Agrobay, FEDAŞ, Trendyol, Hastaneler, Bekaert, Sputnik, Ataşehir Belediyesi, Corning... Çalışırken ölmek istemiyoruz... Yaşamak için direniyoruz... 2023 yılının ilk dokuz ayında en az 1409 işçi hayatını kaybetti

Agrobay, FEDAŞ, Trendyol, Hastaneler, Bekaert, Sputnik, Ataşehir Belediyesi, Corning...
Çalışırken ölmek istemiyoruz... Yaşamak için direniyoruz...
2023 yılının ilk dokuz ayında en az 1409 işçi hayatını kaybetti


Raporumuz, bu yılın ilk dokuz ayını kapsayan bir biçimde hazırlandı. İlk kısımda işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki gelişmeleri iş cinayetleri ekseninde ele alıp değerlendireceğiz. İkinci kısımda ise iş cinayetlerinin aylara, işkollarına, nedenlere, cinsiyetlere, yaş gruplarına, göçmen/mülteci işçilerin geldikleri ülkelere, örgütlülük durumuna ve şehirlere göre dağılımını grafiklerle aktaracağız. Son kısımda ise infografiği ve iş cinayetlerinde ölen işçilerin isimlerini paylaşacağız.

AKP/Cumhur İttifakı’nın ‘yerli ve milli iş cinayetleri rejimi’
‘Yeni Türkiye’, ‘yerli ve milli politikalar’, ‘İleri Türkiye’, ‘ekonomik kalkınma’ ve ‘büyüme’ gibi söylemler AKP kurmayları ve Erdoğan’ın dilinden eksik olmadı. Aksine her geçen yıl emekçilerin aleyhine çıkarılan yasalar, yüksek enflasyon ve giderek azalan alım gücü, hak ve özgürlük mücadelelerine karşı süreklileşen bir baskı ve güvencesiz çalışma koşullarının yaşama geçirildiği bir iş cinayetleri rejimi hayata geçirildi. İşte 21 yılın özeti bu oldu.

Şimdi de ‘istikrar ve güven’ ile inşa edilecek bir ‘Türkiye yüzyılı’ vaat ediliyor. Ancak “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz / Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.” Her yıl sermayenin almadığı önlemler ve devletin denetlemediği koşullarda çalışan yüzlerce işçi arkadaşımız ölüyor, yaralanıyor, sakat kalıyor ya da meslek hastalığına yakalanıyor. Devlet, sermayenin her türlü baskı kurabileceği ve kural koyabileceği çalışma rejiminin güvencesini oluşturuyor. İşçilerdense “güzel ölüm”, “işin doğasında bunlar var”, “kader” gibi söylemlerle var olan düzene boyun eğmeleri isteniyor.

İnşaat, tarım, sanayi, lojistik, hizmet sektörü: Dokuz ayda 1409 iş cinayeti!
• İstihdamın büyük çoğunluğunun kısa süreli, işin bitimine ya da işin bir kısmının yapımına dayalı olduğu, taşeron çalışmanın başat olduğu ‘ekonominin lokomotifi’ inşaat işkolunda bu yıl en az 261 işçi arkadaşımızı kaybettik. Yani her gün en az bir inşaat işçisi iş cinayetlerinde aramızdan ayrıldı. İnşaat işkolundaki ölümlerin yarıdan fazlası yüksekten düşme kaynaklı. Oysa uygun iskele, korkuluk, güvenlik ağı ve ekipmanla bu ölümlerin tamamı önlenebilir.

• Tarım işkolunda ise Nisan ayında ivme kazanan ‘mevsimlik çalışma’ sona ermek üzere. Dokuz ayda çoğunluğu (150) çiftçi olmak üzere tarım, orman işkolunda en az 259 arkadaşımızı kaybettik. Özellikle işçi taşımacılığının kapalı kasa kamyonet, uygun olmayan servisler ve traktör römorkları gibi araçlarla yapılması ölümlere adeta davetiye çıkarmaktadır. Çiftçiler için ise en çok ölüm nedenini uygun olmayan ve artık miadı dolmuş eski traktörlerin kullanılmak zorunda kalınması sonucu ezilmeler oluşturmaktadır.

• Sanayi işkolları çok parçalı. O yüzden fabrikalardaki büyük patlamalar ve maden ocaklarındaki göçükler dışındaki ölümler görülmüyor. Oysa şu ana kadar gıda, maden, kimya, tekstil, ağaç, çimento, metal, enerji ve tersane işçisi 312 arkadaşımızı kaybettik. Fabrikalarda alınmayan İSİG önlemleri, esnek çalışmanın yaygınlaştırılması ve sendikal baskılar bu ölümlerin temel nedenlerini oluşturuyor.

• Türkiye’nin geneline yaygınlaşan sanayileşme, bunun gerektirdiği lojistik ağlar ve diğer taşımacılık faaliyetlerinde çalışan 171 şoför arkadaşımızı kaybettik. Şoförlerin ölümü iş cinayeti olarak değil trafik kazası olarak görülüyor. Oysa tır, kamyon, otobüs, servis minibüsü, taksi şoförleri uzun çalışma saatlerinde ve neredeyse dönüşümsüz çalışmaktalar. Diğer yandan araçların yeterli bakımı yapılmıyor ve eski araçlar kullanılıyor, yol aydınlatması veya düzenlemelerinde sorunlar var.

• Hizmet sektörü de çok parçalı ve tehlikesiz işler olarak görülmektedir. Örneğin uzun çalışma saatleri, yoğun çalışma, sigortasız çalışma ve her türlü kuralsızlığın hakim olduğu ve sendikal örgütlenmenin yok gibi ya da zayıf olduğu bir meslek moto kuryelik. Dokuz ayda 38 moto kurye arkadaşımızı kaybettik. Peki ya işsizlik kıskacında olan ve Eylül ayında iki oyuncu arkadaşımızın intihar ederek yaşamına son vermesi. Mobbing ve şiddet kıskacında olan sağlık emekçileri. Ataması yapılmayan, yoğun çalışmaktan derslerde kalp krizi geçiren, düşük ücretle çalıştırıldığı için ek işlerde çalışan öğretmenlerimiz. Büro işçilerimiz, belediye işçilerimiz...

2023 yazına damga vuran bir ölüm nedeni: Sıcakta çalış(tır)ma
Bu yaz dünya çapında sıcaklık rekorları kırıldı. Ortalık nemden yapış yapış oldu, yerden adeta alev çıktı, hava durumu görsellerinde harita neredeyse kırmızıya boyandı. Televizyondan “işiniz yoksa öğle saatlerinde dışarı çıkmayın, bol sıvı alın, güneşte kalmayın” uyarıları yapıldı. Ancak tarımda, inşaatta, tersanede, kısacası birçok işkolunda, özellikle öğle sıcağında işçilerin dışarıda çalıştırılması devam etti. Kapalı ortamlarda ve kalabalık bir biçimde çalışmak da sorunun başka bir yönünü oluşturdu.

Örnek verelim, hatırlatalım: İzmir’de bir kadın PTT işçisi arkadaşımız öğle sıcağında dağıtım yaparken beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Osmaniye’de bir enerji işçisi arkadaşımız çalışırken kalp krizi geçirdi. Sıcakta çalıştırmanın işçilerin ölümüne neden olmasının diğer yönü de özellikle tarım işçilerinin serinlemek için girdikleri gölet ve kanallarda boğularak hayatlarını kaybetmeleri oldu.

Maraş depremleri
6 Şubat günü 04.17’de Pazarcık’ta 7,7 ve 13.24’te Elbistan’da 7,6 büyüklüğünde on bir şehrimizi (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ) etkileyen iki deprem meydana geldi. Resmi olarak 50 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kayıp var. Halkımıza tekrar başsağlığı diliyoruz...

Depremin gece olması nedeniyle esas olarak ölümler konutlarda meydana geldi. Ancak deprem esnasında işyerinde ya da patronun talimatıyla bölgede olan (geçici görevlendirme, seminer vb. faaliyetler nedeniyle) bütün işçilerin ölümünü iş cinayeti kapamında değerlendirmek gerektiğini hatırlatalım. Bu noktada İskenderun Devlet ve Hatay Eğitim Araştırma ile Özel Akademi, Defne ve Megapark hastaneleri (veya belli bölümleri) yıkıldı. Yine yıkılan otel (25 civarında), lokanta, oto tamir, belediye, genel işler vb. işyerleri var. Buralarda gece vardiyasında çalışırken hayatını kaybeden tüm işçiler de yine bölgedeki otellerde eğitim seminerleri ve geçici görevlendirme ile kalırken hayatını kaybeden işçi arkadaşlarımız da iş cinayetleri kapsamındadır. Ancak tüm çabalarımıza rağmen bu kapsamda 92 işçi arkadaşımızın ölümünü tespit edebildik. Yıkım o kadar yoğun ve idare o kadar çaresiz ki bu kapsamdaki ölümler resmi olarak açıklanmadı. Yine çabalarımıza rağmen sembol oluşturabilecek (örneğin hastaneler) iş cinayetleri davaları için adım atılmadı.

Asbest ve halk sağlığı üzerine bir hatırlatma
Asbest sorunu esasen yıllardır (özellikle kentsel dönüşüm ve gemi söküm süreçleri ile birlikte) bir işçi-halk sağlığı sorunu olarak karşımızda duran ve üzeri örtülen bir konudur. Geçmiş yıllarda da birçok açıklamamızda asbest ve sonuçlarına değiniyorduk. Ancak deprem sonrası asbest içeren büyük bir enkaz (ki toplamının Erciyes Dağı boyutlarında olduğu belirtildi), uygun olmayan bir yıkım ve enkaz kaldırma faaliyeti ile atıkların atıldığı yerlerin uygun olmadığını gördük. Bu noktada, deprem bölgesinde yıkım, enkaz kaldırma ve depolama süreçlerinde vereceğimiz mücadelenin, uzun vadede yüz binlerce insanımızın sağlığını ilgilendirdiğini unutmamamız gereklidir.

Yaşamak için direniyoruz, direneceğiz...
• Devlet kendi yasalarına dahi uymadı ve çalışan çocuklar korunmadı. Çocuklar çalışması yasak olan işkollarında çalışmanın yanında 15 yaşın altında da çalıştırıldı. Çocuklarımız/gençlerimiz yoksulluk, 4+4+4 eğitim sistemi, çıraklık/stajyerlik uygulamaları, mevsimlik tarım işçiliğinin omurgasının çocuklardan oluşturulması ve ÇEDES/MESEM cenderesi vd. altındadır. Bu yılın ilk dokuz ayında 21’i 14 yaş ve altında, 23’ü 15-17 yaş aralığında olmak üzere 44 çocuk/genç çalışırken hayatını kaybetti.

• Tarımda, sanayide, hizmet sektöründe kadınlar en güvencesiz koşullarda çalıştırıldı. Bu çalışma koşullarının diğer yanını ise işyerinde şiddet ve taciz oluşturdu. Kadınların ev içi emeği de –temizlik, yemek, çocuk ve yaşlı bakımı– görünmez kılındı. Bu yılın ilk dokuz ayında 136 kadın çalışırken hayatını kaybetti.

• Yanlış dış ve iç politikalar sonucu Türkiye son on iki yıldır milyonlarca mültecinin akınına uğradı, uğruyor. Nüfusun yüzde 10’una yaklaşan göçmenler sigortasız, ucuz, dışlayıcı, yani tamamen korunmasız koşullarda çalıştırılmaktadır. Bu yılın ilk dokuz ayında 75 göçmen işçi hayatını kaybetti.

• Ülkemizde hüküm süren durum bir ‘iş cinayetleri rejimi’nin varlığıdır: MKE’deki patlamalar; Midyat’ta, Darende’de, İnönü’de, Feke’de, Karaman’da, Seyhan’da, Gercüş’te, Çay’da, Gülağaç’ta, Akçakale’de ve Karacabey’de işçi servislerinin devrilmesi; Adıyaman’da ve Kahramanmaraş’taki otellerde enkaz altında kalan işçiler; İskenderun Devlet ve Hatay Eğitim Araştırma Hastanelerinde kaybettiğimiz sağlık emekçileri; Akdeniz’de, Fatih’te ve Yenimahalle’de yangında ölen sanayi işçileri; Maltepe’de ezilen yol onarım işçileri; Döşemealtı’nda kanalizasyon bakımı yaparken akıma kapılan belediye işçileri; yangınlara müdahale ederken kaybettiğimiz itfaiyecilerimiz; Menderes’te orman yangınını söndürürken helikopterleri düşen orman işçilerimiz ve inşaatlar ve fabrikalar ve tarlalar ve bürolar ve hastaneler ve sokaklarda çalışan onlarca arkadaşımız...

Tabii ki kapitalist sistemin bizi mahkum etmeye çalıştığı güvencesizliğe, örgütsüzlüğe, çaresizliğe teslim olmuyoruz. Agrobay’da, FEDAŞ’ta, Trendyol’da, Hastanelerde, Bekaert’te, Sputnik’te, Ataşehir Belediyesi’nde, Corning’de ve adını sayamadığımız onlarca işyerinde, bölgede kadın, erkek, çocuk, yaşlı, göçmen onlarca işçi örgütleniyor, sorunlarına çözüm yolları oluşturmaya çalışıyor, uğradıkları haksızlıklara karşı ses çıkarıyor, teslim olmuyor. Ve şu slogan bu yıl yeniden gür seslerle alanlarda yankı buluyor: İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız...

 

Yüzde 73’ünü ulusal basından; yüzde 27’sini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla, 2023 yılının ilk dokuz ayında (Ocak’ta 116, Şubat’ta 195, Mart’ta 130, Nisan’da 124, Mayıs’ta 146, Haziran’da 161, Temmuz’da 183, Ağustos’ta 203 ve Eylül’de 151 olmak üzere) en az 1409 işçi hayatını kaybetti...

 

2023 yılının ilk dokuz ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

İnşaat, Yol işkolunda 261 işçi; Tarım, Orman işkolunda 259 emekçi (109 işçi ve 150 çiftçi); Taşımacılık işkolunda 171 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 111 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 90 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 76 işçi; Metal işkolunda 74 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 51 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 43 işçi; Madencilik işkolunda 36 işçi; Enerji işkolunda 36 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 33 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 27 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 27 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 24 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 20 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 16 işçi; Basın, Gazetecilik İşkolunda 7 işçi; İletişim işkolunda 1 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 1 işçi; elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 45 işçi hayatını kaybetti…

 

2023 yılının ilk dokuz ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Trafik, Servis Kazası nedeniyle 345 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 213 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 174 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 160 işçi; Deprem nedeniyle 92 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 86 işçi; Şiddet nedeniyle 68 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 63 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 45 işçi; İntihar nedeniyle 44 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 20 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 16 işçi; diğer nedenlerden dolayı 83 işçi hayatını kaybetti…

 

2023 yılının ilk dokuz ayında iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle:

136 kadın işçi ve 1273 erkek işçi hayatını kaybetti...

 

2023 yılının ilk dokuz ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

14 yaş ve altı 21 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 23 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 289 işçi, 30-49 yaş arası 566 işçi, 50-64 yaş arası 334 işçi, 65 yaş ve üstü 72 işçi, yaşını bilmediğimiz 104 işçi hayatını kaybetti…

 

2023 yılının ilk dokuz ayında 75 göçmen-mülteci işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin geldikleri ülkelere bakarsak:

29’u Suriyeli, 13’ü Afganistanlı, 9’u Türkmenistanlı, 3’ü Bulgaristanlı, 3’ü Iraklı, 3’ü İranlı, 2’si Kırgızistanlı, 2’si Mısırlı, 2’si Özbekistanlı, 1’i Azerbaycanlı, 1’i Filipinlerli, 1’i Japonyalı, 1’i Kolombiyalı, 1’i Moldovyalı, 1’i Romanyalı, 1’i Rusyalı, 1’i Sudanlı, 1’i Ukraynalı...

2023 yılının ilk dokuz ayında iş cinayetlerinde ölenlerin 60’ı (yüzde 4,25) sendikalı işçi, 1349’u ise (yüzde 95,75) sendikasız. Sendikalı işçilerin 11’i kimya, 7’si sağlık, 6’sı enerji, 5’i metal, 4’ü belediye, 3’ü maden, 1’i tarım, 1’i gıda, 1’i ağaç, 1’i büro, 1’i eğitim ve 1’i gemi işkolunda çalışıyordu...

 

2023 yılının ilk dokuz ayında 78 şehirde ve yurtdışında on üç ülkede (kısa vadeli çalışmak için gidilen veya Türkiye menşeili şirketlerde çalışan) iş cinayeti tespit etmiş durumdayız:

209 ölüm İstanbul’da; 53 ölüm Adıyaman’da; 52 ölüm Hatay’da; 46 ölüm Bursa’da; 45 ölüm Kocaeli’nde; 44 ölüm Antalya’da; 43 ölüm Ankara’da; 42 ölüm İzmir’de; 40 ölüm Manisa’da; 37 ölüm Adana’da; 36 ölüm Konya’da; 31 ölüm Samsun’da; 28’er ölüm Aydın, Denizli ve Muğla’da; 27 ölüm Mersin’de; 25’er ölüm Balıkesir, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da; 24 ölüm Malatya’da; 22 ölüm Kayseri’de; 21 ölüm Tekirdağ’da; 20’şer ölüm Çorum ve Gaziantep’te; 19 ölüm Sakarya’da; 18’er ölüm Afyon ve Trabzon’da; 17’şer ölüm Düzce ve Zonguldak’ta; 15’er ölüm Isparta, Karaman ve Mardin’de; 14 ölüm Kastamonu’da; 12’şer ölüm Aksaray, Batman ve Burdur’da; 11’er ölüm Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Ordu ve Osmaniye’de; 9’ar ölüm Elazığ, Erzurum, Sivas, Uşak ve Yalova’da; 8 ölüm Rize’de; 7’şer ölüm Bolu, Giresun, Kütahya ve Siirt’te; 6’şar ölüm Artvin, Çankırı, Kars, Nevşehir ve Şırnak’ta; 5’er ölüm Amasya, Bilecik, Erzincan ve Van’da; 4’er ölüm Ardahan, Çanakkale, Kırıkkale, Kırklareli, Niğde ve Sinop’ta; 3’er ölüm Ağrı, Bartın, Bingöl, Karabük, Kilis ve Tokat’ta; 2 ölüm Gümüşhane’de; 1’er ölüm Bitlis, Iğdır, Kırşehir, Muş ve Yozgat’ta; 19 ölüm yurtdışında (4 Irak, 2 Azerbaycan, 2 Gürcistan, 2 Polonya, 1 ABD, 1 Bosna Hersek, 1 Japonya, 1 Karadağ, 1 Makedonya, 1 Meksika, 1 Moritanya, 1 Özbekistan, 1 Yunanistan)... Bayburt, Hakkari ve Tunceli’de iş cinayeti tespit etmedik...

2023 yılının ilk dokuz ayında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 1409 işçinin isimleri…
Alper Tapan, Veysel Coşkun, Muharrem Öztürk, Şaban Gümüş, Osman Pusat, Emirhan Şimşek, Cavidan Güç, Mehmet Akif Tutuk, Agaev Oleg, Ianshanlo Lamzar, Barış Can Çetin, Semsuddin Shams, Hayrullah ., Adem Şanlı, B.İ., Tuna Güzey, Evren Kocaöz, Mustafa Mezili, Fethiye Kasap, Bahar Akkuş, Ayşe Özçakır, Emirhan Dolak, Mahir Akkuş, İzzet Ekin, Abdülhamid Koçak, Hilmi Cömert, Muhammet Acar, Mustafa Bodur, Rahim Tandır, Avni Baki, Murat Yıldız, Ramazan Yıldırım, Ümit Özsoy, Müge Ünal Çetinkaya, Safra Nazım Alcan, Hazım Cüneyt, Muhammet Emin Sanamer, Mesut Öztürk, Ö. Düldar, Remzi Koç, Atakan Kapcan, Kübra Nur Avcı, Seda Fettahoğlu, Asım Güngör, Mustafa Eser, Hamza Ergin, Ahmed Madarati, Merve Kayaalp, Yunus Öztürk, H.V., Aydın Karay, Ersoy Öztepe, Hüseyin Pirinççi, Oğuz İsmail Temel, Eyüp Doğan, Alparslan Kaya, Ammar Tabbuş, Ömer Faruk Güleç, Ali Ramazan Uluyol, Emrah Yılmaz, Zayniddin Nazarov, Ahmet Bozkurt, Veysel Ural, Mustafa Açıcı, Adnan Kılıç, Hüseyin Bilik, Mehmet Kuruşcu, Arif Çınar, Ramazan Özcan, Dursun Gargın, Zekai Dikici, Nuri Terzi, Mehdi Buğdaycı, Berkay Ten, Haydar Ali Beğik, İzzet Azılı, Cemal Kaya, İsmail Koç, Ekrem Gültepe, Nuri Çolak, Cem Özhan, Hüseyin Çalışır, Ramazan Uysal, Suat Cabir, Murat Güçlüses, Celil Diker, Ekrem Kocabıyık, Yılmaz Gezer, Şendoğan Mumcu, Mustafa Pinciriklioğlu, Serhat Bahçeci, Ali Eroğlu, Murat Demirdaş, Ömer Üner, Sadık Ünal, Ekrem Kaya, Mehmet Önen, Orhan Arvaz, Ahmet Bakırcı, Mümin Yılmaz, M.B., Hacı Timur Korkmaz, Enes Yılmaz, Tugay Korkutan, Murat Yalçın, Murat D., Erkan Bektaş, Abdulmutalip Hazaloğlu, Yusuf İzzettin Can, Cihan Şen, Tolga Kandilli, Naci Altıparmak, Gültekin Güneysu, Hüseyin K., Tuncay Başaran, Mehmet Ertek, Selman Keşan, Cafer Kaya, İrfan Özbek, Khanahmad Allazov, Oğuzhan Acer, Ferhat Güngörmüş, Mustafa Cılız, Ersin Mahmutluoğlu, Fulya Keçeci, Eren Özkara, Rümeysa Keleş, Emre Yardımcı, Kadir G., Kudret Hayran, Osman Arısoy, Ahmet Kaya, Mehmet Naci Sözüner, Alper Sevgili, Hüseyin Yeniçağ, Halil Şahin, Oğuz Şenol, Şafak Görkem Yeniay, Elif Aktaş, Hasan Bozkurt, Murat Akpınar, Yusuf Şimşek, Yasin Öztekin, Neslihan Cengiz, Ogulsuray Kurbandurdyyeva, Halil Kökçü, Metin Akdeniz, Abdullah Küp, Mohamad Sheıkh Al Basatena, Bilal Turan, Murat Yıldırım, Yaşar Yaman, Mesut Demir, İsmail Bulut, Çile Bulut, Ramazan Ergin, Bülent Kaya, Süleyman Aktaş, Furkan Ertan, S.A., Mahsum Ak, Mehmet Özel, O.A., Halil Tetik, Yaşar Işık, Hasan Keskin, Fitnet Kurt, Mustafa Sunkar, Seda Karakaya, Ömer Derviş, Yiğit Çiçek, Şerif Cırık, Havane Örgen, Sinan Enes Zinciralmaz, Emine Dikyar, Yaşar Kelek, Mahmut Güllü, Mustafa Fidan, Halil Kocarık, Züleyha Gün, Ali Koç, Salih Aydın, Engin Başer, Osman Taşkın, Ali Maslak, Kadir Çarkçeviren, Ümit Şimşek, Sozdar Beko, Yusuf Polat, Merve Taşkan, Hadice Ece, Sedat Başbuğa, Ahmet Güneş, Hasan Basri Bulut, Hilal T., Ayşe Yılmaz, Turgay Enisoğlu, Müslüm Bozkurt, Mukaddes Can, Emine El Mohammed, Abid Muhammed, Meyase Akgül, İhsan H., Ufuk Arı, Cemil Üzümcü, Naci Yelgenci, Zeynel Aksöz, Kadir Coşar, Elif Dayıoğlu, Ekrem Kalkan, Ömer Sayın, Mehmet Tatar, Erdal Karaçam, Harika Sibel Toca, Omar ., Cihan Kodalak, Ülkü Baburkara, Arif U., Berran Özen Kırmızıgül, Serpil Yıldırım, Ahmet Özer, Aziz Alptekin, Sümeyye Yavlak, Merve Acar, Bora Çiftçi, Erkan Çapoğlu, Bayram Torpioğlu, Yasir Muhammed Elati, Ahmet Başkuyu, Murat Durmuş, Lütfi Taşdemir, Remzi Göktuğ Gülenay, Yaşar Güçlü, Mustafa Yiğit, K.Ç., Ümmet Günürün, Ali Kemal Uyar, Şaban Çelik, Osman Coşkun, Eşref Sedat, Emre Haymana, Mustafa Altaş, Zafer Karaduman, Ali Aksu, Mehmet Akyüz, Salih Çelik, Resül Filiz, Hanifi Askar, Ali Parlak, Yiğit Zamanis, Aydın Artış, Hamdullah Aydın, Yunis Sünbül, Celalettin Kavas, İsmet Keskin, İbrahim Turgut, Zahir Bayram, Mufeed Najmuldeen Qkasım Kharmanle, Ali İlhan, Abdullah Kaya, M.A., M.Y., Şahin Boz, İsmail Kocabaş, İsmail Alın, Evliya Ergün, Yasin Konukçu, Yılmaz Zafer, Cahit Butnar, Adem Kar, Ayhan Gürbüz Atilla Aydın, Nurettin Yay, Hasan Arslan, Okan Y., Ahmet Abinikli, Atabey Boy, Mustafa Kuru, Hüseyin Tokuşlu, Ramazan Uguz, Tuncay Sarıtaş, Aytekin Gürsoy, Selahattin Durmaz, Hüseyin Uzun, Kamil Gürel, Muhammet Ahmet, Duran Karabuğa, Kürşat Güler, Naile Büşra Sarıgül, Veli Çelik, Ednan Demirci, Mustafa Avcı, Selçuk İlbasan, Seydi Duran Üzen, Abdullah Çiçek, Ramazan Bilmez, Mustafa Uçarkuş, İlyas Çakır, Erol Gökmen, Musa Kasap, Osman Karaca, Beraat Boz, Murat Şahin, Mustafa Dedeoğlu, Sadettin Aktaş, Mustafa Saatçi, Mustafa Yenisan, Süleyman Yenisan, Tiving İon, Mustafa Naci Seymen, Yunus Kahyaoğlu, Adem Tatlısu, Özgür Aydoğan, Haydar Şentürk, Alican Çiçek, Abdullah Kızıl, Şeyhmus İnalhan, Mahmut Yıldırım, Oktay Çakıroğlu, S.K., Ahmet Dereli, Nimet Kılıç, Erkan Çelik, Ali Alişan, Ünal Kırış, Halil Çakıroğlu, Turan Alkabak, Adih Zeybek, Ömer Şeran, Valentin Vasilev Vrangalov, Şükrü Dur(k)gut, Gökçen Orhan, Yusuf Koçyiğit, Hakan Uysal, Samet Öztaşkın, Berat Saraçzade, Bedrettin Güler, Serdar Bala, Hakan Telli, Ogün Tekin, Temel Yaşar Çelik, Turan Akçay, Ramazan Bölükbaşı, Sezgin Kır, Ercan Erbek, Ercan Karaaslan, Sezer Çay, Erdoğan Koçak, Talip Serin, Ahmet T., Bülent Koç, Murat Çınar, Nezahat Telef, Ceylin Telef, Şakip Akın, Bülent Barut, Esmanur Solmuş, Cemal Aldemir, Yüksel Alagözyaylası, Hava Zafer, Gıyasettin Ar, Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş, Güllüzar Balamut, Menekşe Cingöz, Neriman Turguteli, Huriye Köker, Perihan Bayar, Aysun Çetin, Doğan Menteşe, Okan Menteşe, Hakan Menteşe, Buluthan Aydın, İbrahim Ulu, Yıldıray Deniz, Mustafa Sert, Ali Sert, Fadime Kavak, Abdurrahman Ceylan, Hüseyin İpek, Mustafa Duran, Gülbeyaz Eryılmaz, Ali Öztürk, Abdullah Delikçi, Hayatullah Recebi, Ali Aktaş, M.B., Ali Başğaçacı, Hüseyin Türköz, Mustafa Gürpınar, Seyit Eker, Hatice Genç, Mehmet Yüce, Ali Özgür, Sedat Özgür, Gökhan Özgür, Mehmet Özgür, Oğuzhan Karataş, Arsalan Doudkanlou, M.K., Zekeriya Dinç, İbrahim Altınışık, Hüseyin Cengiz, Tarık Bayar, Mehmet Ulupınar, Cevdet Yılmaz, Nurten Çetin, Tugay Aydar, Abdulbaki Onam, Emir Kesler, Şinasi Özdemir, Rejepbay Recepbayev, Yasin Bilgin, Ümit Dilmen, Mehmet Isparta, Süleyman Oruç, A.I., Nur Hayat Karataş, Esin Albayrak, Engin Saraçoğlu, Saliha Adıgüzel, Furkan Akbulut, Mehmet Deniz, Şükrü Karataç, Nuray Kocaoğlu, Tugay Kopal, Muhammet Ali Binen, Erol Doğan, Talha Çınaklı, Ahmet Bekkaya, Ahmet Doğukan Ataş, Burhan Karanlıkbulut, Hasan Hüseyin Yılmaz, Taner Efe Tanay, Efekan Ender, Utku Karabaş, İbrahim Madenci, Maksut Beyazıt, Ali Karaoğlan, Umut Doğuç, Yunus Tam, Yaşar Nacaroğlu, Ramazan Güneysu, Selami Baş, Mustafa Çakır, Enes Kurnaz, Nihat Orhan, Ahmet Kurt, Uğur Sağlık, Cengiz Durmuş, Ayhan Boğa, Burhanettin Koç, Ufuk Kasar, Hüseyin Özyalçın, M.G., Ali Karadoğu, Emrah Baki, Emirhan Türker, Bayram Ali Akdilek, Mitat Yılmaz, Hasan Sertgöz, Yusuf Gönülalan, Erhan Karatekin, Erdem Ezgi, Seçkin Şen, Zeki Toşa, Erdinç İnan, Volkan Biricik, Murat Zencir, Nurettin Tığlıgil, Samet Kubiloğlu, Sezai Güden, Şahin Öz, M.Ç., Muharrem Kuru, Murat Bekmezci, Serkan Ünal, Telli Çakır, Nihat Sofuoğlu, Mehmet Karataş Buldan, Mehmet Salih Barut, Kerim Şahin, Mustafa Nehir, Aşkın Umut Aykaçsın, Necip Uymaz, Emrah Gürbüz, Veysi Bilgiç, Hamit Bilgiç, Yusuf Murat, Yılmaz Gün, Deniz Gökkuş, Hikmet Deniz, Erhan Duman, Himmet Demirelli, Yasin Erol, Erdem Çakır, Yakup Aygül, Musa Yoldaş, Fikret Oğuz, Bekir Mete Oymak, Hakan Dursun, Sultan Zencirci, Mevlüt Otuzoğlu, Diana Volutska, Aykut Çelik, Mustafa Erol, Seyfi Melih Sezgin, Onurhan Ekiz, İlker Çalışkan, Durmuş Araç, Durmuş Mert, Mustafa Tatlı, Alp Efe Bekit, Mustafa Karakoç, Ceyhun Balcı, Siyamak Mir, Münevver Bilir, G.U., Adem Koçak, Fadime Durdu, Mehmet Bal, Tamer Yatan, Kasım Kalın, Fırat Çiçek, Emin Akyüz, Mahmut Yıldız, Doğukan Işık, Caner Özbek, H. Ajmal Mustaki, Ulaş Can Ergen, Dursun Kesen, Mehmet Harmancı, Kuzey Evergen, Eshet El Hemellas, Fikret Kara, M.F.G., Mehmet Ören, Hikmet Şen, Salim Demir, Sevinç Özen, Muhammed Emir Bakla, Hamza Gönül, Mohammed Zain, Nergüze Kartal, Mertcan Kuru, Kadir Ergül, Zihni Şenler, Kezban Akpınar, Y.G., Ali Açıkkol, Şerif Kirli, E.D., Nobat Geldi, Yunus Akat, Murat Ören, Hasan Bozdağ, Ayşe Yıldız, Hacer Karaca, Emin Üzer, Ömer Küçükgergerli, Muammer Eryılmaz, Recep Semiz, Uğur Bıyıklı, Hüseyin Eroğlu, Mehmet Ali Daday, Remzi Tahtacı, Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir, Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İhsan Küçükerdem, Alattin Akçiçek, Hakan Örmeci, İsmail Özdemir, Mehmet Apalak, Sibel Demir, Leman Öztürk, Fazlı Bekar, Şuayip O., Mustafa Kula, Cesim Hacıoğlu, Sultan Erdoğan, Taha Yasin Aydemir, Birol Şakir Kaya, Elena David, Kemal Şenel, Emin Erkan Şenol, Mehmet Zeki Yıldız, Ahmet İkbal Açin, Muzaffer Sönmez, Beşir Kaya, Harun Kaya, Oktay Baştuğ, Gökhan Şahin, Oğuzhan Temur, Mehmet Erduran, Ferit Saldırıcı, Kazım Soğancı, İsmail Danışman, Koray Koç, İhsan Turan, Ahmet Topaloğlu, Emre Keklik, Harun Yıldız, Dede Albayrak, Nevzat Kaymaz, Faysal Elsubey, Ertuğrul Kaya, Hasan Usta, Ömer Faruk Yıldız, Mustafa A.H., Birkan Bingöl, İbrahim Bozat, İrfan Kitiş, Mehmet Sadık Keleş, İbrahim Özer, Şenel Gül, Mehmet Elik, Arif Atmaca, Yasin Yıldız, Sezer Uğur, Mehmet Aydın, Hüseyin Karayel, Yakup Güçlü, Erdoğan Yeşil, Hasan Şipal, Ahmet Kurt, Orhan Çelik, Serdar Yılmaz, Naki Karalar, Mustafa Aykut, Önder Demiray, Ragıp Uzun, Mehmet Yılmaz, Şener Gürbüz, Kemal Keçelioğlu, Seyyid Mehmet Koşan, İsmail Kaynak, Ayhan Çitim, Hüseyin Aslan, Osman Ergenç, Alperen Tecir, Yusuf Kurt, Beytullah Kanıcı, Servet Kesen, Mehmet Nas, Erol Çomuk, Bektaş Algül, Enver Kesici, Vedat Güçtekin, Fatih Yılmaz, D.Y., O.K., Mahmut Akkoç, Ömer Koray Özbay, Ali Oğuz Genç, Mücahit Aytaç, H.S., Güney Ürüncü, Hasan Aydı, Mehmet İncetepe, Ahmet Kaya, İbrahim Dam, Engin Kara, Ayser Büyükyıldız, Melek Bağce, Emel Akar, Hakan Ağcagül, Mehmet Akif Zengin, Nuri Okudan, Ayça Yavuz, İbrahim Saygı, Abdulhakim Eşiyok, Özer Tuğ, Abdulcelil Er Bayram, Recep Özbekler, Necdet Bayorul, Metin Günay, Ayşe Başar, Zeynel Malacı, Abaidullah Achikzai, Nurdan Tavukçuoğlu Ardal, Özcan Gök, Ensar Şahin, Resul Yılmaz, Durdu Meşe, İlhami Küçüker, Emrah Şahbaz, Bülent Kırkan, Davut Gökdemir, Mustafa Çakmak, Turgay Yılmaz, Vezile Gün, Mustafa Kuzu, Bey Kençi, Yeter Kençi, Heybet Babat, Maaruf Bozkan, Mahmut Türkmen, Selahattin Akyel, Durmuş Kıllı, Mehmet Karga, Sebahattin Ayaz, Yalçın Sümbül, Ramazan Ökten, Hatice Baysal, Ali Yasin Heşlum, Beşir Heşlum, Ali Heysem Heşlum, Nesibe Büyükçay, Ali İbar, Emine Göktepe, Sunay Kontaş, Bahri Hajıpourkhalkalou, Mehmet Tan, Berzan Ökten, Tufan Ünsal, Talip Uyar, Mehmet Dağdelen, Mehmet Çetin, Ali Saygılı, Seyfettin Bayer, Nimet Kumkale, Enes Balçok, Bülent Polat, Eyyüp Erboğa, Mehmet Erboğa, Mehmet Beşir Erboğa, Mehmet Erboğa, Abdulkadir Erboğa, Nuran İl, Damla Alas, Fikriye Akgün, Ali Gökmen, Hüseyin Soylu, İsmail Taran, Veli Keskin, Fesih Acar, Ali Anbaroğlu, Beytullah Altınışık, Mustafa Y., Murat Karaarslan, Adem Ak, Mashrabov Donıyor, Meydan Kaya, Dündar Gürlük, Niymet Gönül, Abdullah Coşkunlar, Şefik Kaya, Şeref Kurt, Adnan Almacı, Şahan Özmen, Tamer Göçgeldi, İsmet Göktaş, Durali Berçin, Tuncay Özsoy, Hatice Yüce, Aykut Bilen, Mustafa Nas, Suat Deniz, Osman Remzi Suiçmez, Orhan Vurucu, Nimet Erol, Nadir Emeç, Necati Davulcu, İbrahim Öztürk, Furkan Ahmet Akgül, Cafer Madenbaş, Aykut Durmuş, Musa Kemelek, Yasin Merdoğlu, Adem Kocaman, Yakup Küçüksarı, İbrahim Uzun, Mehmet Çiftçi, Muhammet Yiğin, Ekrem Ateş, Yücel Kutlu, Tuncer Deli, Ferhat Urak, Tuncay Çelik, Kenan Onat, Ali Kaya, Ayhan Karaduman, Veli Tüfekçi, İbrahim Ethem Bilek, Erol Çelik, Sinan Çelik, Veysel Elaltunterin, Muhammed Biçil, Muhammet Emin Korkmaz, Ümit Karaduman, Halil İbrahim Çizmeci, Zübeyir Topal, Ersan Ata, Mustafa Özdemir, Murat Parlak, Birol Yılmaz, Alişan Eryılmaz, Mesut Avcı, Yusuf Keser, Mehmet Kaçan, Mehmet Garip Şeyhanlı, Alişan Dayar, Ömer Bezmez, Enes Bayram, Kemal Arslan, İbrahim Çiftçi, Seyfi İzzet Atalay, Gürkan Demir, Muhammet Avşar, Adil Cinli, Cihan Aymaz, Muhammed Çağrı Turgut, Turgut Kanbir, Şerife Soysal, Sinan Demirok, Mehmet Alptekin, Hamdi Alptekin, Barış Ten, İbrahim Güney, Necip Özdemir, Sevil Diri, Hayriye Öztürk, Ümit Sönmez, Orhan Cücün, Ali Karagöz, Mustafa Yılmam, Bülent Kapağan, Halil İbrahim Şahin, Burak Bilen, Necmi Eyüboğlu, Mehmet Yücel, Yener Hampa, Haydar Erdoğan, Mehmet Evdi, Osman Alan, İsmail Hakkı Aslan, Mehmet Arık, Bedir Ekinci, Sami Kılıçoğlu, Fikret Çört, Hasan Köse, Yusuf Avcı, Muzaffer Orkan, Osman Gün, Selahattin Candan, Abdül Hakim, Emrullah Apar, Faik Taş, Yunus Ergün, Mustafa Akça, Zihni Ceyhan, İlhan İnal, Recep Hasancık, Recep Çınarlı, Tevfik Pazarcık, Ayhan Akgül, Ali Çelik, Harun Keş, Üzeyir Ceylan, Mevlüt Güven, Mustafa Güler, Hamdi Gezer, Ferhat Korkut, Fatih Turan, Gökhan Dinler, Nurettin Ateş, Şaban Arslan, Edanur Celep, Abdülhekim Gülkan, Musa Kazım Akpınar, Mehmet Necati Güney, Salih Çapar, Dilek Altıparmak, Pınar Kılıç, Rahime Topak, Ümmühan Dilbilir, Gürkan Demir, Uğur Aslan, Enes Gençler, Yusuf Yener, Özgün Selim Kök, Yıldız Kollar, Erhan Akbardak, Umut Koç, Sezer Aydoğan, B.K., V.G., B.K., Selçuk Dönertaş, Halil Çapgın, Mehmet Atalay, Yusuf Sağır, Fikret Kaynak, Dursun Dalgıç, İlyas Ekmiş, Şemsi Taşdemir, Duran Tokgöz, Mehmet Turan, Murat Fidan, Ahmet Ökişi, Mert Köseoğlu, Mahsuni Kaş, Rifat Oğuz, Atıf Aslan, Abdurrahman Laçin, Faik Cengiz, Osman Alaer, Teyfik Ay, Metin Dengiş, Ahmet Avşar, Yaşar Koca, Hacı Atalay, Recep Sivri, Emrullah Tuğran, Ahmet Saltık, Selçuk Akpınar, Hüsamettin Hamarat, Lorzko Petev, Galip Karakaş, Tatsuo Ozaki, Vladimir Kryshtopin, Bassim Tawil, Emine Ay, Gamze Varer, Gökhan Baran, Mustafa Alparslan, Yusuf Kaşıkçı, İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, Ebubekir Köksoy, Hakan Yavuz, Emirkan Yılmaz, Furkan Özdemir, Ercan Sarıkeçili, Burak Zemin Yeter, Musa Keskin, Yasin Sancaktutan, Sevim Yılmaz, Aysel Gümüşcü, Nazmi Çelikkaya, Kemal İşler, Birsen M., Atakan Sırbudak, Hayri Ay, Yusuf Turgut, Mustafa Güneş, Mehmet Kösehan, Azad Yüksel, Mehmet Mortaş, Mehmet Baki Kaçar, Agameret Hummiyev, İbrahim Çapkurt, Hakan Dumanoğlu, Gholamdastgır Ahmedzey, Hüseyin Kıvrak, Abdullah Gücel, Erol Akman, Alihan Yurdakul, İsmail Güzel, Doğan Çelen, Sazet Karacan, Ali Kara, Mustafa Erdoğan, Yusuf Harmancı, Sabri Öztürk, Halil Şenel, Arif Çamur, Hüseyin Atayık, Kadir İlkimen, Salim Turupçu, Cumaali ., Ahmet Sevim, Aleyna Özsakız, Yunus Şensoy, Muhammet Emin Seçer, Cem Yayla, Mitat Yaltırık, Osman Başkut, Şahin Yenigün, Sinan Durmuş, Bayram Alkan, Nidal Eldenden, Köksal Yıldız, Efe Demir, Abdulsamet Ceylan, M.C.Y., Oğuzhan Çakar, Alper Tunga Yılmaz, Adem Mamak, Bayram Erbil, Selahattin Uysal, Semih Yılmaz, İlhami Demirtaş, Erdal Sarıkaya, B.T., Murat Altınöz, Mehmet Çap, İsmail Yıldırım, İsmet Doygun, Mehmet Canlı, Zekeriya Eraslan, Hüseyin Genç, Yusuf Genç, Tunahan Çoban, Mehmet Sade, İsa Aktaş, Osman Adanur, Fuat Türk, Gültekin Işık, Murat Baltaoğlu, Hüseyin Aslan, Vedat Acar, Adil Bozkurt, Emin Barası, Nursi Oğuz, Emre Ergin, Hasan Acar, Turan Ekinci, Aziz Körlek, Metin Öztemel, Mahmoud Mahmoud Elyased Negm, İlkay Burgucu, Yılmaz Şahin, Murat Karakuş, Emrah Soyal, İlhan Yetim, Abdullah Karataş, A.K., Arif Osman Şener, Bektaş Döner, Serdar Ateş, A.K., Tayyar Ercan, İbrahim Mavi, Faruk Koçyiğit, Emin Ergün, Yavuz Ceylan, Gökhan Aydın, Servet Tarhan, Yaşar Duymaç, Fikret Zaif, Emir Zaif, Mustafa Öksüz, Osman Pirinç, Bayram Gür, Osman Ünsal, İbrahim Özbeg, K.D., Necmeddin Aygün, Hasan Kibar, Leonardo Alvarez Salano, Dursun Ali Özer, Serhat Şaştı, Serdar Önen, Hasan Kaymaz, Ömer Faruk Alioğlu, Hemra Mammedov, Hüseyin Kaya, Serhat Erdem, Mustafa Boral, Özgür Demirer, Şahin Çakar, Muhsin Yaman, İbrahim Bölükbaşı, Ali ., Mustafa Ata Tıraş, Mesut Aydın, Muhammet Tarakçı, Hıdır Canoluk, Hasan Doğan, Umut Can Çankır, Zeliha Z., Ferman Ekinci, Merve Abra, Vedat Akın, Mustafa Mucaf, Samet Baştürk, Sadık İrfan, Halil İbrahim Küçük, İsmail Özdemir, Yener Fırat, Zafer Ülgey, İlteriş Ertekin, Halil Can Tiril, Yünus Yılmaz, Arif Karayavuz, Tanju Eş, Ramazan Şenoğul, Yılmaz Adsay, Abdurrahman Ertürk, Roushen Övezov, Cebrail Gövcecik, İsmail Erturan, Mustafa Yıldırım, Cuma Sevindik, Mehmet Fadıl Ceylan, Mesut Uysal, Yusuf Oran, Furkan Ekinci, Mansur Selman Pehlivan, Halil Çarçabuk, Ahmet Hüseyin Sertoğlu, Abuzer Erdoğan, Sevinç Altın, İbrahim Özbek, Erdal Çeğil, Ramazan Gülşahin, Ekrem Gürses, Adem Güler, Cengiz Kayhan, Gencehan Daşdemir, İbrahim Akay, Mustafa Yaşar Gümüş, Tugay Bürücüler, Hafız Çetin, Soner Er, Berkay İsabetli, Niyazi Bilgiç, Cemal Karademir, Yakup Uçar, İsmail Alakız, Ramazan Çetin, Rortguly Sehetliyev, İsa Özdemir, İsmail Berk Odabaşı, Hüseyin Kaan Demir, Ramazan Kılıçoğulları, Seyfullah Şahin, Ahmet Atılgan, Mehmet Yılmaz, Hasan Dönder, Emre Hasoğlu, Ertuğrul Dilaver, Muhammed Beştaş, Osman Akkaya, Siracettin Bahçıvanci, Umut Gökgöz, Hüseyin Serdar, Ömer Atlı, Aziz Yelegen, Mansur Eyüpoğlu, Şatır Ahmet Sevinç, Cumhur Arıbeyi, Noorullah Amiri, Faruk Demirel, Mustafa Özkaya, Mehmet Karaoğlu, Muhammet Nahsen Çiftçi, Hasan Balcı, Fehmi Erörs, Mehmet Gündüz, Emin Kalem, Mühsün Keleş, İsmail Hakkı Tüzün, Mucip Kurtli, Mustafa Yıldırım, Ahmet G., Server Cüneyidioğlu, Hüseyin Cüneyidioğlu, Misbah Hallak, Hasan Tanrıöver, Saffet Türkoğlu, İsmet Yanık, Nihat Çakıroğlu, Celal Yalçın, Osman Karaca, Sami Kara, Mert Balcı, Necmi Birsayi, Veli İrkek, Cemalettin Şener, İlker Şahin, Süheyla Usta, Bahri Sarı, Nurettin Aydın, Hakan Yaylacı, Pelin Sakaroğlu, Kübra Kurnaz, Rukiye Acuner, Hilmi Kaya, Emel Bal, Rukiye Kıyılı, Şevket Volkan Altay, Mehtap Kestek Kalkan, Fatma Bayıroğlu, Şeyma Nur Cansız, Halime Sevinç Eroğlu, Seracettin Yeniçeri, Halime Gök, Kadir Zobu, Nimet Yıldızoğlu, Asiye Gül, Sevda Bahçe Sertkol, Muzaffer Kılınç, Abbas Erkul, Erkan Acar, Şenay Çömlekçi, Özkan Ateş, Serkan Özdemir, Kadir Karadağ, Ercan Şahin, Mehmet Eskisarılı, Ahmet Taş, Ali Gürsoy, Aslan Ekiz, Eray Şimşek, Halil İbrahim Erdine, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı, Ahmet Durman, Ali Osman Aydın, Aykut Bulut, Bahtiyar İsrafiloğlu, Çağkan Yılmaz, Çiğdem Şimşek, Emin Uysun, Etem Yedek, Ali İsrafiloğlu, Hasan Öz, İmran Aydoğdu, Müzeyyen Gökçen, Önder Cirik, Fikri Töre, Hazal Baytekin, İdris Talha Kartav, Johanna Carolina Kap, Kağan Yıldız, Lenur Seyfettinoğlu, Nazımcan Hartlap, Ozan Koç, Ömer Kale, Ömer Tabarlı, Samet Burak Bingöl, Sefa Veysel Yaşar, Tahsin Cem Efe, Tamer Özdoğru, Tayfun Dal, Turgut Mustafa Yedek, Ukba Alhomsi, Umut Ulaş Tan, Mehmet Kalaycı, Malik Kara, Kulturayev Behruz, Ahmet Korkmaz, Burhan Kurtuluş, Necmettin Sevil, Halit Baydoğan, Ahmet Yüksel, Süleyman Kayar, Mahmut Kayar, Metin Doruklu, Dilay Ceviz, Muhammed Elali, İ.Ç., Osman Ayhan, Mehmet Güleşir, Hüseyin Hamarat, Abdülaziz Kartal, Emine Gök, Ahmed Cengiz, Mustafa Ak, Abdelmonsif Mahmoud Abdelhamied Ali, İdris Azaley, Ünal Engin, Erol Öztürk, Seyhan Ersöz, Ahmet Derinsu, Ali Uçar, Derviş Taş, Abdulkadir Yüksel Kınacı, Mehmet Zeki Kaya, Bilal Torun, Akay Karadana, Yunus Arslan, Muhittin Gökçe, Ali Coşkun, Şevki Markal, Ayşe Erbaşlı, Fatma Öztürk, Burak Aslankıran, Yunus Emre Sönmez, Halil İbelek, Yücel Keleş, Murat Duran, Mehmet Vehbi Yılmazer, Mesut Can, Adem Ş., Seyfullah Sezer, Selahattin Demir, Abdurrezzak Kahya, Merve Kurt, Atalay Seyrekbasan, Mustafa Çelikkol, Necati Onaran, Esat Sarısu, Mustafa Tolga Olçay, Ruken Adam, Fatma Kaya, Büşra Keleş, Abdullah Macit, Kamuran Önen, Yusuf Tunç, Kürşat Kılna, Gökhan Kubulan, Bahri Özdal, Veysel Arakesen, Turgay Bayazıt, Hayrettin Baytar, Göksel Ayyıldız, Elbir Altan, Halit Doruk, Duygun Yıldız, Haydar Karanfil, Yusuf Günbay, Samet Sevinç, Kerem Anış, Erol Ererden, Hasan Balcı, Yüksel Demirci, Celal Karaman, Erol Uzman, Çetin Sancak, Halil Çopuro, Mervan Öztekin, Cihan Balta, Hamdin Geyik, Mustafa Şimşek, Nurhat Kulu, Melik Demir, Halil Oktay, Waad Ghanım Merıe Merıe, Muhammet (Ahmet) Erbaş, Yusuf Koç, Sinan Bekdaş, Nafiz Tonaz, Erol Erben, Veli Karagül, Fatih Çiftçi, İhsan Çelik, Kerim Çakır, Şakir Keskin, A.Y., Galip Aydın, İsmail Taş, Mehmet Akif Yıldız, İhsan Gür, Aydın Altun, Gurbet Yardım, Murat Ovat, Haydar Serinci, S.K., Can Yüce, Mümin Tek, Abbas Şahin, Mehmet Tekin, Volkan Kemal Özdemir, Nurten İnan, Salih Davut, Oğuzhan Yazıksız, Bülent Yahşi, Berkant Çakıcı, Oğuzcan Aydın, Yusuf Uğur Uzunsakaloğlu, Emre Tiftikçi, Feridun Kır, Koçali Serkant Kiraz, Hüsmen Kılıç, Jumagul Rozyyeva, Raziye Pala, Hasan Özkan, Abdüllatif Taccine, Muzaffer Baydemir, Haydar Korkmaz, Şemseddin Yıldırım, Hasan Başarslan, Ömer Aldırmaz, Abdurrahman El Şeyh, Abdullah Neccar ve ismini öğrenemediğimiz otuz bir işçi...

İlgili Haberler

https://www.24saatgazetesi.com/isig-9-ayda-1409-isci-hayatini-kaybetti/

https://www.adilmedya.com/isig-2023-yilinin-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti/

https://ajans65.com/turkiyede-ilk-dokuz-ayda-bin-409-isci-hayatini-kaybetti/

http://ajansvakti.com/2023-un-ilk-dokuz-ayinda-bin-409-isci-calisirken-oldu/1064/

https://www.alanyahaber.com/alanya-haber/is-cinayetlerinin-bilancosu-agirlasiyor-9-ayda-en-az-bin-409-isci-hayatini-157337h

https://ankahaber.net/haber/detay/isig_2023_yilinin_ilk_9_ayinda_en_az_1409_isci_hayatini_kaybetti_156048

https://artigercek.com/emek/isig-2023un-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-is-cinayetinde-oldu-268358h

https://artvin-kultur.com.tr/isig-2023-yilinin-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti/

https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/dokuz-ayda-1409-isci-calisirken-oldu-h200701.html

https://balkangunlugu.com.tr/is-cinayetlerinin-aci-bilancosu-1409-isci-karanlikta-kaliyor/

https://www.baraj.com.tr/urfa-da-aci-istatistik-24-olum/15795270/

https://www.bha.net.tr/gundem/is-cinayetlerinin-aci-bilancosu-1409-isci-karanlikta-kaliyor

https://bianet.org/haber/eylulde-is-cinayetlerinde-en-az-151-kisi-oldu-286092

https://www.birgun.net/haber/isig-2023-yilinin-ilk-9-ayinda-en-az-1409-is-cinayeti-gerceklesti-474947

https://www.birgun.net/haber/dokuz-ayda-1409-isci-calisirken-oldu-475051

https://www.bolugundem.com/haber/16960640/boluda-2023-yili-ilk-dokuz-ayinda-is-basinda-kac-isci-vefat-etti

https://www.boluolay.com/guncel/isig-raporunu-acikladi-boluda-7-isci-hayatini-kaybetti-h95707.html

https://www.bursatanik.com/dokuz-ayda-1409-isci-calisirken-oldu.html/

https://www.cemregazetesi.com/isig-2023-yilinin-ilk-9-ayinda-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti

https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti-44u-cocuk-2128558

https://dehabertr.blogspot.com/2023/10/isig-2023-ylnn-ilk-dokuz-aynda-en-az.html

https://demokratkocaeli.com/haber/16944602/kocaelideki-iscilerin-aci-tablosu-ortaya-cikti-yasamak-istiyorlar

https://devrimcidusun.org/2023-yilinin-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti/

https://www.dijitalgaste.com/isig-acikladi-2023te-1409-emekci-is-cinayetine-kurban-gitti

https://www.diken.com.tr/isig-yilin-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-oldu

https://direnisteyiz31.org/isci-emek/isig-2023-yilinin-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti/

https://www.dokuzeylul.com/44-cocuk-is-cinayetine-kurban-gitti

https://www.dokuzeylul.com/isig-2023-yilinin-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti

https://dumlupinargazetesi.com/haber/17241803/is-kazalari-can-almaya-devam-ediyor-kutahyada-kac-isci-hayatini-kaybetti

https://www.duzceninsesi.com.tr/haber/16945029/duzcede-17-isci-hayatini-kaybetti

http://egepress.com.tr/yilin-ilk-9-ayinda-44u-cocuk-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti

https://www.elazigmavihaber.com/9-ayda-9-isci-hayatini-kaybetti/1778/

https://www.elipshaber.com/isig-2023-yilinin-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti

https://www.enkocaeli.com/haber/16943994/aci-istatistik-kocaeli-ilk-5e-girdi

http://etha53.com/haberdetay/2023-yilina-damga-vuran-olum-nedeni-sicaktan-calistirma-184818

https://www.evrensel.net/haber/500804/isig-2023-yilinin-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti

https://www.f5haber.com/gundem/2023un-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-yasamini-yitirdi-6518631

https://gazetedavul.com/manset/isig-9-ayda-bin-409-isci-hayatini-kaybetti-65648.html

https://www.gazeteduvar.com.tr/isig-2023-yilinin-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti-haber-1641642

https://www.gazetepencere.com/isig-2023un-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-yasamini-yitirdi/

https://gaziantepdogus.com/haber/17239117/can-yakan-veri

https://gaziantepsabah.com/guncel/gaziantepte-yilin-ilk-5-ayinda-10-isci-kazalarda-hayatini-kaybetti/152129

https://www.gencgazete.net/bin-409-isci-hayatini-kaybetti

https://www.geredemedyatakip.com.tr/guncel/boluda-nice-canlar-ekmeginin-pesindeyken-vefat-etti.html

https://www.gunboyugazetesi.com.tr/2023-yilinin-ilk-9-ayinda-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti-229920h.htm

https://www.gunebakis.com.tr/haber/17220198/is-kazalarinda-trabzondaki-aci-bilanco-ortaya-cikti

https://www.haberler.com/guncel/isig-2023-yilinin-ilk-9-ayinda-en-az-1409-isci-16416079-haberi/

https://www.haberercis.com.tr/is-cinayetleri/isig-9-ayda-bin-409-isci-yasamini-yitirdi-h342306.html

https://www.haberkaos.com/dokuz-ayda-en-az-1409-isci-is-kazalarinda-hayatini-kaybetti/

https://haberzen.pro/ekonomi/2023-yilinda-turkiye-de-1409-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti/

https://halktv.com.tr/gundem/9-ayda-en-az-bin-409-isci-oldu-775431h

https://www.ilerihaber.org/icerik/isig-2023un-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-is-cinayetinde-oldu-159998

https://www.ilkekocaeli.com/haber/16946456/kocaelide-is-kazasinda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-aciklandi

https://www.ilksesgazetesi.com/is-cinayetine-kurban-giden-iscilerin-yuzde-95i-sendikasiz

https://imchaber.com.tr/9-ayda-bin-409-isci-yasamini-yitirdi

https://www.inanisgazetesi.com/haber/16955696/isci-kenti-zonguldak-is-cinayetinde-22-sirada

https://www.isghaber.com.tr/haber/is-cinayetlerinin-aci-bilancosu-1409-isci-karanlikta-kaliyor

https://jiyanhaber.com/isig-9-ayda-bin-409-isci-yasamini-yitirdi/

https://jurnalci.com/9-ayda-en-az-bin-409-isci-oldu-1101216.html

https://kadinturkiye.com/9-ayda-en-az-bin-409-isci-oldu/

https://www.kamudan.com/genel/dokuz-ayda-1409-isci-calisirken-oldu-h34980.html

https://www.karar.com/guncel-haberler/is-cinayetlerinde-aci-bilanco-9-ayda-en-az-bin-409-isci-hayatini-1795003

https://www.kentekrani.com/2023/10/10/is-kazasi-mi-cinayet-mi-2023un-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti/

https://kilis-egitim.com.tr/isig-2023-yilinin-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti/

https://kizilbayrak81.net/ana-sayfa/haber/sinif/9-ayda-1409-isci-hayatini-kaybetti

https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/16943794/isig-verileri-paylasti-kocaelide-45-isci-hayatini-kaybetti

https://kocaeligundem.com/haber/16944060/en-aci-istatistik-kocaeli-ilk-5te

https://www.kocaelikentgazetesi.com/emek/gunde-en-az-5-emekci-is-cinayetlerinde-oldu-h34437.html

https://www.kocaelikoz.com/haber/16943640/kocaeli-icin-en-aci-istatistik-45-isci-yasamini-yitirdi

https://www.krttv.com.tr/is-cinayetleri-raporu-aciklandi

https://www.kurabaz.com/isig-9-ayda-1409-isci-hayatini-kaybetti/15369/

https://www.kusakkaya.com.tr/gumushane-isci-olumlerinde-son-sirada/

https://www.lemanhaber.com/haberler/isig-verileri-paylasildi-yilin-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-yasamini-yitirdi/

https://marksist.org/icerik/Isci/20270/Is-cinayetleri-sistematik-olarak-isleniyor

https://www.marmaracagdas.com/haber-2023-yilinin-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti-4803

https://medyabar.com/haber/16944444/sakaryada-19-isci-hayatini-kaybetti

https://www.medyadetay.com/is-kazalari-son-bulmuyor

https://www.medyatava.com/haber/isig-acikladi-2023-yilinin-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti-hayatini-kaybedenlerin-44u-cocuk_337022

http://mezopotamyaajansi35.com/EKONOMI/content/view/220987

https://www.millihaberim.com/ekonomi/2023un-birinci-dokuz-ayinda-en-az-1409-emekci-hayatini-yitirdi/

https://www.mucadelebirligi.com/index.php/emek-sendika/10280-calisirken-olmek-i-stemiyoruz

https://www.mucadelegazetesi.com.tr/diyarbakirda-dokuz-ayda-11-isci-hayatini-kaybetti

https://www.noktagazetesi.com.tr/kocaeli-en-fazla-is-cinayetinin-oldugu-5-sehir/

https://noktahaberyorum.com/isig-9-ayda-bin-409-isci-yasamini-yitirdi.html

https://www.otekileringundemi.com/isig-9-ayda-bin-409-isci-yasamini-yitirdi

https://www.ozgunkocaeli.com.tr/haber/16944512/rapor-yayinlandi-kocaelide-45-isci-hayatini-kaybetti

https://ozgurgelecek50.net/isig-9-ayda-44u-cocuk-bin-409-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti

https://pirha.org/isig-2023-yilinin-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti-397579.html/10/10/2023/

https://www.press67.net/isci-kenti-zonguldak-is-cinayetinde-22-sirada/2904/

https://www.politikyol.com/isig-dokuz-ayda-1409-isci-calisirken-oldu/

https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/0705202315

https://www.sakaryayenihaber.com/haber/16944179/sakaryada-9-ayda-19-isci-hayatini-kaybetti

https://www.samimihaber.com/2023un-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-yasamini-yitirdi

https://www.sanliurfaolay.com/haber/sanliurfanin-son-9-aylik-is-kazasi-bilancosu-66905

https://sendika.org/2023/10/2023-yilinin-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti-694068

https://serbestgorus.com/2023/10/isig-9-ayda-bin-409-isci-yasamini-yitirdi/

https://www.serhatnews.com/isig-9-ayda-bin-409-isci-is-cinayetinde-yasamini-yitirdi

https://www.sivastabugun.com/is-cinayetlerinin-aci-bilancosu-1409-isci-karanlikta-kaliyor.html

https://siyasihaber9.org/isig-yilin-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-oldu/

https://www.sondakika-haberleri.net/2023/10/10/2023un-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-yasamini-yitirdi/

https://www.sondakika.com/haber/haber-isig-2023-yilinin-ilk-9-ayinda-en-az-1409-isci-hay-16416088/

https://haber.sol.org.tr/haber/once-guvenligi-yalani-2023-yilinda-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti-385412

https://www.sozcu.com.tr/2023/ekonomi/2023un-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-yasamini-yitirdi-7826430/

https://sozsakarya.com/haber/16944455/kac-isci-is-kazasinda-can-verdi

https://www.surajans.com/isig-eylulde-151-9-ayda-bin-409-isci-yasamini-yitirdi

https://t24.com.tr/haber/isig-2023-yilinin-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti,1133986

https://t54.com.tr/haber/16944473/19-isci-is-kazasinda-can-verdi

https://www.tekgida.org.tr/dokuz-ayda-1409-isci-calisirken-oldu-66250/

https://trakyademokrat.com/gundem/isig-2023-yilinin-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti/

https://tumtis.org/v2/2023/1011/eylulde-en-az-151-isci-calisirken-oldu

https://www.turkiyesaati.com/2023-yilinin-ilk-9-ayinda-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti

https://www.umke.org/isig-2023-yilinin-ilk-9-ayinda-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti

https://umutgazetesi43.org/arsivler/106272

https://www.urfabir.com/urfa-da-aci-istatistik-24-olum/15732303/

https://www.vanekspres.com.tr/toplumsal-cinsiyet/son-9-ayda-bin-409-isci-is-cinayetine-kurban-gitti-h28812.html

https://www.yenidemokrasi34.net/isig-meclisi-eylul-ayinda-151-isci-yasamini-yitirdi.html

https://yeniyasamgazetesi5.com/isig-ilk-dokuz-ayda-bin-409-isci-hayatini-kaybetti/

https://yurtsever.org.tr/2023/isig-yilin-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-is-cinayetine-kurban-gitti-516988/

https://www.zhaber.com.tr/isig-2023-yilinin-ilk-dokuz-ayinda-en-az-1409-isci-hayatini-kaybetti