Hakları için Ankara'ya yürüyen Tarım-Sen üyesi Agrobay işçileri kazanacak - Ankara İSİG Meclisi

Hakları için Ankara'ya yürüyen Tarım-Sen üyesi Agrobay işçileri kazanacak..

Kadın işçiler Dudu Güven, Şehriban Kapaklıkaya, Sendika Örgütlenme Uzmanı Esra Işık ve Sendika Genel Başkanı Umut Kocagöz'ün de katılımıyla Madenci Anıtı'nda basın açıklaması gerçekleştirdik..

Ankara İSİG Meclisi

Reyhan Boran Duru'nun okuduğu basın açıklaması metni

AGROBAY İŞÇİSİ YALNIZ DEĞİLDİR!

Bugün; 200’ü aşkın gündür emeği için direnen Agrobay işçilerini selamlamak, mücadelelerini büyütmek için buradayız!

Yaklaşık 500 işçinin çalıştığı ve büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu Agrobay seracılıkta büyük bir hak gaspı yaşanıyor. Tarım-Sen öncülüğünde Şubat ayında başlayan sendikalaşma sürecine tahammül edemeyen Agrobay patronu, 39 işçiyi işten çıkardı.

Maaş ve tazminat hakları verilmeyen işçiler, direnişlerinin 210. gününde seslerini duyurmak için Ankara’ya yürüme kararı aldı. Tarım işçisi kadınlar yağmur çamur demeden bu kışta neden yürüyor?

Agrobay serasında kadın işçilere ağır işler yaptırılıyor. Seralar jeotermal enerjiyle ısıtılıyor. Bu yüzden bazı zamanlar çalışma ortamında sıcaklık 60 dereceye kadar çıkabiliyor. İşçiler yoğun tarım kimyasallarına maruz kalıyor. Koruyucu ekipmanlar yetersiz ya da verilmiyor. Ağır kimyasallar nedeniyle tırnakları ve ellerinde yaralar oluşuyor.

Serada yüksek tonlu hasatlar yapılıyor ve işçiler domatesleri asansörlerle topluyor. Bu araçlar eski ve doğru düzgün güvenlik önlemi yok. Ağır ve aynı işi sürekli yapmaktan kaynaklı fıtık gibi fiziksel hastalıklar çok yaygın. Kimyasal maddelere maruz kalmalarından ötürü solunum rahatsızlıkları mevcut. Servisler ise eski, klimaları yok. Kışın buz gibi, yazın cehennem gibi sıcaklıklarda işçilerin günde üç saatleri yolda geçiyor. Agrobay seracılık işçilerine tuvalete gitmeyi dahi hak görmeyen bir kölelik koşulu dayatıyor.

Agrobay işçileri, iş cinayetlerinde en çok canı yitirdiğimiz, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı bir işkolunda çalışıyorlar. Tarım işkolunda son on yılda en az 1803 işçi çalışırken hayatını kaybetti.

Tarım işkolunda çalışma koşulları ağır olduğu kadar, cinsiyet eşitsizliği de ağırlığını hissettirmektedir.

Mevsimlik tarımda çalışan kadın işçiler toplam istihdamın neredeyse yarıdan çoğunu oluşturuyor. Kadınlar, tarlada çalışmanın yanı sıra ev içindeki işleri de üstlenmiştir. Ev içindeki emeğinin karşılığını almadığı gibi, işyerinde emeğinin karşılığı olarak aldığı ücretinin denetimi de kendisinde değildir; aile otoritesi olan baba ya da eşlerindedir.
Ücretlerde toplumsal cinsiyet eşitsizliği belirgindir. Çalışma süreleri erkeklerle aynı, hatta kimi durumlarda fazla olmasına rağmen ücretler erkek işçilerden düşüktür. Göçmen kadın tarım işçileri işgücü piyasasında daha da dezavantajlı konumdadır.

Tarım işkolunda örgütsüzlük had safhadadır. Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre 192 bin işçi çalışıyor ve sadece yüzde 28’i sendika üyesidir. Sigortasız çalıştırılan işçi sayısı resmi açıklamaların kat be kat üstündedir. Sendikalarda örgütlü olan işçiler de daha çok sürekli istihdam edilen orman işçileridir.

Böyle bir emek rejiminin olduğu yerde, Agrobay işçilerinin direnişi, bütün seralarda, havzalarda, tarlalarda güvencesizliğin ve kölelik koşullarının dayatıldığı işçilere güç ve moral verecektir.

Agrobay işçileri ne istiyor?

İşten atılan işçiler işe geri alınsın. İşçilerin haksız yere damgalandıkları Kod-46 değiştirilsin. Maaşları düzenli yatırılsın. Kaliteli koruyucu ekipmanlar verilsin. Sıcaklarda soğuk su verilsin, tuvalet izinleri verilsin. Mobbing ortadan kaldırılsın. Servis koşulları iyileştirilsin. Promosyon hakkı tanınsın.

Biz; burada “Agrobay işçileri, tarım işçileri kimsesiz değildir” demek için toplandık. Bu direnişin zaferi, çocukluktan başlayıp emeklilik haklarına bile erişmeden ömrünü harcayan binlerce tarım işçisinin olacak. Köylünün toprağını, suyunu, emeğini, çocukluğunu, yaşlılığını çala çala büyüyen Agrobay ve benzer tüm holdinglere karşı “tırnaksız kadınların” iradesinden tarafız.

İşçiyiz haklıyız kazanacağız!

Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi