Pandemi’de Mülteci Çocuk İşçiliği Raporu - Deri Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği

Deri Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği, İzmir’de 100 mülteci aileyle görüştü. Mültecilerin pandemide yaşadığı ekonomik kayıplar, uzun süreli işsizlik ve yine mültecilerin salgının etkilerini azaltmak için uygulanan politikaların parçası olmaması mülteci çocuk emeği sömürüsünü artırdı.

Sadece 3.6 milyon civarında Suriyeli mülteci bulunmakta ve bu rakamın 1.2 milyonun (yüzde 33.7) 5-18 yaş arası eğitim çağındaki çocuklar oluşturuyor.

YAŞ ORTALAMASI 12!
Anket için yapılan 7-17 yaşındaki mülteci çocuklarla görüşme yapıldı. Görüşme yapılan çocukların yaş ortalaması ise 12.18 oldu.

100 mülteci aileden yalnızca yüzde 43’ü evde bir yetişkinin düzenli çalıştığını, 36’sı ise kimsenin çalışmadığını belirtti. 21 mülteci aile ise çalışan kişinin düzensiz çalıştığını kaydetti.

KOVİD YETİŞKİNLERİ İŞSİZ BIRAKTI
İşsiz olan mülteci ailelerin tamamı KOVİD-19 pandemisinin etkisinin göstermesinden beri işsiz olduklarını söyledi. Çalışan ya da düzensiz çalışan 64 mültecinin 25’i pandemi sürecinde 6 aya yakın işsiz kaldığını, 27’si ise mülteci ise 6 ayı aşkın bir süre, (genellikle 8-9 ay kadar) işsiz kaldıklarını ve yakın zamanda çalışmaya başladıklarını belirtti.

ÇOCUKLAR ARTIK DAHA ÇOK İŞÇİ

  • ‘Pandemi öncesinde çocuğunuz eğitime devam ediyordu mu?’ sorusuna yüz mülteci aileden 63’ü ‘evet’ cevabını verdi.
  • ‘Pandemi öncesinde çocuğunuz çalışıyor muydu?’ sorusuna yüz mülteci aileden 23’ü evet cevabını verdi.
  • ‘Pandemi sürecinde çocuğunuz uzaktan eğitime devam edebildi mi?’ sorusuna yüz mülteci aileden sadece 35’ ‘evet’ cevabını verdi. Pandemi öncesinde oran 63 iken pandemi sürecinde 35’e kadar düştü.
  • 'Pandemi sürecinde çocuğunuz çalışıyor mu?' sorusuna yüz mülteci aileden 43'ü 'evet' cevabını verdi. Çalışmaya oranında da neredeyse iki katına çıkmış durumda. 43 aileden 26’sı çocuğunun düzenli olarak çalıştığını 17’si ise düzensiz ve kısmi zamanlarda işlerde çalıştığını kaydetti. Çalışma oranının artması ile çalışma yaşı 8'li yaşlara kadar inerken bu sefer kız çocuklarının çalışma yaşamına (ev içi emek dahil değil) katıldığı gözlemlendi.
  • Çocuğun çalışma saatleri sorulan mülteci ailelerden 26’sı çocuğunun 11-12 saat, 8'i 6-7 saat çalıştığını, 9'u ise belirsiz olduğunu belirtti. 11-12 saat çalışan çocukların tamamının tekstil ve kundura atölyelerinde ya da lokanta ve büfelerde çalıştığı görüldü.
  • ’Çalışan çocuğun pandemi sonrasında eğitim hayatına devam etmeyi düşünüyor mu?’ sorusuna 12’si ‘evet’, 13’ü se ‘hayır’ cevabını verdi. 18 aile ise ‘belirsiz’ cevabını verdi.

(İzmir/EVRENSEL)