Avrupa Sendika Enstitüsü (ETUI) Haberleri No:162 / Ocak 2019

ETUI’den Haberler

ETUI konferansı: Kadınlar, Emek ve Kanser
Kanser işle ilgili ölümlerin başlıca sebebi olmakla birlikte AB’de yılda 100,000 kişinin önlenebilir ölümüne sebep oluyor. Artan sayıda hastaların çoğunluğunun kadın olmasına rağmen, kanserin sebeplerine ve önlemine dair yapılan bir çok araştırma ve bu alandaki politikaların bir çoğu bu hastalığın daha çok erkeleri etkilediğini varsayıyor. Brüksel’de Aralık başında yapılan ETUI konferansında bu alandaki araştırma önceliklerinin değişmesi ve işyerinde değişen risk faktörlerine göre önlem alınması gerekliliği tartışıldı. Read more

Yeni yayın: Kanser ve iş: mesleki kanseri anlama ve yoketme için harekete geçme
Mesleki kanser AB’de 100,000’den fazla kişinin ölümüne sebep oluyor ve bu ölümler aslında üretim sürecindeki kanserojenlerin ortadan kaldırılmasıyla önlenebilir. 28 uzmanı bir araya getiren bu kitap yeni önlem pratikleri, bu konudaki kanunların değişimi, ve kanserin mesleki hastalık olarak kabul edilmesi süreçlerindeki güncel bilgileri değerlendiriyor. Kanserojene maruz kalan işçilerin korunması ile ilgili Avrupa Direktifi’nin yenilenmesi sürecine denk gelen bu kitap, kanıt bazlı araştırmalar ile işyerinde kanser riskinin ortadan kaldırıması tartışmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Read more

Avrupa’dan Haberler

Sendika ağları: küçük işletmelerde mesleki sağlığa tepki
İşçi sağlığı ve iş güvenliği için işçi temsilcilerini örgütlemede başarılı yöntemleri inceleyen bir projenin bulguları Brüksel’de 29 Kasım’da sunuldu. Sendika Önlem Temsilcisi (Trade Union Preventive Agent, TUPA) projesi Avrupa’da işçileri sağlık ve güvenlik konusunda örgütlemenin önemine dikkat çekiyor. Bazı firmalarda bu tarz örgütlenmelerin olmaması yasal zorunluluk olmaması ya da işverenlerin bu tarz uygulamaları engellemesinden kaynaklanıyor. Read more

Fransa: Meme kanserini önlemek için sendika kampanyası
CFDT’nin absı sektörlerdeki ve bölgelerdeki şubeleri iş sebepli meme kanserine dikkat çekmek ve bu konuda harekete geçilmesi için büyük bir kampanya başlattı. Read more

Avrupa’da mesleki kanser tanısında büyük farklar olduğu ortaya çıktı
EURIGIP’in sunduğu yeni rapor mesleki kansere farklı Avrupa ülkelerinde nasıl tanı koyulduğunu inceliyor. Bu 9 ülke şunlar: Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlanda, Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, İsviçre. Ayrıca işyerinde kanserojenlere maruz kalmış kişilerin hayatlarını gözlemleyere mesleki kanseri tanıma prosedürlerini de inceliyor. Read more

Uluslararası Haberler

UNI Global Amazon Ağı
Amazon Global İttifakı’nın ikinci toplantısı 21 ve 22 Kasım’da Londra’da gerçekleşti. UNI Commerce ile Friedrich Ebert Vakfı’nın ortaklığı ile gerçekleşen toplantı ‘Ortak karar verme ve uluslararası firmalarda işçi hakları standartları— Amazon’da istekler ve gerçekler’ konusuna odaklandı. 3 kıtadan (Avrupa, Kuzey Amerika ve Avusturalya) 17 ülkeden lojistik ve iş dünyası gibi sektörlerden Amazon işçileri, sendika liderleri ve araştırmacılar da dahil olmak üzere 67 kişiyi bir araya getirdi. İkinci kez toplanan katılımcıların Amazon için sloganı ‘Biz robot değiliz’ oldu. Read more

Çeviren: Filiz Kahraman