıyor." 1 Mayıs'ta çocuk işçiliğine karşı Taksim'de olma çağrısı yapan Acar, "Çünkü hayatlarımız bize kurulan barikatların arkasında. MESEM kapsamındaki bütün öğrencileri, bütün genç işçileri, kadınları, çocukları ve işçileri 1 Mayıs'ta bizimle birlikte dövüşmeye çağırıyoruz" dedi.

Basın açıklamasını TOMİS üyesi metal işçisi Nimet Erben okudu:

Çocuk İşçiliğine, Gençlerin Güvencesiz Çalıştırılmasına ve İş Cinayetlerine Karşı Mücadeleye!

AKP’nin hükümet olup ilerleyen yıllarda hızla devletin merkezinde yer alışının 22. yılındayız. Bu dönemde hayata geçirilen tarım, sanayi, eğitim ve sosyal politikalar her geçen gün daha fazla çocuğun işçileşmesini beraberinde getirdi. Diğer yandan ise sanki “çocuk işçilik” yokmuş gibi bir hava verilerek bu sorun görünmez kılınmaya çalışıldı.

Ancak çocuk işçilik gerçeğini örtemezsiniz. “Son on yılda en az 689 çocuk, daha evvel devletin eksik tuttuğu verileri de eklediğimizde de AKP’li yıllarda en az 925 çocuk işçi hayatını kaybetti.”

Çocuk işçiler tarım sektöründe ailesiyle birlikte mevsimlik olarak ücretli veya tarlasında çalışanlardır, çocuk işçiler haftanın bir günü okulda dört günü işyerinde olan MESEM adı altında çalışanlardır, çocuk işçiler kentlerin varoşlarında aile içi emek kapsamında ücretsiz çalışanlardır, çocuk işçiler iş öğrensin diye yaz tatilinde çalışanlardır, çocuk işçiler harçlığını kazansın diye tanıdığın yanına verilenlerdir...

Ama çocuk işçiler sistematik olarak Türkiye kapitalizminin daha ilköğretim çağındayken bile acımasız üretim çarklarına soktuğu oyun alanlarından koparılan çocukluğunu, gençliğini ve sağlığını işyerlerinde bırakan bu ülkenin geleceğidir. Kesinlikle geçici bir olgu değil bilinçli sistematik bir ucuz emek sömürüsüdür.

Mesleki Eğitim Merkezleri
Türkiye’de çocuk emeğinin sömürüsünde yaygın bir şekilde kullanılan temel yasal model çıraklıktır. Yoksul ailelerin çocuklarına yapılacak eğitim yatırımının maliyetini ortadan kaldırmak üzere kurulan ve 1970’lerden bu yana uygulanan bu model sınıfsal eşitsizliği derinleştirmiştir.

MESEM, 2016 yılı sonuna kadar var olan ‘Çıraklık Eğitim Merkezleri’nin devamı niteliğindedir. Yani (4+4+4 modeli birlikte) eğitim sisteminin içine daha fazla entegre edilmiş ve kitleselleştirilmiş bir çocuk işçilik sisteminden bahsedebiliriz. Türkiye’nin uluslararası işbölümündeki rolünü düşündüğümüzde MESEM ile yapılan ara eleman yetiştirmek ve ucuz emek gücü ihracıdır.

MESEM kapsamında başta metal, gıda, tekstil, kimya, ağaç işkolları olmak üzere yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin olduğu açıklandı. Bu öğrencilerin yaklaşık 300 binini ise 18 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor. Yani çocuk işçilik ‘bir gün okulda dört gün işyerinde eğitim alma’ uygulamasıyla meşrulaştırılıyor. Tabi bu uygulamanın kökenlerinde 24 Ocak kararları ve 12 Eylül darbesi ile hayata geçirilen neoliberal politikalar, 1990’lı yıllardan itibaren eğitimin metalaştırılması ve sanayi-eğitim işbirliği politikaları, 2006 yılında MEB-Koç Holding işbirliği ile “Meslek lisesi memleket meselesidir” şiarıyla öğrencilerin sanayi için ara eleman olarak yetiştirilmeye başlanması gibi adımlar bulunmaktadır.

MESEM ile sermayeye ucuz emek sağlanırken çocuklarımız sağlıklarını ve gençliklerini işyerlerinde bırakmaktadır…

Tarım ve inşaat işçiliği, hizmetlerde ve sokakta çalışma
Tarım işçiliği, çocuklar için “en kötü çalışma biçimleri” arasında yer alır. Gezici mevsimlik tarım işçiliği ise tarım işçiliğinden de farklı olarak özellikle çocuk işçiler için pek çok sağlık riski barındırmaktadır. Tarım işçisi çocukların en önemli problemlerinden birisi de uzun çalışma saatleridir. Tarımda çalışan çocukların çalışma saatleri ortalamanın üzerinde seyretmekte ve haftalık 60 saati bulabilmektedir.

İnşaat işçisi çocuklar ise genellikle ailenin diğer üyeleriyle ya da akrabalarıyla birlikte çalışmaktadır. Genel olarak kalfalık, çıraklık yapsalar da iş yükü bakımından yetişkinlerle aynı biçimde çalışmaktadırlar. Yetişkinlerden farklı olan koşulları ise sadece aldıkları ücretin daha düşük olmasıdır.

Tarımın ardından en fazla çocuğun çalıştırıldığı sektör hizmet sektörüdür. Özellikle son yıllarda kitleselleşen bir meslek olan moto kuryelikte çocuklar ehliyetsiz ve iş yetiştirme baskısı altında çalıştırılmaktadır.

Sokakta çalışan çocuklar genel olarak ayakkabı boyacılığı, seyyar satıcılık, araba camı silme, atık toplama gibi işlerde çalışırken, bu işler genel olarak kalabalık şehir merkezlerinde ve tehlikeli ortamlardadır. Çalışma yaşı 10’un altına düşmüştür. Dengeli ve yeterli beslenmeyen, bir kısmı ise geceyi sokakta veya çöplüklerde geçiren çocukların çalışmaları haftanın 7 günü ve günlük 14 saate varan çalışma saati bulabilmektedir.

Sonuç olarak
Türkiye sanayisinin dünya pazarlarında, özellikle AB pazarında, var olmasının yegâne yolu ucuz işgücü ihracıdır. Bu noktada çocuk işçilik elzemdir.

Çocuk işçiliğin ancak üretenlerin yönetmesi durumunda önlenebileceğinin bilinciyle;

1- Çocuk işçilik yasaklanmalıdır.

2- Eğitime verilen bütçe artırılmalı, MESEM uygulamasına son verilmeli, mesleki öğrenim çocuk ve gençlerin gelişimine uygun bir biçimde planlanmalı ve kamusal kurallar çerçevesi içinde olmalıdır.

Ancak bunları sistem içinde ifade etmek tek başına bir anlam ifade etmiyor. Örgütlenmek, mücadele etmek ve direnmek gerekiyor…

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

Basın açıklaması ile ilgili video floodunu https://twitter.com/isigmeclisi/status/1782665209854742891 adresinden izleyebilirsiniz..

İlgili Haberler

https://ankahaber.net/haber/detay/isig_meclisinden_eylem_cocuk_iscilik_yasaklanmali_egitime_butce_artirilmali_176187

https://artigercek.com/emek/isig-meclisi-cocuk-isciligi-yasaklansin-mesemler-kapatilsin-301766h

https://www.birgun.net/haber/cocuklar-olumune-calistiriliyor-523940

https://caykara-haber.com.tr/isig-istanbul-kadikoyde-cocuk-iscilige-ve-is-cinayetlerine-son-talebiyle-eylem-yapti/

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/isig-meclisinde-eylem-cocuk-iscilik-yasaklanmali-2199032

https://etha53.com/haberdetay/isig-meclisi-cocuk-iscilik-yasaklansin-192122

https://www.evrensel.net/haber/516548/isigden-cagri-cocuk-iscilige-karsi-1-mayisa

https://www.haberler.com/guncel/isig-istanbul-kadikoy-de-cocuk-iscilige-ve-is-cinayetlerine-karsi-eylem-yapti-17257926-haberi/

https://kizilbayrak82.net/ana-sayfa/haber/sinif/cocuk-iscilik-ilkel-koleliktir

https://ozgurgelecek51.net/isig-meclisi-akpli-yillarda-en-az-925-cocuk-is-cinayetinde-hayatini-kaybetti/

https://www.mucadelebirligi23.net/index.php/haber/10786-i-si-g-meclisi-cocuk-i-scilge-mesem-e-son-verilsin-egitme-butce-ayrilsin

https://www.sondakika.com/guncel/haber-isig-istanbul-kadikoy-de-cocuk-iscilige-ve-is-cina-17257930/

https://www.sozcu.com.tr/isig-cocuk-iscilere-ve-isci-cinayetlerine-dikkat-cekti-p41356

https://t24.com.tr/haber/isig-meclisi-nden-kadikoy-de-eylem-calisma-yasi-10-un-altina-dustu-cocuk-iscilik-yasaklanmali,1161554

https://twitter.com/ankahabera/status/1782439335632986132

https://twitter.com/ankahabera/status/1782479079188414620

https://twitter.com/BilincAtik/status/1783760398459535439

https://uidder.org/is_cinayetlerine_dusuk_ucretlere_sendikal_baskilara_karsi_eylemler.htm

https://yeniyasamgazetesi5.com/isigden-1-mayis-cagrisi-cocuk-iscilige-karsi-1-mayisa/

https://www.youtube.com/watch?v=PDSk-tTp-LA

https://www.youtube.com/watch?v=ohVGNWIQ8Ks