Masquerade Club yangınında 29 işçi hayatını kaybetti: İş cinayetlerine karşı birleşelim - Kocaeli İSİG Meclisi

İstanbul Beşiktaş'ta Masquerade Club yangınında 29 işçi hayatını kaybetti...
'İş cinayetlerine karşı birleşelim' birleşelim şiarıyla İzmit Belediye İş Hanı Önü'ndeydik...
Kocaeli İSİG Meclisi

Basın Açıklaması Metni

İŞ YAŞAMI SERİ CİNAYETLER DÜZENİNE DÖNÜŞTÜ

29 İŞÇİ DAHA BİR İŞ CİNAYETİNİN KURBANI OLDU

2 Nisan 2024 Salı günü, gün ortasında İstanbul’un merkezinde 29 işçi yanarak veya dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Masquerade Club adlı İstanbul’un ünlü bir eğlence mekanında yapılan tadilat sırasında çıkan yangın kısa sürede büyük bir katliama dönüşmüştür.

Bu katliamda da daha önceki katliamlarda da uzmanlar alınması gereken tedbirleri defalarca dile getirdi, çoğu mevzuat gereği olan önlemlerin alınmaması, defalarca kez olduğu gibi önlenebilir bir olayı büyük bir işçi katliamına dönüştürdü.

İşçinin hayatına malolan bu vakaların önlenmesi için yapılması gereken, risk değerlendirmesi, uzman kişiler gözetiminde çalışma, eğitim, uygun ekipman kullanma ve ekipmanların periyodik kontrollerinin yapılması, acil durumlara hazırlık, yangına karşı alınması gereken tedbirler gibi hayati öneme sahip tedbirler işverenlerin ve kamu otoritesinin gözünde çoğu zaman önemsiz bir teferruatlardan ibaret görülerek ülkedeki çalışma yaşamı seri cinayetler alanına dönüşmüş durumdadır. Her yıl ardı ardına toplu ölümlerin olduğu iş cinayetleri meydana gelirken yaklaşık 2 bin emekçinin çalışırken öldüğü bir düzen yaratılmıştır.

İŞÇİNİN ÖLÜMÜNE DEĞİL İSYANINA TEDBİR ALANLAR BU ÖLÜMLERİ ÖNLEMEZ
İşçinin ölümüne engel olmak için yasal görevlerini yerine getirmeyen iktidar, buna kaynak ayırmazken, konu işçilerin en meşru hak arama eylemlerine sıra geldiğinde her türlü tedbiri uygulamaktan, şiddetten ve yasaları ihlal etmekten çekinmediklerini Özak’ta direnen işçilere yaptıkları ile gösterdiler.

Bugüne kadar iş cinayetleri ile ilgili olarak teknik önlemleri bizler de dahil bir çok kurum ve örgüt dile getirdi. Ancak görmeliyiz ki, ölümler alınması gereken önlemlerin bilinmemesinden değil, işçinin yaşamının değersiz görülmesinden, önlemlere uyumun denetlenmemesinden ve pandemide en kötü şeklini gördüğümüz her koşulda çarklar dönecek anlaşışından dolayıdır. Bu anlayışa, işçi düşmanı düzene direnmeden ölümleri önlemek de, insanca yaşamak da mümkün değildir.

Katliamın hemen ardından gerek yerel yöneticilerin gerekse hükümeti temsil edenlerin ağzından sadece sorumluluklarını gizlemeye dönük açıklamalar duyduk. Oysa böylesine korkunç bir katliam her ikisininde sorumluluklarını yerine getirmemesinin bir sonucudur.

Her zaman yaptığımız çağrıyı yineliyoruz. İşçi düşmanı bu düzende işçi ölümlerini durdurmak ancak örgütlü mücadele ile olur.

İş cinayetlerini durdurmak için birleşelim.

Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi