Gençlerimiz yoksulluk, güvencesizlik ve geleceksizlik kıskacında… Son on bir yılda en az 2500 genç işçi hayatını kaybetti

Gençlerimiz yoksulluk, güvencesizlik ve geleceksizlik kıskacında…
Son on bir yılda en az 2500 genç işçi hayatını kaybetti


Raporumuzu, 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü Balıkesir Karesi’de önünü kesen kişi tarafından öldürülen Balıkesir Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi, Dominos Pizza moto kuryesi, 20 yaşındaki Ata Emre Akman şahsında tüm kaybettiğimiz genç işçilere adıyoruz…

Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı… Geleceğimiz dediğimiz gençlerimiz, sağlıklı ve güvenli yaşaması, okuması, çalışması gerekirken; yoksulluk, güvencesiz işçilik, şiddet ve iş cinayetleri cenderesi altındalar. Özellikle AKP döneminde hayata geçirilen tarım, sanayi, eğitim ve sosyal politikalar gençlerin geleceğini ellerinden aldı ve sermaye için ucuz işgücü haline getirdi…

 

Yüzde 83’ünü ulusal basından; yüzde 17’sini ise genç işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla;

2013 yılında en az 193 genç işçi, 2014 yılında en az 226 genç işçi, 2015 yılında en az 222 genç işçi, 2016 yılında en az 233 genç işçi, 2017 yılında en az 232 genç işçi, 2018 yılında en az 225 genç işçi, 2019 yılında en az 206 genç işçi, 2020 yılında en az 202 genç işçi, 2021 yılında en az 174 genç işçi, 2022 yılında en az 252 genç işçi, 2023 yılında en az 260 genç işçi ve 2024 yılının ilk dört ayında en az 75 genç işçi olmak üzere; 2013-2024 yılları döneminde “en az” 2500 genç işçi hayatını kaybetti…

• Genç işçi ölümleri pandemide kısmen düşüş eğilimi gösterse de (çalışma kısıtı göz önüne alınmalı) özellikle 2021 yılı Eylül ayı ile beraber derinleşen (döviz-enflasyon yükselişi ile hissettiğimiz) yoksullaştırma politikaları sonucu hızla artmıştır.

“Genç işçi” kavramı üzerine
Gençler (genç işçiler), uluslararası ve ulusal kurumlar tarafından farklı yaş gruplarına (12-24, 15-24, 15-25 yaş gibi) ayrılabiliyorlar. İSİG Meclisi olarak bizler bu ayrımları gözönüne alıyoruz. Yine ülkemizde yasalar tarafından “15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi genç işçidir” tanımını güncel olarak ve uzun vadede istisnalar, çalışma hakları, sosyal güvenceleri gözeterek unutmuyoruz. Ancak yine uluslararası ve ulusal yasaları ve sözleşmeleri de gözönüne alarak 18 yaşını doldurmamış toplumun her üyesini “çocuk” ve çalışanları da “çocuk işçi” olarak nitelendiriyoruz.

Bu ve benzeri gerekçelerle raporumuzda genç işçi kavramını “18-25 yaş grubu” için kullanacağız. (15-17 yaş grubu gençler için değerlendirmelerimizi çocuk işçi iş cinayetleri raporunda okuyabilirsiniz) Bazı mesleklerde 25 yaş da yukarı çekilebilir ama raporda bir sınır da koymak zorundayız. 12 yılı aşkın mücadele sürecimizde genç işçilerle ilgili ilk çalışmamız olduğu için raporumuz tablolarımızı kısa yorumlama ile sınırlı kalacak. Umuyoruz ki önümüzdeki dönem genç işçilerle ilgili İSİG mücadele başlığını derinleştirebiliriz.

 

2013-2024 yılları döneminde Genç İşçi iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

İnşaat, Yol işkolunda 656 genç; Tarım, Orman işkolunda 424 genç (296 işçi ve 128 çiftçi); Konaklama, Eğlence işkolunda 203 genç; Taşımacılık işkolunda 162 genç; Metal işkolunda 149 genç; Madencilik işkolunda 146 genç; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 114 genç; Belediye, Genel İşler işkolunda 90 genç; Enerji işkolunda 86 genç; Gıda, Şeker işkolunda 62 genç; Tekstil, Deri işkolunda 59 genç; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 57 genç; Savunma, Güvenlik işkolunda 54 genç; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 48 genç; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 43 genç; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 28 genç; Ağaç, Kağıt işkolunda 27 genç; Basın, Gazetecilik işkolunda 15 genç; İletişim işkolunda 4 genç; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 1 genç; elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 72 genç işçi hayatını kaybetti…

• İstihdam dağılımına baktığımızda genç işçi ölümlerinin yüzde 93’ünü ücretliler oluşturuyor. Bu durum geçmiş yıllara göre bugün gençlerin ücret dışında bir gelir sahibi olmadığını ve yaşamak için çalışmak (İSİG tabiriyle çalışmak için yaşamak) zorunda olduklarını gösteriyor.

• Sektörel dağılıma baktığımızda genç işçi ölümlerinin yüzde 34’ünü sanayi, yüzde 27’sini inşaat, yüzde 22’sini hizmetler ve yüzde 17’sini tarım oluşturuyor. Genç işçi ölümlerinin başta metal, maden, enerji olmak üzere sanayide yoğunlaştığını görüyoruz. Yine şehirleşmenin bir sonucu olarak inşaaatlarda ve hizmetlerde genç işçi ölümleri artıyor. Çocuk işçi ölümlerinin yarısından fazlasını oluşturan tarımdaki ölümler ise bu yaş grubunda giderek düşüş eğilimi gösteriyor.

• İşkolları açısından baktığımızda ise son yıllarda dikkat çekilmesi gereken işkolu “konaklama”. Son beş yıldır (özel olarak moto kurye mesleğinin artışının yanısıra) bu işkolunda güvencesizlik temelinde yaşanan kitlesel işçileşmenin bir sonucu bu.

 

2013-2024 yılları döneminde Genç İşçi iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Trafik, Servis Kazası nedeniyle 590 genç; Yüksekten Düşme nedeniyle 407 genç; Ezilme, Göçük nedeniyle 385 genç; Elektrik Çarpması nedeniyle 231 genç; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 201 genç; Şiddet nedeniyle 154 genç; Patlama, Yanma nedeniyle 113 genç; İntihar nedeniyle 95 genç; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 72 genç; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 57 genç; Kesilme, Kopma nedeniyle 29 genç; diğer nedenlerden dolayı 166 genç işçi hayatını kaybetti…

• Özellikle tarım ve taşımacılık nedenli trafik ve servis kazası, inşaat nedenli yüksekten düşme ve sanayi işkollarından dolayı ezilme öne çıkıyor. Ancak elektrik çarpması gibi çok ucuza önlemler ile engellenebilecek ölümlerin oransal olarak bu kadar fazla olması keza benzer şekilde zehirlenme ve boğulmaların çokluğu, genç işçilerin çalışma koşullarına dair (aşırı-yoğun-fazla çalışma, önlem ve denetimsizlik) zemini ortaya koyuyor.

 

2013-2024 yılları döneminde Genç İşçi iş cinayetlerinin yaşlara göre dağılımı şöyle:

18 yaşında 205 genç, 19 yaşında 279 genç, 20 yaşında 288 genç, 21 yaşında 231 genç, 22 yaşında 318 genç, 23 yaşında 350 genç, 24 yaşında 342 genç ve 25 yaşında 487 genç işçi hayatını kaybetti…

• 18 yaşında ölen genç işçileri (18 yaşını tamamlamış) olarak değerlendiriyoruz (Bazı işçiler 18 yaşını doldurmamış “çocuk işçi” olabilir. Ancak kimlik bilgilerini tam olarak öğrenemiyoruz)

• Tersi bir durum da 25 yaş için olabilir. Bu yaş için tespit ettiğimiz işçilerin bir kısmı 26 yaşında olabilir ama benzer bir nedenle 25 yaş olarak değerlendiriyoruz.

 

2013-2024 yılları döneminde Genç İşçi iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle: 214 kadın ve 2286 erkek işçi hayatını kaybetti…

• Genç kadın işçiler yoğunlukla mevsimlik tarımda, gıda-kimya-tekstil gibi sanayi işkollarında, market-büro-lokanta gibi hizmetlerde, sağlık alanında ve genel işler işkollarında çalışıyordu.

 

2013-2024 yılları döneminde 260 göçmen Genç İşçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin geldikleri ülkelere bakarsak:

134’ü Suriyeli, 80’i Afganistanlı, 10’i Türkmenistanlı, 6’sı Özbekistanlı, 5’i İranlı, 4’ü Iraklı, 3’ü Azerbaycanlı, 3’ü Ukraynalı, 2’si Pakistanlı, 2’si Gürcistanlı, 1’i Kırgızistanlı, 1’i Kolombiyalı, 1’i Macaristanlı, 1’i Moldovyalı, 1’i Nepalli, 1’i Nijeryalı, 1’i Rusyalı, 1’i Sudanlı, 1’i Venezuelalı, 1’i Zimbabveli...

• Genç işçilerde göçmenlerin ölüm oranı genel iş cinayetlerinin iki katıdır. Ayrıca çocuk işçilerdeki Suriyelilerin dışında başta Afganistan olmak üzere birçok ülkeden gelen göçmen işçi ölümleri vardır. Bu durum Türkiye işçi sınıfının bugün ve geleceğine dair örgütlenmesinde önemli bir duruma işaret etmektedir.

• Göçmen genç işçi ölümleri mevsimlik tarım, gıda-tekstil-metal gibi sanayi işkolları, inşaat, konaklama ve genel işler işkollarında yoğunlaşıyor.

2013-2024 yılları döneminde iş cinayetlerinde ölen Genç İşçilerin 84’ü (yüzde 3,36) sendikalı işçi, 2416’sı ise (yüzde 96,64) sendikasız. Sendikalı işçilerin 63’ü maden, 10’u metal, 3’ü kimya, 3’ü güvenlik, 1’i tekstil, 1’i eğitim, 1’i enerji, 1’i sağlık ve 1’i belediye işkolunda çalışıyordu…

• Genç işçi ölümlerindeki sendikalılık oranı genel iş cinayetlerinde ölen sendikalıların oranının yarım katı. Bu durum sendikal örgütlenmenin yeni işçileri daha az koruyabildiği tartışmasını da beraberinde getirmektedir.

 

2013-2024 yılları döneminde Türkiye’nin 81 şehrinin tamamında ve yurtdışında “az sayıda” (kısa vadeli çalışmak için gidilen veya Türkiye menşeili şirketlerde çalışan) Genç İşçi iş cinayeti tespit etmiş durumdayız:

317 ölüm İstanbul’da; 107 ölüm Antalya’da; 102 ölüm İzmir’de; 97 ölüm Konya’da; 94 ölüm Manisa’da; 85 ölüm Ankara’da; 80 ölüm Gaziantep’te; 75 ölüm Şanlıurfa’da; 69 ölüm Adana’da; 67 ölüm Kocaeli’nde; 56 ölüm Muğla’da; 55 ölüm Samsun’da; 54 ölüm Bursa’da; 48 ölüm Kayseri; 45’er ölüm Denizli ve Hatay’da; 42 ölüm Sakarya’da; 41’er ölüm Aydın ve Mersin’de; 38 ölüm Kahramanmaraş’ta; 37 ölüm Tekirdağ’da; 32 ölüm Zonguldak’ta; 31 ölüm Mardin’de; 30’ar ölüm Malatya, Sivas ve Şırnak’ta; 29 ölüm Van’da; 28 ölüm Adıyaman’da; 25 ölüm Afyon’da; 24’er ölüm Artvin, Bartın, Eskişehir, Isparta ve Trabzon’da; 22’şer ölüm Balıkesir ve Ordu’da; 21 ölüm Aksaray’da; 20 ölüm Giresun’da; 19 ölüm Siirt’te; 18’er ölüm Batman, Bolu, Diyarbakır ve Nevşehir’de; 17 ölüm Karabük’te; 16 ölüm Düzce ve Elazığ’da; 15 ölüm Bilecik’te; 14’er ölüm Kırşehir ve Tokat’ta; 13’er ölüm Çorum, Erzincan, Kırıkkale ve Rize’de; 12’şer ölüm Çanakkale, Karaman, Kastamonu ve Kütahya’da; 11’er ölüm Hakkari, Kars, Niğde ve Uşak’ta; 10’ar ölüm Bingöl, Burdur ve Yalova’da; 9’ar ölüm Ağrı, Osmaniye ve Sinop’ta; 8’er ölüm Erzurum ve Kırklareli’nde; 7’şer ölüm Bitlis, Çankırı ve Edirne’de; 6 ölüm Amasya’da; 5’er ölüm Ardahan, Gümüşhane, Muş ve Yozgat’ta; 4 ölüm Bayburt’ta; 3’er ölüm Iğdır ve Tunceli’de; 2 ölüm Kilis’te; 10 ölüm Yurtdışında meydana geldi…

• İstanbul başta olmak üzere İzmir, Konya, Manisa, Ankara, Gaziantep, Adana ve Kocaeli’nde sanayi; yine İstanbul başta olmak üzere Antalya, Ankara, Muğla, Samsun vb. hemen her şehirde inşaat; İzmir, Konya, Manisa, Şanlıurfa başta olmak üzere tarım ve her şehirde hizmetler işkolunda genç işçiler hayatlarını kaybetmektedir.

• Diğer yandan çalışmak için başka bir şehre göç eden genç işçiler ise tespit edebildiğimiz kadarıyla başta şu şehirlerden gelmekte: Van, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Ordu, Kars, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Çorum, Samsun ve Tokat…

2013-2024 yıllarında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 2500 genç işçinin isimleri…
Muhibullah Rahmani, İdris Baran, Zeynettin Çakıl, Zozan Sakin, Muhammed Ali Bilal, Soner Korkut, Kadir Yıldız, Barış Güngör, Hüseyin Ak, Onur Aladağ, Rasim Yılmaz, Muratcan Karaokur, Sefa Şerif Efe, Ahmet Kartal, Emrah Büke, Gürkan Gençer, Melik Kılıç, Sebahattin Gözlüdağ, Kerem Çakto, Muhammed Süngü, İbrahim Halil Güneş, Yunus Özdemir, Selim Han İnci, Ömer Ateş, Eyüp Kırbuğa, Serhat İçöz, Furkan Avcu, Aziz Soysaç, Berkin Sezer, Ferdi Ayyıldız, Yener Durmuş, Salih Altunkaynak, İ.S., Emrah Bakırcı, Nebil El Rahmun, Murat Çakan, Şenol Vardar, Faruk Aydın, Azad Çelik, Turgay Arık, Ömer Bilici, Yusuf Sami Şahin, Mert Arı, Emir Toplu, Reis Arslantosun, Özgür Akkaya, Yusuf Tan, Ahmet Atav, Beytullah Onar, Bilal Kuluber, Ahmet Demirel, Şükran Tonk, Abdulhaluk Ölmez, Furkan Şahin, Hakan Aktuğ, Nail Ceylan, Baran Baran, Ali Eser, Okan Bayram, Emre K., Murat Çolak, Muhammet Emin Arı, Muhammed Durdu Arısever, Mehmet Ali Korkmaz, Muhittin Oral, Abidin Bedir, Mert Bayat, Hasan Altuğ, Baran Tekin, Metehan Şahin, Yusuf Eren Karakuş, Recep Turp, Atta Almanan, Ercüment İslamoğlu, Cuma Ağıl, Mehmet Damlıca, Ümit Can Özgen, Koray Mındık, Mehmet Sulubay, Şener Gezgin, Arda Yılmaz, Vildan Kıraç, Esed Abdillah, Emirhan Şimşek, Barış Can Çetin, Semsuddin Shams, Bahar Akkuş, Ayşe Özçakır, İsmail Bulut, Çile Bulut, Seda Karakaya, Hilal Tekeş, Ceylin Telef, Bülent Barut, Ünal Can Akkuş, Okan Menteşe, Hayatullah Recebi, Gökhan Özgür, Mehmet Özgür, Zekeriya Dinç, M.F.G., Hamza Gönül, Heybet Babat, Yalçın Sümbül, Beşir Heşlum, Berzan Ökten, Tufan Ünsal, Osman Alan, Abdullah Gücel, Alihan Yurdakul, Hekim Akbulut, Nevzat Akbulut, Rıdvan Akbulut, İdris Azaley, Yusuf El Muhammed, Ufuk Arı, Kadir Coşar, Ekrem Kalkan, Emir Kesler, Yasin Bilgin, Eyyüp Erboğa, Mehmet Beşir Erboğa, Mehmet Erboğa, Cumaali ., Aleyna Özsakız, Halil Can Tiril, Çağrı Pervane, Emre Gökduman, Ozan Durmuş, Ömer Sayın, Veli Keskin, Halil İbelek, Yasin Ardıç, Batuhan Eren Kılıç, Nur Hayat Karataş, Fırat Elverir, Yakup Altun, Muhammet Emin Sanamer, Furkan Akbulut, Edanur Celep, Ahmet İbrahim, Kübra Nur Avcı, Aziz Alptekin, Merve Acar, Muhammet Ali Binen, Elena David, Harun Kaya, Oğuzhan Temur, Oğuzhan Çakar, Alper Tunga Yılmaz, Semih Yılmaz, Soner Er, Yakup Uçar, Merve Kurt, Esat Sarısu, Ruken Adam, Fatma Kaya, Büşra Keleş, Hüseyin Pirinççi, Abdul Jabbar Elich, Oğuz Çetin, Ertuğrul Durgun, Ali Kemal Uyar, Ali Aksu, Efekan Ender, İsmail Danışman, Ahmet Topaloğlu, Aykut Bilen, Enes Gençler, Turgay Bayazıt, Samet Sevinç, Ahmet Bayram, Selim Demir, Üçler Irmak, Bahri Akkaya, Hasan Ali, Volkan Arı, Oktay Arı, Ferhat Beğen, Orhan Demirel, Mehmet Yılmaz, Emre Çomak, Sefa Durak, Abdulgani Çelebioğlu, Hasan Halafi, Abdurrahman Sargın, Emin Yiğit, Samet Demir, Berkay Ten, Cemal Kaya, Cem Özhan, Suat Cabir, Ekrem Kocabıyık, Hamdullah Aydın, Abdullah Kaya, İsmail Alın, Cahit Butnar, Atilla Aydın, Okan Y., Kürşat Güler, Naile Büşra Sarıgül, Veli Çelik, Mustafa Avcı, Abdullah Çiçek, Umut Doğuç, Yunus Tam, Mustafa Çakır, Faysal Elsubey, Birkan Bingöl, Sezer Uğur, Ahmet Kurt, Mustafa Aykut, Orhan Vurucu, Furkan Ahmet Akgül, Yakup Küçüksarı, Ferhat Urak, İlyas Ekmiş, Mert Köseoğlu, Mehmet Sade, Seyfullah Şahin, Ömer Atlı, Emin Kalem, Celal Karaman, Nurhat Kulu, Yusuf Koç, Nafiz Tonaz, Tugay Korkutan, Musa Kasap, Zeki Toşa, Ahmet Eşdoğan, Hasan Berk, Mehmet Tuncer, Fatih Aksel, S.K., Erkan Çelik, Halil Çakıroğlu, Murat Zencir, Serkan Ünal, Yasin Erol, Ümit Karaduman, Mehmet Kaçan, Enes Bayram, Ahmet Avşar, Abdullah Karataş, Emin Ergün, Server Cüneyidioğlu, Hüseyin Cüneyidioğlu, Misbah Hallak, Mert Balcı, Can Yüce, Berke Çamurtaş, Mustafa Nacar, Mustafa Cılız, Mehmet İncetepe, İbrahim Dam, Veli İrkek, Pelin Sakaroğlu, Kübra Kurnaz, Rukiye Acuner, Halime Sevinç Eroğlu, Seracettin Yeniçeri, Mehmet Şakir Paksoy, Diyar Sönmez, Aydogdy Orunav, Tevfik Arayıcı, Ömer Faruk Ekinci, Muhammed Ela, Fatih Kurşun, Güney Ayberk, Okan Çakmak, Bilal Şık, Batuhan Denli, Mehmet Efe Altan, Mehmet Dalga, Yusuf Karaçöl, Osman Arısoy, Halil Şahin, Oğuz Şenol, Şafak Görkem Yeniay, Hakan Uysal, Batuhan Yakut, Seyfi Melih Sezgin, Onurhan Ekiz, İlker Çalışkan, Gürkan Demir, Muhammet Avşar, Adil Cinli, Emirkan Yılmaz, Kadir Karadağ, Mehmet Eskisarılı, Ahmet Taş, Ali Gürsoy, Aslan Ekiz, Eray Şimşek, Halil İbrahim Erdine, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı, Ahmet Durman, İmran Aydoğdu, Ozan Koç, Tahsin Cem Efe, Mehmetcan Ağırbaş, Emincan Kocabaş, Resul Gün, Görkem Can Gürbüz, Murat Çiloğulları, Tunahan Yıldız, Kulturayev Behruz, Oğuzhan Yazıksız, Oğuzcan Aydın, Yusuf Uğur Uzunsakaloğlu, Emre Tiftikçi, Hacı Mehmet Kazan, Orçun Yaşar, Fahrican Yavaş, Neslihan Cengiz, Ogulsuray Kurbandurdyyeva, Ogün Tekin, Doğukan Işık, Zeynel Malacı, Barış Ten, Umut Can Çankır, Süleyman Kayar, Mahmut Kayar, Muhammed Elali, Nuri Türköz, Abidin Kayan, Ramazan Bölükbaşı, Halil İbrahim Şahin, Burak Bilen, Mehmet Baki Kaçar, Samet Baştürk, Sadık İrfan, Abdullah Neccar, Osman Sıvar, Hedayat Bakhtyari, E.K., Savaş Korkmaz, Ziyouddin Amini, Semyan Kayar, Saniye Zeyrek, Mehmet Boz, Berzan K., Mürsel Üstün, Eren Özkesemen, Enes Turan, Mustafa Samet Pullu, Najmuddin Rahmanqul, Mustafa Kutlar, Nalin Uçkun, Can Hisa, Mücahid İşge, Hasret Kuş, Sakıp Başak, Şahin Ön, Naim Şahin, Suat Kargı, Süleyman Bozoklu, Rami Abdülkudüs, Kıymet Tozcu, Fatih Çelik, Ensar ., Uzay Ulvi, Bilal Ak, Kadir Nasiri, Kerametullah Muradi, Mohammad Akbar, Eray Tatlı, Yasin Başyiğit, Oğuzhan Ceylan, Muhammed Şahin, Kubilay Özkök, İhsan Ergünbaş, Samet Can Çakır, Berkay Kesim, Berkay Pınaroğlu, Enes Aydın, Ferhat Poyraz, Gürdal Serenli, Murat Öztan, Mustafa Can Yıldırım, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Rasim Bulut, Remzi Özçelik, Yasin Çelik, Yener Saygın, Yusuf Hazar, B.S., Tufan Öztürk, Hekim Ercan, Mehmet Ancil, Soner Erduran, Adem Esen, Mustafa Bozkurt, Yakup Yaşar, Mehmet Can Açıkgöz, Mahsum Doru, İlker Demir, Helin Egüz, Eren Seyhan, Kader Baloğlu, Sinem Toruk, Yakup Çelik, Jasim Waka, Uday Vehid, Majid Elseydi, Muhammet Sait Datlı, Sabri Sarıboğa, Çağdaş Tükenmez, Bünyamin Hiçyılmaz, Ömer Coşgun, Ahmet Çelik, Muhammed Yıldırım, Muhammed Abdulkadir Esen, Hamza Yüksel, Ferat Korkmaz, Reyhan Subaşı, Tuğba Aslancı, Kürşat Muhammet Kalkan, Ayşenur Alkan, Bahadır Akçaal, Tarık Amak, Harun Titiz, Göksenil Feyza Çanoğlu, Murat Can Günay, Ali Demir, Cihan Yasan, Salih Gül, İbrahim Irmak, Emre Acar, Mahmut Tekdemir, Ercan Kılıç, Oğuzhan Erkek, Abdullah Kıldan, Musahan Torun, Burak Bağbudar, Yasin Yeşilyurt, Sinan Karakoç, Doğukan Akyiğit, Enes Muhammed A., İbrahim Baki Karadeniz, Nurullah Tartik, F.G., Abdulkadir Aysel, F.E., M.B., Emirhan Ülker, Umut Oydaş, Cihan Aşut, Hakan Bulut, Erdem Ovalı, Ebrahim Zolfiqari, Emre Çetin, Ömer Faruk Yıldırım, Mehmet Aktaşoğlu, Ömer Abdusselam, Yusuf Sönmez, Şafak Polat, Fatih Kızılkaya, Mehmet Yel, Musa Yıldız, Taha Öztürk, Ayetullah Adıbelli, Orhan Uğur, Emre Emirhan, Özcan Demir, Müslüm Karaoğlan, Harun Candan, Abdullah Babur, Yasin Doğan, Abdullah İleşmek, Ferhat Malkaver, Ferhat Danış, Ramazan Çıralı, Yusuf Usmen, Mert Güleç, Ufuk Karagülle, Serdar Ekinci, Ömer Üçrak, Veysi Akyol, Doston Dusmanov, Emre Dutumerin, Hacı Mehmet Alataş, Ömer Yıldız, Yusuf Çevik, Ahmet Çolaker, Habib Sözen, Cengiz İnan, Kürşat Ahmet Ötegen, Muhammed İmren, Emrullah Narçin, Mehmet Kırmızı, Özcan Benek, Muhammet Mehdi Altürk, Serhat Altay, Coşkun Adik, Mustafa Yiğit Sözüer, Muhammet Yeşil, Şükrücan Bayraktaroğlu, Kaan Yaman, Doğan Ünüştü, İsmail Boy, Mehmet Palta, Hasan Furkan Apaydın, Onurkan Abacı, Rasim Kutlucan, İbrahim Oruç, Bilal A., Mustafa Arıktaş, Kemal İlassa, Arif Canbulut, Ethem Istıl, İbrahim Ş., Yunus Emre Kodal, Sedat Erdeyer, Furkan Doğan, Sefa Ağkurt, Enes Bıyık, Yasin Demirdağ, Betül Eratik, Canan Sayhan, Nuh Sarıgül, Ali Özkan Açar, Ahmet Güçlü, Ali Faik Yaprak, Ceylan Öner, Beyza Nur Babacan, Kadir Gulberdiyev, Berkan Özdemir, Rahmi Demircioğlu, Enes Çelik, Mehmet Zülfü Aslan, Ali Topal, Bünyamin Berker, Rıza Sevinç, Mahdi Shabani, Umut Gökçöl, Veli Metehan Çakır, Berfin Günden, Furkan Öz, Alican Altun, Muhammet Lütfü Gür, Demhat Abukan, Buğra Barış Kurt, Ali Ataç, Enes Aygüneş, Dilan Çelik, Zehra Bayır, Tayfun Aydoğan, İsa Uzel, Ömer Pural, Mehmet Gülmez, Kubilay Aydın, Tayfur Ergün, Hasan Sarol, Ahmet Karasu, Güney Sarıkaya, Ali Diyapoğlu, Ahmet Rüştü Bayar, Umair Ahmad, Necati Yasin Batır, Fırat Diri, Kenan Baş, Hüseyin Duman, Emine Sağlam, Mustafa Yıldırım, Tahir Dayak, Abdülsamet Tunç, Hacer İsmail Al Hardanı, Yağmur Kara, Zeynep Kırlı, Salih Demirkaya, Cüneyt Kambur, Uğur Satılmış, Mustafa Kurt, Ferit Gözütok, Yusuf Emre Yakar, Gökay Bebek, İ.B., Yusuf Eriş, Tolga Çıkrıkçıoğlu, Ramazan Çalışkan, Halil Korkmaz, Muhammed Mehdi Ertürk, Yiğithan Artık, Yusuf Arslan, Umut Can Türk, Sinan Oğuz, Halil Şölen, Ferhat Doğan, Ömer Kaya, Osman Durmuş, Ahmet El Ahmet, Anar Oruçov, Vedat Erdoğan, Kenan Yiğit İkizoğlu, Şim Ağa, Hakan Süzen, Azize Gülmez, Şahide Budak, Umut Ahi, Mamoun al-Nabhan, Ahmed Al-Ali, Serdar Demirel, Serkan Duran, Bedirhan Yıldız, Ufuk Göktaş, İsmail Ünlü, Fikret Ağırman, Sultan Fidan, Vahide Bozer Yaman, Kader Nur Palaz, Refikcan Uysal, Fedai Altun, Nizamettin Alkan, Nedip Afgani, Sadık Çiçek, Enes Burak, Yusuf Üzen, Alihan Özkaya, Zeki Nalbantoğlu, Ahmethan Şanlı, İpek Akın, Muhammet Emin Şenateş, Köksal Zeynel, Adem Sayın, Ramazan Enes Şimşek, Muaz Bellikli, Rümeysa Berin Şen, Fatma Kuş, Ömer Fırıncı, Adem Topbaş, S.A., Mustafa Bolca, Emre Ağbulak, Bekir Kurt, Berkan Üzgü, Ahmet Mutlu, Ahmet Çiçek, Denizcan Karakuzu, Eszter Jeles, Emirhan Korkmaz, Mustafa Bakar, Mahsun ., Yunus Topal, M.M., Mehmet Deniz, Kaan Eşref Koç, Ersen Dağlı, Ahmet Gürel, Mikail Mercan, Zafer Uzuntaş, Kağan Horozal, Yakup Çakır, İbrahim Birincioğlu, Halil Ümit Yıldız, Yasin İnce, Bayram Baran, Eflatun Karaman, Hamza Örnek, Barış Ergül, Mehmet Albayrak, Morad Nader, İsmail Öztürk, H.A., Görkem Servan Güneş, Gökhan S., Zeki Can Bebek, Süleyman Akgün, Zhamshit Haytakov, Habip Türeli, Ali Kurt, Hakkı Cihangir, Emrah Kaya, Muharrem Kaya, Mustafa Türkmen, Uğur Kır, Tayfur Kürşat Cantez, Burkay Kurt, Şahin Akdemir, Rahimi Ziaddin, Gülsüm Uca, Adnan Abdullah, Musa El Ahmed, Nedim Yurtdaş, Furkan Süngü, Cüneyt Ölmez, Özgür Aydaş, Abdullah Şahin, Abdullah Topal, Mehmet Bütün, Ramazan Yaprak, Soner Terlemez, Keziban Kılıç, K.R., Osman Sabuncuoğlu, Mert Çamlıbelen, Emre Su, Alişan Aytaş, Ebru Unurlu, Ali Sezgin, Fawad Anwary, Barış Kapucu, Furkan Yazıcı, Ömer Çeliktaş, Abdullah Barış Çay, Şeyhmus Tufan, Mehmet Sıddık İmaç, Hüseyin Salhan, Adem Kunt, Cebrail Uçar, Alperen Bayandur, Ali D., Oktay Karadağ, Azatcan Gündoğdu, Emre Sançar, Ömürhan Türkoğlu, Umut Sarı, Orhan Murat Kayı, İsmail Öztürk, Hüseyin Yıldırım, Ömer Tarık Ç., Safargeldi Saberi, Yunus Emre Sakarya, Ercan Şeker, Taha Furkan Yılmaz, Yasin Verep, Semih Albay, Mustafa Şimşek, Gökhan Dinç, Emir Dibo, Serdar Abo, Müslüm Yılmaz, Mehmet Altan, Emre Karavuş, Bardia Gharibi, Okan Özuçar, Mehmet Ali Aşkın, Sadiyenur Yüceer, Ozan Kula, Abdurrahman Ahmet, Muhammed Çati, İsmail Kuru, Abdülkadir Balkan, Eray Akkaya, Ümit Öztürk, Selami Aydoğdu, Kerem Aktaş, Tanju Kaya, Akın Akduman, İsmail Koyuncu, Şuheda Tunca, Hüseyin Kozcu, Murat Sungur, Halil Akkaya, Musa Bozdağ, Mohamad Al Yafi, Sinan Yoldaş, Nurullah Aydın, Şaban Bolat, Mustafa İlmeç, Kadir Erhan Bektaş, Diyar Gündoğdu, Mehmet Tuza, Ali İshayman, Yusuf Er, Volkan Vural, Barış Doğan, Şakir Oğuz, Mehmet Şerif Coşkun, Hilmican Yıldırım, Mehmet Derin, Berkay Yıldız, Murat Malkoç, İsmail Tuna, Mazlum Baran, Selim Gündüz, Hasan Hüseyin Akdeniz, Osman Avcı, Süleyman Tel, Volkan Akçay, Ali Kiraz, Muhammed Kesekler, Adem Uçar, Hasan Baştuğ, Leyla Öztürk, Anıl Kasap, Mahmut E., Burcu Usanmaz, Hedra Şuveg, Abdullah Nagıp, Hatice Soylu, Ahmet Necdet Doğan, Mehmet Ali Yılmaz, Ahmad Alnaem, Onur Aslan, Mehmet Fidan, Melih Dağbaşı, Nuh Alıcı, Azat Erol, Abdulğani Çur, Abdullah Demirtürk, Velid El Eşkar, Soner Kaba, Halil Çerçi, Abdulmecid Mılla, Abdulrezak Mılla, Mehmet Can Osman, Soner Türker, Hasan Karagöz, Dovhan Oleksandr, Can Sünmez, Aslı Taner, Yeşim Emir, Furkan Özcan, Enes Gülboy, Nurullah Güney, Sezgin Koç, Muhammet Apak, Mehmet Çiçek, Elif Başoğlu, Muhammet Nadir Mis, Sevcan Demirel, İsmail Niğdelioğlu, Ammar Kurdo, Oğuzhan Orak, Özkan Tokay, Mustafa Türk, Enis Köseoğlu, Ufuk Aksu, Ahmet Yeşilkula, Ömer Karahan, Özlem Gürbüz, Fatma Demir, Seda Yıldız, Aziz Özkan, Burak Çavdar, Ali Akkar, Abdurrahim Cuma, Emre Metin, Miraç Büyüktaş, Hayati Ak, Kenan Ak, Yusuf Uslu, Enes Kösen, Monna Rai, Muayyıd El Mılhım, Cengin Uçar, Emrah Pullu, Fevzi Onakbaş, N.A., Khaled Alabdullah, Faruk Çelik, Eray Güneşdoğdu, Yunus Oku, Serdar Can, Fatih Manga, Halis Yılmaz, Mehmet Kaya, Muhammed El Abdullah, Kurtuluş Sefil, Mahmud El Sati, Tekin Şeker, Burak Karaköse, Serkan Sözden, Hüseyin Onur Gümüş, Selçuk Ergün, Cengiz Kadirhan Kıyak, Süleyman Hortul, Fazlı Kodak, Asadullah Juma Murad, Burhan Ay, Hilmi Özbek, Selami Demir, Oktay Ceyhan, İsmail Kandevar, İsmail Kazancı, Rahmetullah Kadiri, Barış Can Mercan, Resul Arslan, Salim Yılmaz, Fırat Albayrak, Emin Eruğul, Halit Kayran, Reza J., Mustafa Esmer, Emir Balkaya, Yahya Şimşek, Fatih Kara, Muhammed Düver, Ercan Kılıç, Recep Çoban, Barış Karaöz, Rime El Abid, Hakan Çelik, Beşar Supi Ali, Doğancan Kaya, Ramazan Yıldırım, Sevda Kayışkıran, Süleyman Yılmaz, Hasan Basri Özen, Abd Hamudi, Rıdvan Can, Ayşe Betül Topuz, Erkan Taşdemir, Berat Çetin, Hafizullah Ahmadi, Mehmet Ali İnal, İdris Şenyurt, Muhammet Furkan Akbaş, Beytullah Anık, Gamze Koç, Abdurrahman Çelenk, Serpil Kaysanık, Rıdvan Sarıtunç, Salih Ayber, Ali El Hemdan, Muhammet Şeker, Serhat Pınar, Savaş Korkmaz, Mehmet Taşçılar, Ahmet Abanuz, Eren Kural, Abdullah Alaa, Doğan Uysal, Ökkeş Çiftçi, Ramazan Topkan, Musa Çiçek, Davit Tsulukidze, Tahir Bozkurt, Ercan Unğan, Sebahattin Eyigün, Uğur Çınaroğlu, Harun Uzun, Muammer Çelebiyılmaz, Fehmi Bilgiç, Merve B., Mert Can Baran, İbrahim Halil Kiraz, Ramazan Süslü, Ufuk Deniz, Osman Karaca, Cihat Erat, Muammer Keskin, Mesut Deniz, Tarkan Karaca, Bayram Bulcar , U.Z.Ş., Özcan Kaya, Selçuk Öztürk, Velihan Yılmaz, Hüseyin K., Baki Can Hayta, Ali Yalçınkaya, Hasan Filiz, Oğuzhan Korkmaz, Kerem Cengiz, Hamidullah Hakimi, Salih Ergül, Hayri Çelik, Abdul Gani, Erdem Korkmaz, Abbas ., Yusuf Koçyiğit, Özcan Koraman, Murat Yıldız, Mehdi Yarba, Semih Eken, Furkan Sevim, Onur Araç, Köksal Turan, İsmet Kurt, Fedakar Karaboya, İsa Polat, Ali Atalay, Serdal Ray, Nour Agha, Ahmet Gürleyen, Cihat İnal, Mustafa Çoban, Kadir Taş, Mustafa Budak, Selahattin Acar, Yaser El Rabiğ, Saadet Harmancı, Oğuzhan Donuk, Necati Erarslan, İbrahim Şen, Seyfettin Balin, Müslüm Özçiçek, Süleyman Çetin, Şükrü Atsız, Hasan Çağrı Yıldırım, Ahmet Bayraktar, Salih Fırathan, Yunus Yıldırım, Şirin Tosun, Abdulhalim Suri, Muhammed Elali, Canpolat Kalkan, Mahsum Aksoy, Ayşe Şimşek, Fadıl Efruz, Hasan Hüseyin Koç, Töre Üst, Mehmet Aydın, Kadir (Kadri) Altundağ, Şuayip Akkoç, Sinan Balk, Ali Gökyüz, Uğur Y., Ümit Şen, Engin Salık, Ali D., Emincan Seyis, Bismili Macidi, Ufuk Anık, Abdullah Abdi, Aycan Kara, Rufat Fahradov, Deniz Özbek, Fatih Dömeke, Şahin Berkel, Abdullah Kaya, Yunus Nas, F.A., Adem Türk, Ahmet Yalçın, Ferhat Yılmaz, Ozodkhon Abdıkarımova, Nadira Kadirova, Eren Bursa, Kerem Tuzcuoğlu, Ahmet E., Suat Sezer, Nuray Karabulut, Selim Kazan, Sevdim Duman, Kadir Bingöl, Tolga Baki, Ala Hennuş, İbrahim Yaşar, Oğuzhan Aykurt, Ramazan Karatay, Ümit Kaya, Orçun Demir, Ali Rıza Özcan, Erkan Şengül, Osman Korkar, Bedirhan Sarı, Sedef Çetin, Azat Yıldız, Ömer Orhan Onur, Ahmet Özkan, Hacı Demirkıran, Ali Korkmaz, Rıdvan Tunç, Metin Parça, İrem Kurut, Gülbahar Akdeniz, Govsettin Türkmen, Bülent Gültekin, Alper Kıransoy, Selahattin Gökbel, Mehmet Ali Sönmez, Hakan Kasırga, İsmail U., Enis Eken, Nafi Dişli, Mehmet Eroğlu, Mehmet Karataş, Ömer Koçak, Mustafa Koç, Günay Gönülaçar, Renas Taşkıran, Musa Turunc, Doğukan Sarıoğlu, Metin Çiçek, Nurullah Yıldırım, Erol Ayhan, Hasan Yıldız, İbrahim Halil Kılıç, Ferhat Ayes, Ercan Ateş, Bahattin Gözet, Erdoğan Uzun, Jaamshidi ., Barış Er, İbrahim Boynueğri, Mehmet Güngör, Ayd Esved, Şahin Abilyontlu, Murad Halil, Taner Sarıvaz, Taner Nasuhoğlu, Ümmühan Okumuş, Murat Çapacı, İsmail Yüksel, Muhammed ., Sefer Aktaş, Muhammet Esat Güneş, Sefa Kınataş, Öner Tunçtan, Mert Can Aydın, Abit Kavuşat, Niyazi Durdu, Devran Çoban, Eymen Osman, Akın Kovan, Şura Şensoy, Mehmet Fatih Elbir, Anıl Özçelik, Yasin Özdemir, Şehmus Kökçü, Doğukan Kocaoğlu, Sencer Eravcı, Fatih Töngelcioğlu, Davut Nurzay, Recep Hantaş, Ömer Güngör, Yousefi Kamal Aziz, Muhammet Balande, Kadirhan Özdemir, Mustafa Kaçmaz, İsa Daştan, Kenan Ertürk, Mehmet Keleş, Tayfun Çelikkıran, Halil El Ali, Emre Öztürk, Servet Çapacıoğlu, Albulgaffar Shinwari, Oktay D., Recep Kul, Navıd Yaoobı, Onur Sağır, Neçirvan Ediş, Zülfikar Kaynarpınar, Harun Kunaç, Hüseyin Alkan, Hamit Çitçi, Semse Sarı, Cuma Çiftçi, Emre Adıyaman, Serhat Saçma, İsmail Tüneyli, Necmullah Penceri (Nesmullah Pencer), Oğuzhan Demirhan, Tolga Açıcı, Muhammed Arslan, Semih Solak, Sinan Karabulut, Ebubekir Topbaş, Ovdiienko Volodymyr, Mahsum Cebe, Ayhan Güven Turan, Atilla Balandi, Yasin Balandi, Emircan Tunç, Hatice Sonar, Altan Karaağaçlı, Sefa Ünaş, Selami Orhan, Alihan Yürük, Güral Karadoğan, Abdulkerim Rezzak, Sefa Dönmez, Gülseren Kartalcı, Yiğit Öznemli, Mehmet Berte, Ali Fırat, Orhan Çıkar, Ahmet Açar, Muhammed A., Faruk Durmuş, Caner Taşdemir, Bayram Deniz, Hasan Koyuncu, Osman Demirkol, Esra Yılmaz, Emre Özkan, Nahide Cansu, Aykut Güzel, Yunus Duygu Kan, Semih Kaya, Mustafa Uzun, Mehmet Örün, Beytullah Arslan, Galip Çukur, Halil İbrahim Deniz, İlhan Albayrak, Mehmet Baylug, Muhammed Ayhan, İsrafil Özhan, Ebenezer Mawoyeka, Güray Halat, Mehmet Altun, Sibel Çelik, Ammar Esad, Nazlı Çınar, Muhammed Nebi Nasır, B.K., Mohammad Mohammadi, Mustafa Çeliker, Mikail Selbi, Bedir Obuz, Ali Çam, Osman Budak, Sait Yunt, Ertuğrul Sofuoğlu, Şahap Okka, Erkan Uca, Mehmet Aşula, Gizem Altunoğlu, Lewis Chioğurei, Enes Solakan, Sümeyye Onay, Yılmaz Kargın, Cansu Aklık, Oktay Hatıl, Murat Demirel, Halim Jander, Hüseyin Karabıyık, Rıdvan Can, Ramazan Ulu, İlker Topuz, Hanifi Özdemir, Ali Erocak, Ferhat Karabulut, Lal Muhammet Rahimi, Muhammet İsa Palvamani, Ehsanollah Nabizadeh, Khal Mirza Faizullah, Serkan Öztürk, Kadir Dağ, Mustafa Mercan, İbrahim Kuru, Abdulhadi A., Kaan Can Büyükbörklü, Ömer Faruk Güden, Ali Adalı, Ayşe Kork, Soner Yıldırım, Kutluhan Kaan, Hamza Nasır, Hasan Bozgeyik, Yunus Temel, Yasin Zengin, Hasan Çağlayan, Sabur Saburov, Orhan Çolak, Yasin Al Ali, Bekir Taştan, İshak Köse, Arif Çakır, Ahmet El Gısvan, Selman Kızılçiçek, Abdullah Bahtiyar, Mustafa Tokay, Ali Karabel, Bayram Ali Çolak, Yunus Çoban, Halef Alacra, Halil Akpınar, Oğuzhan Kayış, Hüseyin Bülgen, Nuri Cemal Bozkurt, Ali Ciri, Dilek (Jiyan) Dayar, Adem Koçan, Fatih Yanmaz, İbrahim Eskioba, Mahmud Ahmed, Gholam Mohıddın Özbek, Yılmaz Zerener, Bayram Birinci, Nematollah Moradı, Ersin Akil, Ömer Çulha, Tuğçe Kara, Yusuf Hüseyinoğlu, Burak Torlak, Mehmet Sıddık Baybarz, Mehmet Karaçık, Serhan Akyol, Mustafa Üstün, Ali Devebakan, Hakan Bozdağ, Ömer Aktan, Alper Baycın, Özer Özdemir, Osman Dal, Okan Gündüz, Yusuf Çelebi, İlker Hıdır, Murat Baş, Mustafa Yağcı, Mehmet Bozan, Abduvali Sabirov, Halit Erdal, Halil Öztürk, Fikri Büyüker, Mehmet Karadağ, Mahiye Çetin, Nurhan Doğan, Şule Çet, Resul Yüce, Sufyan Al Ali, Emrullah Peker, Emre Filiz, Sedat Dursun, Murat Can, Ramazan Salih Keskin, Abdülmecit Tatar, Burak Genç, Civan Kahraman, Saliha Aybüke, Burcu Aslan, Cihan Toplar, Aykut Kabakçıoğlu, Mustafa Ak, Bismillah R., Mehmet Demir, Sünnetullah Khushmatov, Halil Ayvurdu, Esat Dülger, Okan Taş, Emrah Danacı, Hammed Habbesi, Umut İrişik, Süleyman Avcı, Merve Çavdar, Betül Altıntaş, Mazlum Çetin, Halid Hassun, Cemil Ayhan, Velican Özcoşkun, Kürşat Kandazoğlu (Basıcı), Esadullah Rustem, Esma Başkurt, Burak Tatar, İsmail Değirmenci, Selami Avcı, Halis Kera, Büşra Mutlu, Uğraş Acer, Eren Eroğlu, Talha Akman, Uğur Akkuş, Suat Kulp, Zekeriya Parlakşahan, Yunus Emre Faraşoğlu, Olgun Ceylan, Recep Kuyruk, Turgay Babür Temoçin, Ahmet Kandemir, Doğukan Özyılmaz, Hasan Songur, Sinan Sağlam, Cebrail Ardıç, Mehmet Şirin Kıskın, Hakan Çaka, Sezer Şimşek, İsmet Poslu, Mustafa Gölet, Mahmut Ekrem Kantarlı, Büşra Boyacı, Adle Ubeyd, Oğuzhan Erduran, Adem Porsuk, Oğuzhan Dinçel, Öznur Aman, Muvaffak Aras, Mahsum İzgi, Emrah Ölmez, Maşallah Daş, Ahmud El Hamdo, Cumali Yıldız, Abdullah Y., Yalçın Dörtbudak, Alperen Atabay, Muhammed İslam, Tosif Khan, Asad Khan, Tolunay Cayıt, Hafız Ali, Burak Özen, Ayab Khan, Sinan Aydoğan, Dılovan Ataş, İrfan Özcan, Halit Cin, Abdullah Değirmenci, Şenol Sevindik, Yahya Akın, Kadir Aydoğdu, Adnan Can Tirat, Çağrı Karadaş, Emine Saban, Cengiz Kaplan, Abdulkadir Deniz, Ferhat Kayaalp, Hasan Sanma, Yasir Saraç, Gürkan Gülsever, İbrahim Halil Korkmaz, Yavuz Urhan, Hakan Altın, Murat Gören, Tolgahan Dağaşan, Ferhat İnci, Fatih Çoban, Cesim El Halife, Harun Kelek, Miraç Safi, Tugay Yurdal, Ali Ahmet, Emrah Yüksel, Mert İlkmen, Engin Selçuk, Mahir Erdoğan, Ferhat Kutbay, Deniz Köseoğlu, Raca Sahil, Sezer Şahin, Pulatov Hoshgeldi, Murat Cesur, Sıddık (Uğur) Kabak, Vedat Özden, Kemal Şaşmazer, Mert Deveci, Halil Tapar, Yunus Emre Babacan, Tacettin Yavuz, Mehmet Keklik, Mehmet Vural, Niyazi Ulusoy, Murat Berke Hasta, Aytaç Babir, Coşkun Arpak, Musa Aytekin, Zana Alamed, Yücel Karabostan, Büşra Yörük, Hüseyin Gürhan, Furkan Navir, Nevzat Saçan, Özkan Öz, Rafet Telli, Gülizar Kartal, Ahmed el-Muhtar Muhammed, Azizullah Beryal, Ali Doğan Akdeniz, Kubilay Ak, Cihan Bulut, Samet Çukur, Ercan Erdoğan, Bahaettin Shıhan, Veysi Kanat, Hamit Terzi, Ferhat Kılıç, Şahin Çiftçioğlu, Abdulseddar Abdulkayyum Hudayberdi, Gülistan Boz, Hüseyin Sağlam, Zeynep Talay, Hamdo Mugis, Baran Yıldan, Ramazan İşkol, Ümit Aydın, Reşat Doğantürk, Faruk Yıldız, İsa Erdoğan, Salim Yeşilova, Gökhan Ataoğlu, Kadir Oslu, Gökhan Kesgin, Murat Aksoy, Caner Ege, Mehmet Aslanhan, Selahattin Baz, Hacı Mustafa Hannep, Haydar Bozarslan, Suat İz, Celal Çağlayan, Turan Güneri, İdris Güneş, Murat Şahin, Salim Karapınar, Sergen Ayverdi, Gürbüz Mustafa Çiftçi, Said Mehdiyev, Nuri Üstüner, Oğuzhan Bayrak, Mustafa Gümüş, Emre Halil Arslan, Mehmet Adem Uçak, Muhammed Mustafa Küpeli, Ammar Muhammed Ali, Koray Yurtsever, Osman Akgün, Emre Sincar, Hakan Arı, Serhat Şahin, Emre Kocagöz, Müzbah Cengiz, Selman Külte, Fatih Deniz, M.Y., Süleyman Dorudemir, Emrah Öztürk, Fehmi Yardımcı, Adem Aksoy, İsmail İnatoğlu, Furkan Say, Abdullah Kaçan, Burak Bülbül, Ertuğrul Taciroğlu, Cihan Gezici, Onur Aydemir, Özlem Özen Terzi, Mehmet Aydın, Elif Akçan, Rumeysa Özen, Kadir Poyraz, Mesut Kumaş, Abdurrahman Yıldırım, Selman Değirmenci, İbrahim A., Fırat Şahin, Yiğit Şahin Haykut, Ömer Coşkun, Bünyamin Demir, Temel Usta, Nedim Dinç, Fırat Göktuna, Abdurrahman Halaf, Gülsüm Özbek, Ahmet İksavuk, Hasan Hüseyin Başer, Serkan Kaya, Mesut Birinci, Emre Temel, Yüksel Altay, Ahmet Doğru, Süleyman Oğuz Korkmaz, Enes Darılmaz, E.M., Serkan Koltak, Fazıl Arslandağ, Sinan Almacı, Cuma El Kurdi, Hatice Tekin, Samet Yılmaz, Cuma Selame, Ahmet Küçükoğlu, Tuba İpek Adatepe, G.P., Şerife Türkkan, Mehmet Tice, Ramazan Akçadağ, Murat Akar, Ümmet Atıcı, Tuncay Yalçınyiğit, Zeynal Polat, Yunus Özdemir, Gizem Olgun, Zeki Göksu, Şahin Bekdaş, Hami Tekin, Sergen Karataş, Hüseyin Alali, Okan Yıldız, Sebahattin Ünlü, Ferhat Işık, Safi Kalabalık, Aziz Gümüş, Burak Taşbaş, Dicle Aslan, Burak Fidan, Ali Kara, Emine Yazıcı, Gabat Müslüm, Mehmet Küçük, İsa Uvaçin, Yasin Buran, Semih Mert, İnan Hacıoğlu, Özcan Arabacı, Recep Aslan, Ömer Korkmaz, Remzi Ersu, Onur Sırdaş, Aykut Bostancıoğlu, Burak Akyol, Bahadır Türkyılmaz, Gülistan Turhan, Furkan Özçelik, Soner Demir, Khalimjon Khamidov, Ferac Hurşid Onbaşı, Osman Kuş, Ferit Demir, Bekir Kaya, Selim Sağaltıcı, Erdem Canbakış, Salih Uslu, Mehmet Badıllı, Ömer Karaca, Tayfun Yiğit, Mehmet Salih Güneş, Onur Baş, Zeynep Mutlu, Yunus Görmek, Ahed Hout, Emre Toprak, Adem Dürge, Ufuk Mutluer, Sinem Kır, Fırat Oktan, Nuri Güllü, Halil Bilmez, Bilal Akkuş, İbrahim Karaaslan, Mohammed Abdul Majeet, Ahmet Kurt, İlyas Siğinç, Malik Goseni, Recep İnan, Velat Demiroğlu, Çağlar Yanardağ, Hulusi Yılmaz, Nurullah Akgün, Emrah Katrancı, Murat Aksan, Burak Ergin, Osman Aydın, Şahabettin Oman, Gülcan Yıldırım, Marvan Quays Saad, Kerem Arat, Murat Ant, İbrahim Kılınç, Sedat Bulut, Abdurrahman Sönmezsoy, Fatih Durak, Taner Demirel, Hakan Abakay, Muhammet Tiyek, Zıaurrahman Zıaozbe, Abdulkadir Aftel, Abuzer Dalkıran, Akif Sariboğa, Gökhan Kara, Mehmet Kızılbent, Kervin Martin Pinerua Urbina, Hakkı Gökdemir, Fatih Havuz, Durmuş Erdoğan, Mervan Aslan, İbrahim Çingilt, Öztürk Ulutaş, Ali Demirci, Murat Karakaya, Mustafa Özçırak, Mehmet Kırıcı (Abak), Murat Kazık, Ümit Işık, Şahin Tuncay, Mehmet Ercan, Hamit Çevik, Mustafa Aslan, Ahmet Bekro, Abdurrahman Taşkın, Feleknaz Sezer, Musa Meriç, Salih Süslü, Mohamed Alahmad Alsalıh, Fidan Markaya, Aykut Tıngır, Özge Kahraman, Veysel Karani Keleşoğlu, Erkan Top, Tugat T., Erdal Aybaz, Ali Muhammed, Abdülkadir Aydın, Ünal Katırcı, Abdurrahman İbrahim, Emre Cevahir, Ali Can Dövüşçü, Ala Ğayda, Kenan Uçkun, İsmail Özcan, Abdullah Solmaz, İdris Furkan Yenigün, Hakan Bozkurt, Turgay Kırcıloğlu, İsmail Bayrak, Emrah Yalçınkaya, Orhan Uca, Mehmet Çelen, Sedat Algan, Feyzullah Nuri, Musa Şipillioğlu, Yaşar Kalkar, Raif Turan, Ahmed El Hasan, Mehmet Karaduman, Yasin Kara, Yunus Yılmaz, Cengiz Akıncı, İlhan Koca, Eyüp Şahin, Emrah Çavdar, Zehra Borazan Poçulu, Tunahan Çakırca, Sinan Göktaş, Ahmet Kaan Tıramış, R.M., Aziz Tatlı, Gamze Özçoban, Meryem Korkmaz, Osman Seçilmiş, Cengiz Yıldırım, Bayram Soyak, Yunus Emre Şahin, Ferdi Yılmazer, Mutlu Budak, Mesut Deveci, Murat Beyaz, İsmail Karatay, Muzaffer Çolak, Atakon Akot, Heybet Karaman, Sefa Çetin, Onur Metin, Mahmut Tuncer, Mikail Bölükbaşı, Caner Küpeli, Erhan Oruç, Muhammed Canşi, Ahmet Altun, Samet Cantürk, İsmail Ekinci, Murat Başer, Ali İlhan, A.E., Doğan Deniz, Muhammed el Aşab, Rami el Aşab, Basil Halit, Meltem Karadeniz, Sıdıka Müslim, Muhammed Uysal, Elif Tutuş İnce, Ercan Yılmaz, Mehmet Ali Nalbantoğlu, Erhan Gülbeniz, Mustafa Mutlu, Abdurrahman Çiçek, Mecnun Karavaş, Fatih Yamaner, Husein Al Husein, Mahmut Çekiç, İmdat Çise, Mahmut Çizmecioğlu, Özgül İde, Muhammed Eymen Demirci, Merve Yiğit, Yasin Öcal, Bayram Bitane, Timurhan Kapışkay, Önder Bilikli, Ahmet Elahmed, Halis Arıtürk, Ziya ., Recep Tekin, Adem Karahan, Mersiye Ebru Çorbacıoğlu, Abdullah Topal, Mustafa Kılıç, Cemal Alıcı, Serkan Ateş, Engin Duvarcı, Hüseyin Elisa Yahya, Mehmet Ali Akıncı, Resul Demirtaş, Fırat Kahvecioğlu, Efraim Duman, Mert Çakıl, Muhammed Sefa, Ali Sefa, Aras Kasnak, Sabri Doğmuş, Yasin Hammud, Ömer Yıldız, Habip Yıldız, Güngör Şükürhan Korkmaz, Samir Harun, Adıgüzel Caner, Yasin Dur, Emre Mert, Nizamettin Başer, Ali el Derviş, Kerim Tepe, Yasin Benek, Ayşe Uğuz, Yunus İşeri, Umut Alagöz, Cemali İşmarcı, Ahmet Emirhan, Fuat Mireş, Mehmetcan Çelebi, Veysel Atalay, Sinan Yıldızsoy, Sinan Çelik, Cuma Muhammed Sadun, Hasan Ay, Çağla Korkmaz, Rohat Aktaş, İsmail Gündoğan, Hasan Karakoç, Ammar Koç, Ala Zuru, Serkan Kara, Yasin Bakır, Şükrü Yaşar, İsa Aygün, İbrahim Top, Sinan Karagüdekoğlu, Ramazan Işık, Sadık Ünlü, Ahmet Öztürk, Orçun Münyas, Arzu Nevruz, Faruk Tonat, Mehmet Erdoğan, Cevdet Yıldırım, Engin Özder, Atilla Erkik, Muradiye Aktaş, Engin Yaşar, Çağrı Derow, Tolga Bahat, Ümit Bayraktar, Muhammed Özbalık, Ozan Akpınar, Pelin İnci Çakmakçı, Gülperi Özbek, Osman Babür, Melek Argun, Tolga Aslan, Erkan Ertaş, Mehmet Gök, İbrahim Yılmaz, Büşra Demir, Ümit Batmaz, Kurtuluş Polat, Ömer Demir, Oktay Can, Kenan Şahin, İbrahim Demirel, Güven Kişin, Yüksel Bek, Murat Karaaslan, Ziyep Kalit, Sinan Kayar, Zeki Çiftçi, Taner Yalçın, Osman Akçan, Sefa İşbeceren, Mustafa Bilmez , Hüseyin Evlice, Uğur Elçin, Murat Söyleyici, Murat Çelik, Arslan Kulov, Veysel Kalkan, Enes Yetkin, Alperen Ersoy, Özkan Türk, Yunus Özaslan, Yusuf Babur, Caner Yılmaz, Metin Yıldız, Tayfun Bildik, Berat Gökçe, Ömer Tunç, Emre Portakal, Süleyman Yılmaz, Mehmet Beyhanoğlu, Fatime Şengül, Furkan Pekyavuz, Dursun Güneş, Yunus Güçlü, Fatih Erkul, Muhammed Agid Erzen, İzzet Özbek, Ali Çakmak, Hasan Çakmak, Şenol Yolcu, Emrah Ulaş, Oğuzhan Yaşar, Zahir Su, Osman Dorman, Ahmet Öksüz, Muhammed El Ahmed, Ömer Hasan, Usayd Hasan, Okşan Kayabaşı, Hidayet Koçal, Cemil Çamdere, Alperen Alpaslan, Gökay Kurt, Aykut Yayla, Ardahan Yıldırım, Gülşah Pamuk, Nuriye Karabalık, Şeymus Sanır, Uğur Akdemir, Bilbil Andayew, Seyit Çakıcı, Semra Muratlı, Fadime Topbaş, Gülsüm Keskin, Erdem Uslu, Ali Şimşek, Bilal Baykal, Mehmet Cengiz Gavas, Ahmet Yitik, Lezgin Muhammed, Hüseyin Kapalıgöz, Muhammed Ali Sevdiren, Erhan Kaya, Sefer Aslan, Ahmet Kuş, Gencay Küçük, Yunus Büyükyavuz, Serkan Ayyıldız, Ali Ölmez, Mahmut Soyyiğit, Hacı Navruz, Murat Yürek, Cengizhan Batmaz, Mert Ayaz, Berfin Solhan, Yusuf Gür, Ramazan Uzun, Mutlu Atçı, Uğur Kayaalp, Şems Egen, Fethullah Yaşar, Yunus Çelik, Asena Yudum Özcan, Ali Can Aslan, Muhammed Mustafa, Besmellah Esmeilakban, Mustafa Kaya, Ali Zeren, Sefa Kaya, Sedat Karagöz, Osman Dönmez, Ramazan Çiftçi, Emre Mongüç, Gökhan İmdat Akan, Feyyaz Koparan, Memduh Baydilli, Muhammed Cavit Özbek, Emrah Kayabaş, Gökhan Keske, Reşat Aşkın, Ali Çalık, Hanifi Altun, Sefa İbiş, Ömer Abdullah, İhsan Dündar, Yılmaz Çalık, Sefa Gök, Masum Gezen, Fatih Karakoç, Muhammet Yaldız, Ali Kocabaş, Fatih Gürkan, Mahmut Akgündüz, Mehmet Emin Kaya, Ramazan Kartal, Umut Özlü, Fatih Gürbüz, İlkay Mavidemir, Şiyar Kalender, Muhammed Emin Köseceli, Şenol Kart, Mehmet Çulcu, Ayşe Pınar, Muhammet Ali, Raziye Ağünlü, Ömer Çetin, Emine Aracuk, Döne Küçük, Abdülmenaf Akmancı, Kemal Erol, Özcan Karakaya, Uğur Çolakoğlu, Olgun Özdemir, Habibullah Kapucuoğlu, Mecit Kimlu, Adil Yıldızlı, Emrah Yılmaz, Yusuf Can Şahingöz, İlker Büyükdere, Yasin Bayar, Murat Boyraz, Ömer Faruk Aydın, Yusuf Akcan, Abdullah D., Mehmet C., Dicle Yulci, Sefa Nes, Şükran Bozkır, Süleyman Durmaz, Aytaç Öztaş, Bekir Çetinkaya, M.A., Ömer Çelik, Ahmet Çetinkaya, Kenan Ayaydın, Abdullah Mehmet Timuru, Ümit Demir, Sevda Kaygusuz, Eyüp Akıncı, Musa Taş, Yusuf Gül, Kender Demiralp, Kadir İlmas, Mehmet Ali Duraman, Cuma Eken, Semih Akkoyun, Bakır Karaca, Erhan Demircan, Ayşe Bidal, Gökhan Yıldırım, Mehmet Salih Aksoy, Fatma Kahır, Murat Bulut, Umut Gönül, Muhammet Erdoğan, Ayhan Aksoy, Haşim Taşkın, Duran Bellibaşlar, Kezban Alkan, Mahmut Denktaş, C.G., Abdul Wahil Sagaw, Husem Yusuf, Ahmet D., Hasan Namdar, Doğan Yurttapan, Başar Mustafa Keleş, Muhammet Işıklı, Oktay Çelebi, Süleyman Özkaya, Tarık Saçıkaralı, Hür Karakaya, Metin Kaz, Murat Eriş, Şahin Taşkın, Muhammet Ali Haşhaş, Erhan Çubukçu, Canan Göktaşı, Mustafa Taştan, İsmail Erciş, Gökhan Akçin, Berat Yozcu, Cuma Kayataş, Ahmet Yurdakul, Abdül Kadim Alkador, Eyüp Balcı, Uğur Ay, Duygu Duman, Haydar Demiröz, Abdülkadir Kan, Berkay Özüç, Servet Taş, Özlem İldere, Faruk Uygun, Hasan El Müslüm, Melek Gürtemel, Kenan Saten, Necmettin Şahap, Emrah Ünal, Arif Fahri Çopak, Muhammed Apdullah, Mehmet Öles, Abdullah Güler, Mehmet Çoban, Fırat Yıldırım, Havva Caran, Ceylan Aksoy, Emel Arslanalp, Burak Ceylan, İsa Gözbaşı, Mustafa Baydemir, Damla Canyoran, Şuayip Uzun, Seçkin Bahar, Yunus Dirican, Umut Çiçekdağ, Ramazan Demirbilek, Sezer Karakaş, Veysel Teymur, Turan Abalı, İsmail Hakkı Balıbey, Cafer Yumuşak, Pınar Çınar Keskin, Hatice Arslan, Samet Çelik, Serpil Özçelik, Riyat El Basin, Sedat Güneş, Ferhat Akgül, Asım Aybilek, Hakan Seçkin, Serkan Aydın, Metin Boğmalık, Ümit Can, Tahir Kara, Hıdır Ali Genç, Bilal Bal, Menderes Meşe, Ferdi Kara, Yunus Kemal G., Yunus Işık, Muhammed Şuhut, Fehet Abdulaziz, Serdal Yüksek, Ramazan Polat, Ömer Sakallı, Cüneyt Sonsuz, Uğur Beyhan, Erhan Bozkır, Veysel Çağlak, Tugay Akgün, Hakan Tabak, Gökhan Arslan, Durdu Koca, Mahmut Denizedalan, Ali Deniz, Suat Yılmaz, Metin Kara, Zehra Yeşilyurt, Ömer Daşkıran, Salih Avcu, Erkan Çakır, Hüseyin Kılıç, Orhan Avar, Burak Kökez, Kader Kılıç, Aziz Erten, Süleyman Yılmaz, Veli İrik, Mehmet Şerif Yatkın, İlhan Duyucu, Tolga Aram, Aygün Fındık, Cemal Öncü, Fırat Yiğen, Tamer A., Serkan Akbulut, Murat Özer, Mehmet Sıddık Tecirman, Barış Çiftçi, Taner Yaman, Archıl Gegıdze, Ömer Özgün, Ali Çankay, Hüseyin Genç, Özlem Yavuz, Ayhan Çetinkaya, Fatih Kara, Mehmet Ali Yılmaz, Sercan Ergün, Mehmet Yavaş, Uğur Avcu, Orhan Gönültaş, Ali Kıllı, Burak Yıldırmış, Arzu Ayyıldız, Ferdi Aydın, Mesut Turan, Ünal Töre, Tunahan Gürocak, Ahmet Ergün, Ali Şahin, Ali Şentürk, Bayram Parça, Bilal Malkoç, Emrah Çakır, Ferhat Avkaş, Feridun Çelik, Harun Keskin, Hayrullah Baygül, İbrahim Duman, İsa Aldemir, İsa Sadan, İsmail Kutlu, Kamber Çağlar, Mesut Özkoç, Muhammed Çağan, Muharrem Çiçek, Muharrem Şen, Mücahit Yardımcı, Nihat Kayrak, Niyazi Kurban, Ömer Özcan, Ramazan Aldemir, Ramazan Şahin, Ramazan Uçkun, Rıdvan Koçhan, Sebahattin Aydın, Serkan Güneş, Süleyman Kandemir, Şenay Baygül, Tayyip Şenlik, Tolga Özcan, Uğur Canbey, Uğur Çolak, Zabit Ataş, Sinan Doğan, Ömer Yılmaz, Ali Gezer, Ramazan Memiş, Turan Alkış, Taner Akar, Necmettin Gişçi, Ali Sağır, Mahmut Üncal, Mehmet Zahir Ekin, Ekrem Alma, Gökhan Çakır, Gökhan Gök, İdris Kayna, Ayhan Şenyer, Erdoğan Polat, Abdullah Ömer Süllü, Erkan Bektaş, Uğur Uzun, Kamil Topal, Feyzullah Çakıroğlu, Soner Şencan, Osman Ceylan, Seda Akal, Nurcan Satılmış, Fatih Alperen Argin, Gamze Buran, Murat Taş, Muhittin Güven, Şirin Bulduk, Adem Bayraktutan, Salman Muhammad Jawad, Yasin Gökdemir, Ömer Ceylan, Ünal Barış Coşkun, Y.S., Osman Kocakır, Sertan Köymen, Gökhan Emre Örül, Hakan Dağ, Sibel Can Polatlı, Erdem Cenk Döndü, Derya Borçin, Volkan Karakaya, Fikret Yazar, Yunus Demir, Mustafa Javuer, Hüseyin Al, Seyithan Akbalık, Hasan Kalkan, İsmail Kaya, Ahmet Yiğit, Emre Doyar, Engin Öztürk, İbrahim Avcı, Kemal T., Emrah Öcalan, Serdal Aykut, Ahmet Şahin, Harun Karaman, Yusuf Cemal Bayır, Ali Barış Çiğdem, Gülhan Akay, İsmail Altun, Hasan Hüseyin Deniz, Nesrin Çakır, Mustafa Budak, Nasır Akalın, Ali Temiz, Emine Coşkun, Erhan Yaşar, Azize Çelik, Yavuz Selim Gül, İsmail Armağan, Tekin Akdemir, Mevlit Çınar, Yaser Tütüneker, Ümit Akdaş, Atıf Yılmaz, Yaşar Bayer, Ahmet Taşkın, Bayram Ünal, Burak Özdemir, Yavuz Arslan, Süleyman Mert Paşalı, Fehmi Kocaman, Alican Bülbül, Serdar Baloğlu, Rıdvan Çöpçü, Semih Sözen, Süleyman Ezdar, Murat Aydın, Mehmet Alakırık, Serhat Alp, Ferhat Dündar, Uğur Bükü, Servet Cömert, Şahin Demirel, Bahri Tozmaz, Onur Keydal, Sinan Duman, Yalçın Kızılkaya, Orhan Özbek, Musa Şimşek, Faruk Aytaçoğlu, Yaşar Aykut, Ömer Büyük, Mehmet Ali Uğur, Ruşen Can, Sabri Yılmaz, Mesut Taşkın, Onur Kadıoğlu, Hakan Bozkurt, Gökhan Odabaş, Suat Bars, Sultan Topçu, Sefa Kadıoğlu, Ömer Yıldırım, Yusuf Arslan, Bünyamin Arslantaş, Celal Özkan, Yılmaz Gökmen, Mahmut Kılıç, Reşat İsgi, Soner Havvaoğlu, İdris Hışır, Abdulmuttalip Sağlam, Zahir Kom, Çınar Akkaya, İsmail Yıldırım, Çağrı Doğan, Nermin Yeltekin, Muradiye Kahraman, Nurcan A., Emine Olmaz, Süleyman Gökalp, Hüseyin Bekçi, Erhan Katırcı, Mustafa Avşar, Cihan Güçlü, Ömer Kaya, Nuri Keskin, Yusuf Hikmet Temel, Sezer Yunus Kaya, Tuğçe Killi, Ali Gündoğan, Ferhan Samğo, Orhan Pınaroğlu, Ümran İlgin, Nadiya Berkel, Serhan Haso, Ufuk Tamer Çetin, Murat Bozkurt, Murat Özboy, Kayhan Asma, Okan Asma, Recep Özalp, Gökhan Kılıç, Murat Tutuş, Mehmet Türkoğlu, Sinan İşlek, Ahmet Eraslan, Yusuf Bayram, Çağlayan Artan, Özgür Yuka, Erman Özcan, Berkan Önal, Özgür Kuşdoğan, Abdulsamed Aslantaş, Feyza Nur Çelik, Ümit Köse, Telat Öney, Yakup Irmak, Uğur Nezir, Kemal Akyüz, Çetin Filiz, Zafer Çelik, Mustafa Kurban, Sergen Karaman, Sabri Kuran, Abdullah Erdem, Cumhur Kurt, Ferhat Öztürk, Zhanel Aygonova, Bayram Doğan, Selahattin Ergün, Abdullah Pamukçu, Adbülkadir Ulubat, Uğur Çintimar, Volkan Yıldırım, Orhan Torun, Süleyman Yılmaz, Tuna Kocagöz, Mesut Ergül, Saddam Zerlen, Fevzettin Hansu, Barış Ünlü, Tevfik Döngel, Mehmet Baz, Fehmican Yeşil, Zehra Çakır, Hatam Akhshıj, Mesut Eriş, Erhan Erdoğan, Berivan Sönmez, Sevtap Elmas, Emre Değirmencioğlu, Yakup Acar, Olgar Öner, Kenan Kütük, Sinan Baran, Uğur Bozar, Engin Öztürk, Selçuk Yıldırımer, Ahmet Adlığ, Adem Karasu, Nihal Çetin Şimşek, Hacer Şancı, Mehmet Kaya, Olcay Arslan, Halis Karaca, Emrah Topal, Mehmet Çakmak, Ahmet Kaya, Osman İşlek, Murat Üstünel, . Havan, Bekir Erağca, Taner Kaleli, Bünyamin Duran, Kerim Hüseyinoğlu, Ersin Şahin, Mahmut İstek, Mehmet Koruk, Eniz Filiz Fidan, Osman İçten, Metin Çalpan, Abdullah Akburak, Ramazan Canıgür, Sibel Karakaya, Davut Şahin, Harun Karafak, Kadir Karafak, Muhammed Ashour Hasan, Ahmad Asaad, Osman Tural, Sezer Bıkmaz, Çağlayan Palabıyık, Abdullah Akburak, Kadir Doğan, Yurdal B., Serdar ., Cengiz Yıldız, Cafer Tuğrak, Ömer Demirer ve ismini öğrenemediğimiz on bir işçi...

İlgili Haberler

https://www.adanagundem.com.tr/son-11-yilda-en-az-2-bin-500-genc-isci-hayatini-kaybetti/

https://www.ajanstv.com.tr/son-11-yilda-2-bin-500den-fazla-genc-isci-hayatini-kaybetti/

https://www.anadolugazete.com.tr/calisma-hayati/is-guvenligi-dikkate-alinmiyor-cocuk-isci-sayisi-artiyor-158533h.htm

https://www.anadolununsesitokat.org/isig-meclisi-son-11-yilda-en-az-2500-genc-isci-hayatini-kaybetti/

https://ankahaber.net/haber/detay/isig_meclisi_son_11_yilda_en_az_2_bin_500_genc_isci_hayatini_kaybetti_180573

https://artigercek.com/emek/isig-meclisinden-19-mayista-genc-isciler-raporu-son-11-yilda-en-az-2-bin-500-genc-304986h

https://www.aydinlik.com.tr/haber/is-sagligi-ve-guvenligi-raporuna-gore-11-yilda-kac-genc-hayatini-kaybettiis-guvenligi-nasil-saglacak-472646

https://www.baraj.com.tr/haber/urfada_son_10_yilda_en_az_75_genc_isci_hayatini_kaybetti_-7788.html

https://www.baskentgazete.com.tr/isig-meclisinden-genclik-raporu-en-az-2500-genc-yasamini-yitirdi

https://bianet.org/haber/isig-meclisinden-19-mayis-raporu-11-yilda-2-bin-500-genc-is-cinayetlerinde-oldu-295533

https://www.birgun.net/haber/isig-meclisi-nden-19-mayis-ta-genc-isciler-raporu-530383

https://www.bomba32.com/haber/isparta/genc-isci-olumu-rakamlari-aciklandi-/66570.html

https://www.bursamuhalif.com/son-11-yilda-2-bin-500-genc-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti/

https://www.cagdaskocaeli.com.tr/haber/20234545/kocaelide-67-genc-isci-hayatini-kaybetti

https://www.ciddigazete.com/genclik-bayraminda-aci-tablo#

https://www.colemerghaber.com/19-mayista-genc-isciler-raporu-son-11-yilda-en-az-2-bin-500-is-kazasi-kaydi

https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/isig-meclisi-acikladi-son-11-yilda-en-az-2500-genc-isci-hayatini-2208341

https://demokratkocaeli.com/haber/20234541/kocaelinin-cinayet-tablosu-genc-yaslarinda-onlarca-isci

https://www.devrimcidemokrasi3.org/isig-meclisi-son-on-bir-yilda-en-az-2500-genc-isci-hayatini-kaybetti/

https://www.diken.com.tr/isig-10-yilda-en-az-2-bin-500-genc-isci-hayatini-kaybetti/

https://www.egeninsesi.com/haber/404134-son-11-yilda-en-az-2-bin-500-genc-isci-hayatini-kaybetti

https://www.egepostasi.com/haber/Bayramda-aci-tablo-2-bin-500-genc-isci-hayatini-kaybetti/333375

https://egepress.com.tr/son-11-yilda-en-az-2500-genc-isci-hayatini-kaybetti/

https://emek.org.tr/is-cinayetleri-11-yilda-2-500-genc-isci-oldu.html

https://etha53.com/haberdetay/isig-meclisi-son-11-yilda-en-az-2500-genc-isci-hayatini-kaybetti-192851

https://www.gazetebu.net/o-veriler-aciklandi-burdurda-9-genc-isci-oldu

https://www.gazeteduvar.com.tr/isig-meclisinden-19-mayista-genc-isciler-raporu-11-yilda-en-az-2-bin-500-is-cinayeti-haber-1692370

https://www.gazetekritik.com/gundem/son-11-yilda-en-az-689-cocuk-isci-ve-en-az-2500-genc-isci-hayatini-h175583.html

https://gazetepatika22.com/son-11-yilda-2-bin-500-genc-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-153663.html

https://www.gazeteyenigun.com.tr/haber/20233377/isig-meclisinden-19-mayista-genc-isci-raporu-2-bini-askin-genc-isci-hayatini-kaybetti

https://gaziantepsabah.com/guncel/antepte-son-11-yilda-80-gencimiz-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi/162038

https://www.gercekgundem.com/gundem/isig-meclisinden-19-mayista-genc-isciler-raporu-son-11-yilda-en-az-2500-is-cinayeti-461700

https://www.gozlemgazetesi.com/2024/05/19/son-11-yilda-en-az-2500-genc-isci-hayatini-kaybetti/

https://www.haber32.com.tr/11-yilda-ispartada-kac-genc-isci-oldu

https://halktv.com.tr/gundem/son-11-yilda-en-az-2500-genc-isci-cinayeti-835288h

https://www.inanisgazetesi.com/haber/20242287/son-11-yilda-kac-genc-isci-hayatini-kaybetti-iste-aci-tablo-146-madenci

https://www.isghaber.com.tr/haber/11-yilda-2500-genc-isci-hayatini-kaybetti

https://www.istanbulgercegi.com/isig-son-on-bir-yilda-en-az-2500-genc-isci-hayatini-kaybetti_267023.html

https://www.istanbulyerelhaber.com.tr/son-11-yilda-en-az-2-bin-500-genc-isci-hayatini-kaybetti/

https://www.kibrispostasi.com/c36-TURKIYE/n518899-turkiyede-son-11-yilda-en-az-2-bin-500-genc-isci-hayatini-kaybetti

https://kisadalga.net/haber/detay/isig-meclisi-son-11-yilda-en-az-2500-genc-isci-hayatini-kaybetti_100424

https://kizilbayrak82.net/ana-sayfa/haber/genclik/2500-genc-isci-hayatini-kaybetti

https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/20234158/kocaeli-ilk-11de-19-mayista-isigden-genc-isci-olum-raporu

https://www.kocaelikoz.com/haber/20233150/isigden-son-11-yilin-aci-tablosu-genc-isci-olumlerinde-kocaeli-ilk-10da

https://www.malatyanethaber.com.tr/malatya-da-genc-isci-olumleri-artiyor-peki-kac-isci-hayatini-kaybetti/67797/

https://www.malatyatime.com/haber/11-yilda-2500-genc-isci-hayatini-kaybetti-malatyada-kac-genc-isci-oldu-98494

https://medyabar.com/haber/20237088/isig-11-yilda-hayatini-kaybeden-genc-isci-sayisini-acikladi-bakin-sakarya-kacinci-sirada-yer-aldi

https://www.medyayazar.com/is-cinayetleri-11-yilda-en-az-2-bin-500-genc-emekci-oldu

https://www.mucadelegazetesi.com.tr/rapor-diyarbakirda-18-isci-yasamini-yitirdi

https://www.muhalif.com.tr/haber/isig-son-on-bir-yilda-en-az-2500-genc-isci-hayatini-kaybetti-232226

https://munzurpress.com/isig-meclisi-son-11-yilda-2-bin-500-genc-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti/

https://www.noktagazetesi.com.tr/turkiyede-son-11-yilin-kahredici-tablosu-2-500-genc-isci-hayatini-kaybetti/

https://ozgurgelecek51.net/isig-son-on-bir-yilda-en-az-2500-genc-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti/

https://pirha.org/isig-meclisi-son-11-yilda-2-bin-500-genc-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-431066.html/19/05/2024/

https://politikahaber.com/isig-11-yilda-2-bin-500-genc-isci-yasamini-yitirdi/

https://sendika.org/2024/05/isig-meclisinden-genc-isciler-raporu-705870

https://siyasihaber9.org/isig-meclisinden-19-mayista-genc-isciler-raporu-son-11-yilda-en-az-2-bin-500-genc-emekci-oldu/

https://haber.sol.org.tr/haber/cinayetleri-ve-genclik-son-11-yilda-en-az-2-bin-500-genc-isci-hayatini-kaybetti-393424

https://www.sondakika.com/guncel/haber-isig-meclisi-son-11-yilda-en-az-2-bin-500-genc-17344007/

https://www.sozcu.com.tr/son-11-yilda-en-az-2-bin-500-genc-isci-hayatini-kaybetti-p48401

https://sozsakarya.com/haber/20232692/sakaryada-kac-genc-is-kazasinda-can-verdi

https://www.surajans.com/isig-11-yilda-2-bin-500-genc-isci-hayatini-kaybetti

https://t54.com.tr/haber/20232780/sakaryada-kac-genc-is-kazasinda-oldu

https://taraklimedya.com/isig-11-yilda-hayatini-kaybeden-genc-isci-sayisini-acikladi-bakin-sakarya-kacinci-sirada-yer-aldi/

https://www.tekgida.org.tr/son-11-yilda-en-az-2500-genc-isci-hayatini-kaybetti-69567/

https://tele1.com.tr/genclik-bayraminda-aci-tablo-11-yilda-2-bin-500-genc-hayatini-kaybetti-1068640/

https://www.tigrishaber.com/isig-son-11-yilda-2-bin-500-genc-isci-hayatini-kaybetti-107041h.htm

https://www.tunceliemek.com.tr/haber/20236399/genc-isci-cinayetleri-raporu

https://umutgazetesi43.org/arsivler/117059

https://www.yenibakis.com.tr/isig-acikladi-son-11-yilda-kac-bin-genc-isci-hayatini-kaybetti

https://yenidunya.org/emek-gundemi/30131/son-11-yilda-en-az-2500-genc-isci-hayatini-kaybetti/

https://yeniyasamgazetesi5.com/11-yilda-2500-genc-isci-yasamini-yitirdi-yuzde-4u-bile-sigorta-degil/

https://yonhaber.com/emek-dunyasi/isig-2013-2024-yillari-arasindaki-genc-isci-olumlerine-iliskin-rapor-yayinladi/

https://yurtsever.org.tr/2024/isig-meclisinden-genc-isciler-raporu-yoksulluk-guvencesizlik-ve-geleceksizlik-kiskacinda-2500-genc-isci-yasamini-yitirdi-529167/

https://www.zhaber.com.tr/isci-sagligi-ve-is-guvenligi-meclisi-acikladi-son-11-yilda-kac-isci-oldu