Emekoloji: İşçilerin Kansere Maruz Kalmalarına Yönelik Araştırmanın İlk Bulguları

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) [1] İşçilerin Maruziyet Araştırması’nın (WES)[2] ilk bulgularını yayınladı. WES, işçilerin bilinen 24 kanser risk faktörüne maruz kalma olasılığını tahmin etmek için geliştirildi ve bu risk faktörleri arasında endüstriyel kimyasallar, işlenmiş maddeler ve karışımlar ve fiziksel risk faktörleri de yer alıyor. Hazırlık çalışmaları 2020 yılında başlayan anket, o tarihten bu yana geliştirilmiş, test edilmiş ve şu anda belirtilen altı AB Üye Devletinde (Almanya, İrlanda, İspanya, Fransa, Macaristan ve Finlandiya) 24.402 çalışan bireyden oluşan rastgele bir örneklemle yürütülmektedir. Araştırma, kanser riski faktörlerine kapsamlı ve doğru bir genel bakış sağlayarak Kanserojen, Mutajen veya Reprotoksik Maddeler Direktifi’nin (CMRD) farklı incelemeleri sırasında tespit edilen önemli bir bilgi boşluğunu doldurmayı amaçlıyor.

WES’in ilk sonuçları, analiz edilen 24 kanser risk faktörü arasında en sık görülen olası mesleki maruziyetler olarak şunları belirtmiştir: güneş kaynaklı ultraviyole radyasyonu, dizel motor egzoz emisyonları, benzen, solunabilir kristal silika ve formaldehit. İşçilerin %47’sinin son çalışma haftalarında risk faktörlerinden en az birine maruz kaldığı değerlendirilmiş olup, işçilerin %26,2’si birden fazla maruziyet bildirmiştir. Birden fazla maruziyetin etkisine açık olma durumu bilhassa madencilik, taş ocakçılığı ve inşaat faaliyetlerinin yanı sıra kaynakçılık ve kazan yapımcılığı, itfaiyecilik veya plastik endüstrisi işçiliği gibi daha spesifik iş kategorilerinde sık görülmektedir. Mikro veya küçük ölçekli bir işyerinde çalışan işçilerin bir veya daha fazla kanser risk faktörüne maruz kalma olasılığı orta veya büyük ölçekli iş yerlerinde çalışan işçilere göre 1,3 kat daha fazladır.

Araştırma ayrıca her bir risk faktörü için maruziyet koşulları hakkında da bilgi veriyor. Örneğin, gözü korumadan karla veya kar yakınında çalışmak, güneşten kaynaklı ultraviyole radyasyonuna maruz kalma olasılığını ciddi derecede arttırmaktadır. Benzer şekilde, solunabilir kristalin silikaya maruz kalma olasılığı ile sonuçlanan, önde gelen koşullar şunlardır: iş sahasında kum tozunu temizlemenin uygun olmayan yolları, beton veya çimento karıştırma, yapay taşla çalışma ve doğal taş, beton veya tuğla ile çalışırken uygun olmayan koruma önlemleridir.

Mesleğe bağlı kanser, Avrupa genelindeki iş yerlerinde karşılaşılan en büyük sağlık sorunlarından biridir. Meslekten kaynaklanan kanserler her yıl 102.000’den fazla işçinin ölümünden sorumludur. Bu, iş kazalarının sebep olduğu sayının 30 katı. WES’in de gösterdiği gibi, mavi yakalı çalışanların beyaz yakalı çalışanlara göre daha fazla etkilenmesi sosyal eşitsizliklerin önemli bir göstergesi. Bu araştırmanın, CMRD’deye gelecekte yapılacak olası yasa değişikliği önerileri için bilgi sağlaması, böylece tehlikeli maddelere karşı korumayı iyileştirmesi beklenmektedir.

Notlar:

[1] The European Agency for Safety and Health at Work

[2] Workers’ Exposure Survey

Çeviri Nalan Kurunç

Kaynak: https://www.etui.org/news/first-findings-workers-exposure-survey-cancer

Polen Ekoloji