Avrupa Sendika Enstitüsü (ETUI) haberleri No: 148 Eylül 2017

ETUI  Haberleri
 
ETUI Konferansı: İş ve Kanser
14-15 Kasım’da ETUI Brüksel’de işle ilgili kanser üzerine bir konferans düzenleyecek. Konferans ilgili tarafları (sosyal ortaklar, politikacılar, akademisyenler vb.) bir araya getirerek mesleki kanseri engellemek için AB seviyesinde atılan adımları ve yapılması gerekenleri enine boyuna tartışacak. To register
 
ETUI mesleki sağlık semineri altı İSG direktifinin gözden geçirilmesine odaklandı
ETUI’nin yıllık İş Güvenliği ve Sağlık (İSG) Semineri 6 ve 7 Eylül’de Tallinn’de (Estonya) gerçekleşti. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı seminerin odak noktası altı ISG direktifinin gözden geçirilmesiydi. Gözden geçirilen direktifin işçileri kanserojenler ve mutajenlerden koruma kısmıyla ilgili ön sonuçlara varıldı. Ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu sendikaların bu vesileyle sendikaların en çok önem verdiği iki konu olan psikolojik riskler ve kas ve iskelet sistemi bozukluğuna dair pozisyonunu netleştirdi. Read more
 
Yeni Yayın: AB Nanomateryal Gözlemevi: Gelecek düzenlemelere yapıcı bir bakış
Bu politika metni yeni kurulan AB Nanomateryal Gözlemevi hakkında bilgi veriyor: nasıl geliştiriliyor, eksiklikleri nelerdir, ve neden ideal tercih değildir. Bunun yerine şeffaflığı güvence altına alan, ulusal yetkililerin farklı nanomateryalleri üretim zinciri içerisinde takip etme kapasitesini arttıran, bilgiyi görünür kılan, ve yeterli güvenlik bilgisi alışverişinin her seviyede gerçekleşmesini sağlayan kuralları olan farklı bir gözlem sistemi öneriyor. To download
 
Yeni Yayın: İşyerinde epigenetik ve kimyasal risk yönetimi
Bu kılavuz, genetik kodu değiştirmeden DNA’da değişen biyolojik mekanizmaları inceleyen yeni bilim dalı epigenetike giriş niteliğinde. Epigenetik bilgisi,tehlikeli kimyasallara maruz kalınmaya dair geriye yönelik kanıt oluşturma ve işyerinde bu tarz kimyasalların erken teşhis edilmesini sağlayabilme özelliğinden dolayı işçiler için büyük önem taşıyor. To download
 
Avrupa’dan Haberler

Fransa: Hükümet Sağlık, Güvenlik ve Çalışma Koşulları Komitesi’ni kaldıracağını açıkladı
31 Ağustos’ta Fransa Çalışma Bakanlığı İş Kanunu’na yönelik yeni yasa teklifini açıkladı. Başkan Macron tarafından işverenlerin isteklerin yönelik olarak eklenen değişikliklerden biri Sağlık, Güvenlik ve Çalışma Koşulları Komitesi’nin kaldırılması. Komite, diğer temsil organlarıyla birlikte ‘İş Konseyi’ adı altında tek bir çatıda birleşecek. 
Read more
 
Belçika işyerinde üreme sağlığına yönelik riskleri engellemek için çalışmalara hız verdi
11 Eylül’de Belgian Monitor’da yayınlanan Kraliyet Kararnamesi işçileri koruyan düzenlemenin kapsamını kanserojen ve mutajenlerin yanında reprotoksik maddeleri de kapsayacak şekilde genişletti. Read more
 
Çeviren: Filiz Kahraman