Musa Çam'dan Bozüyük önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
           
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim. 21.11.2014
 
Musa ÇAM
İzmir Milletvekili
                                                                                                         
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri unvanlı işyeri hakkında Gürhan Yüksel isimli işçinin şikayet başvurusu üzerine, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün yaptırdığı 20.02.2014 tarih 30416253-315-657 sayılı teftiş raporunda bahsi geçen iş yeri için; 'Tozun kaynağında yok edilmesini sağlayacak tedbirlerin yeterince alınmadığı, bu yüzden özellikle keçe ile kuru rötuş ve ön sırlama işlemlerinde çalışanların toza maruz kaldıkları dolayısıyla yaptıkları çalışmalar nedeniyle pnömokonyoz-silikozis hastalığına yakalandığı kanaati oluşmuştur'  denilmektedir. Yine aynı raporda adı geçen işyerinde çalışanlardan Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi tarafından 61 çalışana silikozis meslek hastalığı tanısı konulduğu, 16 çalışanda silikozis şüphesi bulunduğu, 37 çalışanda da mesleki risk faktörlerine maruz kalma tespit edildiği bildirilmiştir.
 
Bununla birlikte Bozüyük'te 2013 yılı mayıs ayında Hasan Ali Uyar isimli emekli seramik işçisinin silikozis nedeniyle hayatını kaybettiği bilinmektedir. Uyar, uzun yıllar seramik fabrikasında çalıştıktan sonra 2003 yılında emekli olmuş ve Mayıs 2013'de 56 yaşında hayatını kaybetmiştir. Hasan Ali Uyar'ın ölüm raporunda asli ölüm nedeninin silikozis olarak kayıtlara geçtiği bildirilmektedir.
 
Konuyla ilgili Bozüyük'te işçilerle yapılan röportajlarda 10'dan fazla seramik fabrikasının olduğu ve bölgede işçilerinin ifadesiyle binlerce seramik işçisinin çalıştığı belirtilmektedir. Bu çerçevede;
 
1. Bozüyük'te işçilerin silikozis tanısı aldığı işyerinde ve diğer seramik fabrikalarında, pnömokonyoz-silikozis taraması yapılmış mıdır? Bu fabrikalar iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlenmekte midir?
 
2. Bozüyük'te seramik fabrikalarında çalışmış ve emekli olmuş işçiler arasında silikozis hastalığı açısından bir tarama yapılmış mıdır? Çıkan sonuç nedir?
 
3. Türkiye genelinde seramik fabrikalarında kaç işçi çalışmaktadır? Bu işçilerin kaçında silikozis hastalığı tespit edilmiştir?
 
4. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği seramik fabrikalarında gerekli önlemler alınmakta mıdır? Alınmakta ise bu önlemler nelerdir? Bu önemlere dair denetimler nasıl ve hangi sıklıkla yapılmaktadır?
 
5. Silikozis nedeniyle hayatını kaybeden Hasan Ali Uyar ve benzer biçimde hastalanan ya da hayatlarını kaybeden diğer işçiler ve aileleri için tazmin edici bir düzenleme yapılmakta mıdır?
 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi