Açız, İşsiziz, Geçinemiyoruz, Çalışırken Ölüyoruz... Eylül ayında en az 175, yılın ilk dokuz ayında ise en az 1674 işçi hayatını kaybetti

Açız, İşsiziz, Geçinemiyoruz, Çalışırken Ölüyoruz...
Eylül ayında en az 175, yılın ilk dokuz ayında ise en az 1674 işçi hayatını kaybetti


TÜİK, Eylül ayı enflasyon verilerini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi geçtiğimiz aya göre yüzde 1,25 oranında artarken geçen yıla göre yüzde 19,58 oranında bir artış yaşandı (Yıllık bazda en fazla fiyat artışı yaşanan kalem gıda oldu.) DİSK-AR’ın verilerine göre gıda enflasyonu dar gelirliler ve emeklilerde çok daha yüksek seyrediyor. Gıda enflasyonu emekliler için yüzde 36,7, en düşük gelirli yüzde 20’lik dilim için yüzde 37,1, ikinci düşük gelirlilerde yüzde 20’lik dilim için 39,7 olarak gerçekleşti.

Asgari ücret 2826 TL. Oysa Türk-İş raporuna göre Eylül ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 3.049 TL. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 9.931 TL. BİSAM raporuna göre ise (Eylül ayı henüz açıklanmadı) Ağustos ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.977 TL ve yoksulluk sınırı ise 10.299 TL.

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 21,7 büyüdü. 2021 bütünü için yüzde 9 büyüme öngörülüyor. Ama diğer yandan DİSK-AR verilerine göre geniş tanımlı işsiz sayısı 8,4 milyon.

Sürekli olarak sıfır kaza vb. söylemlerin Bakanlar ve bürokratlar tarafından dile getirildiği ülkemizde iş cinayetleri sayısı 2000’in üzerinde...

Bütün bu istatistiksel verilerin hayattaki karşılığı ise şu şekilde: Bir yanda iktidarın dünyanın en çok büyüyen ikinci ülkesi, şahlanan ekonomi söylemleri varken diğer yanda yüzlerce liralık faturalar, el yakan gıda fiyatları, her gün zam üstüne zam, her evde bir işsiz, yoğun çalışma temposu ve hemen herkesin bir tanıdığının işyerinde yaralandığı veya öldüğü bir ülke gerçeği...

Tam da bu noktada işçilerin “geçinemiyoruz”, “kod-29 kaldırılsın” eylemlerinden öğrencilerin “barınamıyoruz” çığlığına yeni dönemin karşı çıkışları da ortaya çıkıyor. Bizlerin de üzerine düşen görev bulunduğumuz alanlardan “çalışırken ölmek istemiyoruz” diyerek bu sesi yükseltmek...

Eylül ayında 175 iş cinayeti!
Yüzde 67’sini ulusal basından; yüzde 33’ünü ise yerel basın, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, meslek örgütleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Eylül ayında en az 175 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti...

 

İş cinayetlerinin aylara göre dağılımına baktığımızda:
• Ocak ayında en az 203 işçi,
• Şubat ayında en az 142 işçi,
• Mart ayında en az 144 işçi,
• Nisan ayında en az 258 işçi,
• Mayıs ayında en az 239 işçi,
• Haziran ayında en az 180 işçi,
• Temmuz ayında en az 155 işçi,
• Ağustos ayında en az 178 işçi,
• Eylül ayında en az 175 işçi hayatını kaybetti.
• 2021 yılının ilk dokuz ayında iş cinayetlerinde en az 1674 işçi arkadaşımızı kaybettik.

175 emekçinin 153’ü ücretli (işçi ve memur), 22’si kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

İş cinayetlerinde ölenlerin 18’i kadın işçi, 157’si erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, basın, eğitim, büro, taşımacılık, sağlık, konaklama ve güvenlik işkollarında meydana geldi.

Beş göçmen/mülteci işçi hayatını kaybetti: 3’ü Suriyeli, 1’i Macaristanlı ve 1’i Türkmenistanlı.

 

Ölümler en çok tarım/orman, ticaret/büro/eğitim, inşaat/yol, sağlık, taşımacılık, tekstil, belediye/genel işler, metal, madencilik, konaklama, güvenlik, gemi/tersane ve kimya işkollarında meydana geldi.

• Tarım işkolunda 17 işçi ve 11 çiftçi hayatını kaybetti.
• Ölümlerin üçte biri sanayi işkollarında.
• Covid-19 nedenli ölümler artıyor: 53 ölüm.

Eylül ayında iş cinayetlerinde ölenlerin 7’si (yüzde 4) sendikalı işçi. Sendikalı işçiler gıda, kimya, büro, sağlık ve belediye işkollarında çalışıyordu.

 

En fazla ölüm nedenleri covid-19, trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme, kalp krizi, intihar, elektrik çarpması, zehirlenme/boğulma, nesne çarpması/düşmesi, patlama/yanma ve kesilme/kopma.

• 12 tarım, 8 tekstil ve 7 taşımacılık işçisi trafik/servis kazası nedeniyle hayatını kaybetti.
• Covid-19 nedeniyle: 21 ölüm ticaret/büro/eğitim, 17 ölüm sağlık, 3 ölüm belediye, 3 ölüm güvenlik...
• İnşaatlardaki iş cinayetlerinin üçte ikisi yüksekten düşme nedenli.

 

5 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Çocuk işçiler tarım, inşaat ve konaklama işkollarında çalışıyordu.

51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 47 emekçi bulunuyor: Çiftçiler ve esnaflar ile tarım, maden, tekstil, basın, büro, eğitim, ticaret, çimento, metal, inşaat, taşımacılık, gemi, sağlık, belediye ve genel işler işçileri.

Genel olarak yaş gruplarına göre ölümlere bakarsak:
• 14 yaş ve altı yaş grubunda 3 işçi,
• 15-17 yaş grubunda 2 işçi,
• 18-27 yaş grubunda 18 işçi,
• 28-50 yaş grubunda 92 işçi,
• 51-64 yaş grubunda 40 işçi,
• 65 yaş ve üstü yaş grubunda 7 işçi,
• Ve yaşını bilmediğimiz/öğrenemediğimiz 13 işçi hayatını kaybetti.

13 ölüm İstanbul’da; 11 ölüm Kocaeli’de; 10’ar ölüm Şanlıurfa ve Tekirdağ’da; 9 ölüm Bursa’da; 8’er ölüm Antalya ve İzmir’de; 7 ölüm Ankara’da; 5’er ölüm Adana ve Çorum’da; 4’er ölüm Hatay, Karabük, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun’da; 3’er ölüm Bilecik, Bolu, Diyarbakır, Muğla ve Trabzon’da; 2’şer ölüm Ağrı, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Manisa ve Mardin’de; 1’er ölüm Adıyaman, Afyon, Aksaray, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bingöl, Edirne, Elazığ, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Malatya, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Uşak, Zonguldak, Almanya ve Kırgızistan’da meydana geldi…

2021/ Eylül ayında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 175 işçiyi saygıyla anıyoruz…
Ahmet Naneci, Nuri Demir, Aşkın Tün, Delil Alış, Casım El Sice, Necmi Sedef, Serdal Ton, Ayşe Sığırcı, Süleyman Güler, S.A., Mustafa Sığırcı, Abdurrahman Cengiz, Fatih Çelik, Ömer Y., Zekeriya A., Abdurrahman Duranay, Musa Ay, Ahmet Elik, Şaban Tönget, Ali Şahin, Ayşe Yiğitalp, Necmi Karadaş, Enes Kurt, Taha Demirler, Azize Erbay, Mustafa Bolca, Kemal Badalov, Osman Karatepe, Erkan Karahüyüklü, Özgür Has, Alper Güler, Mesut Tetik, Nazif Çukur, Muharrem Şentürk, Abuzer Çelik, Hilal El Raşit, Ersin Özsoy, Emre Ağbulak, Bekir Kurt, Murat Çoban, Aysel Şentürk, Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Suzan Aksoy, Hülya Dinçkol, Halil Aksoy, Bayram Gezerov, Zeynel Acar, Erol Kes, Hediye Çınar, Hamza Pınarbaşı, Mehmet Ali Piştof, Ramazan Şahin, İlbay Vurdular, Berrin Metin, Turhan Cemal Çırak, Cemal Memiş, Ahmet Çakmak, Akif Aykanat, Ercan Güler, Gülhat Demir, Onut Öztürk Hacıosmanoğlu, Hasan Kürşat Demir, Şaban Kır, Ekrem Er, Ali Faruk Terzi, Remzi Türkmen, Tahsin Tunç, Hilmi Gümüş, Sevda Biryan, Adnan Varan, Selahattin Yılmaz, İsmail Kınalı, İsmail Sevim, Aziz Kocatürk, Zeynel Abidin Oğuz, Ayhan Okuyan, Halil Ahmet Kurt, Çetin Sevin, Fatih Sungurtekin, Mustafa Uyar, Sabri Ö., Ramazan Odabaş, Adem Sevener, Berkan Üzgü, Ahmet Mutlu, Lütfi İnat, Ferhat Temel, Mutalip Başkurt, Bozan Baydil, Mehmet Bayrakçı, Yusuf Demir, Mustafa Akkoç, Ömer Akgül, Erol Arpacı, Ali Çiçek, Dilaver Kıyak, Engin Çal, Ahmet Çiçek, Şerif Özdemir, Mustafa Doğan, Veli Arslan, Rıdvan Kılıç, Ömer E., Bekir Tekirağaç, Şahin Uzun, Yasin Karadeniz, Denizcan Karakuzu, Murat Aktürk, Aziz Albayrak, Ahmet Aktaş, Yunus Bozkır, Halit Uğur, Sedat Akkuş, İzzet Utkun, Serdar Çiçek, Oğuzhan Kutbay, Aziz Çağlar, Burç D., Hüseyin Kantarcı, Murat Gürses, Lasif Uysal, Erol Kıyak, Ahmet Dilsiz, İlyas Bıdık, Veli Bal, Volkan Ekinci, Alim Eren, Suhi Topuzoğlu, Cevat Karnapoğlu, Nurullah Atasoy, Cavit Çiftçi, Adem Demir, Hacı Ömer Çınar, Necmettin Dündar, Halil İbrahim Varan, Kenan Alioğlu, Murat Ürflü, Ali Avni Silleli, Hasan Feyzi Katıöz, Muslahattin Çakır, Yusuf Modanlar, Duygu Ömrüuzun, Berra Tüfekçibaşı, Mehmet Murat Sepin, Kezban Gürsoy, Tuna Karadeniz, Metin Uzundurukan, Atilla Ateren, Eszter Jeles, Emirhan Korkmaz, Savaş Erizgi, Mustafa Bakar, Muhammet Talha Karabacak, Nagihan Ekiz, İhsan Alıcı, Ahmet Aydın, Ali Karakaya, Tayfur Işık, Arif Emre Beydilli, Hüseyin Buyruk, Oğuz Kaçmaz, Enes Sakarya, Mustafa Güney, Mahsun ., Memiş Göksu, Muhammed Elalyan, Mustafa Şahan, Abdülhamit Yıldırım, Yusuf Tümenci, Gürdal Gökçe ve ismini öğrenemediğimiz iki işçi...

İletişim
http://www.isigmeclisi.org/
https://twitter.com/isigmeclisi
https://www.facebook.com/isigmeclisi/
isigmeclisi@gmail.com
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

İlgili Haberler

https://1923haber.com/eylulde-175-isci-hayatini-kaybetti/

https://www.a3haber.com/2021/10/06/is-cinayetleri-raporu-2021in-ilk-dokuz-ayinda-en-az-bin-674-isci-calisirken-yasamini-yitirdi/

http://gazete.alinteri2.com/eylulde-175-9-ayda-1674-isci-is-cinayetlerinde-katledildi

https://anayurtgazetesi.com/haber/Eylulde-175-is-cinayeti/746993

https://www.anibalgazete.com/haber/isci_olumlerinde_kocaeli_ikinci_sirada-8867.html

https://ankahaber.net/haber/detay/isig_meclisi_eylul_ayinda_en_az_175_isci_hayatini_kaybetti_56886

https://www.facebook.com/watch/?v=883534058965185

https://www.astakoshaber.com/haber/guncel/kocaeli-isci-olumlerinde-ikinci-sirada/40345.html

https://aydinlik.com.tr/175-emekci-is-kazalarinda-hayatini-kaybetti-260050-1

https://bianet.org/bianet/insan-haklari/251407-eylul-ayinda-en-az-175-isci-hayatini-kaybetti

https://www.birgun.net/haber/emekci-aclik-ve-olum-arasinda-361227

https://www.bizimsakarya.com.tr/guncel/sakaryada-1-ayda-4-is-cinayeti-h135101.html

https://bizimtv.com.tr/guncel/isig-meclisi-eylul-ayinda-en-az-175-isci-hayatini-kaybetti-59855h

https://bolgehaberajansi.com.tr/eylul-ayi-is-cinayetleri-raporu-aciklandi/

https://www.bursamuhalif.com/eylul-ayinda-bursada-9-toplamda-175-isci-yasamini-yitirdi/

https://demokratkocaeli.com/haber/73941/isci-olumlerinde-kocaeli-ikinci-sirada-.html

https://www.dokuz8haber.net/eylulde-175-isci-yasamini-yitirdi

https://www.dw.com/tr/isig-meclisi-eyl%C3%BClde-en-az-175-i%C5%9F%C3%A7i-%C3%B6ld%C3%BC/a-59439863

http://etha24.com/haberdetay/eylul-ayinda-en-az-175-isci-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi-149185

https://www.evrensel.net/haber/444482/eylulde-175-isci-yasamini-yitirdi

https://gazetedavul.com/gundem/isig-eylul-ayinda-175-isci-yasamini-yitirdi-26873.html

https://www.gazeteduvar.com.tr/isig-meclisi-eylul-ayinda-en-az-175-isci-oldu-haber-1537588

https://www.gazetefersude.net/haber-eylul-de-175-isci-yasamini-yitirdi-45123.html

https://gazetekarinca.com/isigden-eylul-ayi-is-cinayeti-raporu-175-isci-yasamini-yitirdi/

https://gazetemanifesto.com/2021/2021-yilinin-ilk-dokuz-ayinda-is-cinayetlerinde-1674-isci-hayatini-kaybetti-467623/

https://www.gazetepatika15.com/yilin-ilk-dokuz-ayinda-en-az-bin-674-eylulde-ise-175-isci-yasamini-yitirdi-98971.html

https://www.gaziantepsabah.com/haber/eylul-ayinda-175-yilin-ilk-dokuz-ayinda-ise-en-az-1674-isci-hayatini-kaybetti-122636.html

https://www.gebzehaber.net/kocaelide-11-isci-yasamini-yitirdi-78299h.htm

http://www.gercekizmir.com/haber/ISIG-den-kara-rapor-Izmir-de-bir-ayda-kac-isci-oldu/103860

https://graffitihaber.com/haber/7943401/isig-meclisi-eylul-ayinda-en-az-175-isci-hayatini-kaybetti

https://www.haber46.com.tr/guncel/eylulde-kahramanmaras-dahil-pek-cok-ilde-toplam-175-isci-yasamini-h374952.html

https://haberbuketi.net/2021/10/07/isig-meclisi-eylulde-en-az-175-isci-oldu/

https://www.haberinnabzi.com/isig-meclisi-eylul-ayinda-en-az-175-isci-hayatini-kaybetti-13100h

http://haberninova.com/isig-meclisi-9-ayda-bin-674-isci-oldu,1809

https://haberledik.com/index.php/2021/10/06/calisirken-olmek-istemiyoruz/

https://www.iktidargazetesi.com/gundem/isig-meclisi-raporu-eylul-ayinda-175-yilin-ilk-dokuz-ayinda-ise-h33252.html

https://ilerihaber.org/icerik/akp-turkiyesinde-katliam-yilin-ilk-9-ayinda-1674-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-131076.html

http://jinhaagency.com/tr/tum-haberler/content/view/19979

https://jurnalci.com/eylulde-175-isci-daha-yasamini-yitirdi-174926.html

https://kisadalga.net/haber/detay/isig-meclisi-eylul-ayinda-en-az-175-isci-hayatini-kaybetti_16309

https://kizilbayrak56.net/ana-sayfa/haber/sinif/isig-meclisi-eylul-ayi-is-cinayetleri-raporunu-acikladi-2

https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/7937641/eylul-ayinda-isci-olumlerinde-kocaeli-2nci-sirada

https://www.kocaelikoz.com/haber/7937407/en-aci-istatistik-kocaelide-11-isci-yasamini-yitirdi

https://www.kocaelisiyaset.com/isci-sagligi-ve-is-guvenligi-meclisinin-eylul-ayi-is-cinayetleri-listesinde-kocaeli-de-var/

https://marksist.org/icerik/Isci/16692/Is-cinayetleri-devam-ediyor-Eylulde-en-az-175-isci-yasamini-yitirdi

http://www.marmaracagdas.com/haber-aciz-issiziz-gecinemiyoruz-calisirken-oluyoruz-11379.html

https://medyaport.net/2021/10/06/eylul-ayinda-53-isci-covid-19-nedeniyle-yasamini-yitirdi/

https://medyascope.tv/2021/10/06/aciz-issiziz-calisirken-oluyoruz-isigin-eylul-ayi-is-cinayetleri-raporuna-gore-en-az-175-isci-hayatini-kaybetti/

http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/148506

https://www.mucadelegazetesi.com.tr/haber-eylul-de-175-isci-hayatini-kaybetti-106268.html

https://mucadelebirligi10.net/index.php/haber/7770-i-si-gm-aciz-i-ssiziz-gecinemiyoruz-calisirken-oluyoruz

https://noktahaberyorum.com/eylul-ayinda-en-az-175-yilin-ilk-dokuz-ayinda-ise-en-az-1674-isci-hayatini-kaybetti.html

https://odakdergisi.com/akp-turkiyesinde-isci-katliami-yilin-ilk-9-ayinda-1674-isci-yasamini-yitirdi/

https://ozgurgelecek25.net/yilin-ilk-9-ayinda-1674-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti/

https://www.pelerinkutusu.com/isig-meclisi-raporu-eylul-ayinda-175-yilin-ilk-dokuz-ayinda-ise-en-az-1674-isci-hayatini-kaybetti/

https://penceretv.com/guncel/isig-meclisi-eylul-ayinda-en-az-175-isci-hayatini-kaybetti-132690h

https://politikahaber.org/eylulde-175-isci-yasamini-yitirdi/

https://www.sakaryarehberim.com/haber-sakaryada-eylul-ayinda-is-kazasindan-kac-kisi-oldu-232673.html

https://www.sakaryayenihaber.com/haber/7937895/sakaryada-4-isci-hayatini-kaybetti

https://sendika.org/2021/10/isig-meclisi-eylul-ayinda-en-az-175-yilin-ilk-9-ayinda-en-az-1674-isci-hayatini-kaybetti-633335/

https://siyasihaber6.org/calisirken-oluyoruz

https://haber.sol.org.tr/haber/eylul-ayinda-en-az-175-isci-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi-315283

https://www.supergundem.com/isig-meclisi-raporu-eylul-ayinda-175-yilin-ilk-dokuz-ayinda-ise-en-az-1674-isci-hayatini-kaybetti/273506/

https://t24.com.tr/haber/isig-meclisi-raporu-eylul-ayinda-175-yilin-ilk-dokuz-ayinda-ise-en-az-1674-isci-hayatini-kaybetti,983612

https://t54.com.tr/haber/7937714/sakaryada-eylulde-kac-kisi-is-kazasinda-oldu

https://www.tekgida.org.tr/175-emekci-is-kazalarinda-hayatini-kaybetti-56440/

https://www.tigrishaber.com/bir-ayda-en-az-175-isci-hayatini-kaybetti-74094h.htm

https://ucsutun.com/gundem/yilin-9-ayinda-en-az-1674-isci-is-kazasinda-hayatini-kaybetti/36541/

https://ulak.news/haber_2021-yilinin-ilk-dokuz-ayinda-is_gazetemanifesto_467623.html

https://ulusal24.com/2021/10/07/isig-meclisi-eylul%E2%80%B2de-en-az-175-isci-oldu-turkiye-u24/

https://www.umke.org/gundem/isig-meclisi-eylul-ayinda-en-az-175-isci-hayatini-kaybetti-h35707.html

http://www.yakintakipgazetesi.com/haber/isci-olumlerinde-kocaeli-ikinci-sirada-h59372.html

https://www.yenidemokrasi18.net/isig-meclisi-eylul-ayi-is-cinayetleri-raporunu-yayinladieylul-ayinda-en-az-175-yilin-ilk-dokuz-ayinda-ise-en-az-1674-isci-hayatini-kaybetti.html

http://yeniyasamgazetesi2.com/eylul-ayinda-175-yilin-ilk-9-ayinda-1674-isci-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti/