Göç Araştırmaları Derneği’nden mülteci raporu: Güvencesizliğin kıyısında Afganlar

GAR “İstanbul’un Hayaletleri: Güvencesizliğin kıyısında Afganlar” isimli bir rapor yayınladı. Mart-Aralık 2020 döneminde yürütülen araştırmanın bulgularına dayandırılan rapor, Afganların hem tehlikeli yolculukları boyunca hem de İstanbul’daki yaşamlarında daimi olarak maruz kaldıkları güvencesiz koşulları inceliyor.

Dr. Didem Danış ve Dr. Deniz Sert’in koordinatörlüğünde, Dr. Sibel Karadağ tarafından yürütülen araştırma, Afganistan’dan yola çıkıp Pakistan ve İran boyunca Afganların ölümcül yolculuğunun izini sürmekle beraber İstanbul’daki ağır çalışma şartları, legal statüden yoksun izole ve görünmez yaşamları ve uluslararası camia ve sivil toplum tarafından da yalnız bırakılmış koşullarını inceliyor.

Raporun tanıtım yazısı şu ifadelere yer verildi:

Son yıllarda Türkiye’ye olan düzensiz göçün büyük çoğunluğunu oluşturan Afganlar aynı zamanda son üç yılda Avrupa’ya olan düzensiz göçün de en büyük yüzdesini teşkil ediyor. Dünyanın en uzun süreli yerinden edilmiş ve mülksüzleştirilmiş topluluğu olmasına rağmen Afganlar hala daha uluslararası camianın dikkatini çekebilmiş değiller.

İstanbul’daki enformel sektörün de büyük yüzdesini oluşturan Afganlar hakkında kısıtlı derecede araştırma ve analiz mevcut. Bu açıdan önemli bir açığı kapatan bu rapor, güvencesizliğin zeminini oluşturan uluslararası koşullara dikkat çekmekle birlikte araştırmanın merkezini özgün kompozisyona sahip İstanbul kenti olarak belirliyor.

Afganistan’dan İstanbul’a uzanan yolculuğun ardından, Afganların İstanbul’daki güvencesiz yaşamları, bedensel ve çileci emeği, görünmez hareketliliği, sınır dışı edilme korkusu ve uluslararası korumadan yoksunlukları kapsamlı bir şekilde irdeleniyor.

Rapor, Zeytinburnu, Esenyurt, Tuzla ve Beykoz’da Afganlar ile yapılan derinlemesine görüşmelerden elde edilen bulgulara dayanıyor. Rapor boyunca, çoğunluğunu kayıtsız, genç erkeklerin oluşturduğu Afganlar hakkında tehlikeli sınır yolculuklarından İstanbul’daki görünmez emeklerine kadar pek çok ayrıntıyı öğreniyoruz.

Raporun tanıtımı, 25 Şubat Perşembe günü Türkçe bir seminer ile yapılacak. Raporun tamamına ve seminer hakkındaki bilgilere GAR’ın internet sitesinden erişilebilir.

https://gocarastirmalaridernegi.org/tr/

Sendika.Org