AKP/Cumhur İttifakı’nın ‘istikrar ve güven’ ile inşa edeceği Türkiye Yüzyılı vaadi işte bu: Bu yılın ilk beş ayında 730, AKP’li yıllarda en az 31 bin 276 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

AKP/Cumhur İttifakı’nın ‘istikrar ve güven’ ile inşa edeceği Türkiye Yüzyılı vaadi işte bu:
Bu yılın ilk beş ayında 730, AKP’li yıllarda en az 31 bin 276 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti


14-28 Mayıs tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri yapıldı. Cumhur İttifakı TBMM’de çoğunluğu aldı, Recep Tayyip Erdoğan ise yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Peki önümüzdeki dönemde biz işçileri ‘emeğin korunması’ alanında neler bekliyor? Bunun için için son 21 yıla bakmak yeterli. AKP’li yıllarda 32 bine yakın işçi çalışırken hayatını kaybetti...

 

Bu yıllarda ‘Yeni Türkiye’, ‘yerli ve milli politikalar’, ‘İleri Türkiye’, ‘ekonomik kalkınma’ ve ‘büyüme’ gibi söylemler AKP kurmayları ve Erdoğan’ın dilinden eksik olmadı. Aksine her geçen yıl emekçilerin aleyhine çıkarılan yasalar, yüksek enflasyon ve giderek azalan alım gücü, hak ve özgürlük mücadelelerine karşı süreklileşen bir baskı ve güvencesiz çalışma koşullarının yaşama geçirildiği bir iş cinayetleri rejimi hayata geçirildi. İşte 21 yılın özeti bu oldu.

Şimdi de ‘istikrar ve güven’ ile inşa edilecek bir Türkiye yüzyılı vaad ediliyor. Ancak “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz / Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.” Her yıl sermayenin almadığı önlemler ve devletin denetlemediği koşullarda çalışan yüzlerce işçi arkadaşımız ölüyor, yaralanıyor, sakat kalıyor ya da meslek hastalığına yakalanıyor. Devlet, sermayenin her türlü baskı kurabileceği ve kural koyabileceği çalışma rejiminin güvencesini oluşturuyor. İşçilere düşen ise “güzel ölüm”, “işin doğasında bunlar var”, “kader” gibi söylemlerle var olan düzene boyun eğilmesinin istenmesi...

Bu noktada daha ayrıntılı olarak hatırlatalım:

1- Ülkemizde hüküm süren durum bir ‘iş cinayetleri rejimi’nin varlığıdır. Soma, Davutpaşa, Ostim, Torunlar, Isparta, Düzce, Ermenek, Esenyurt, Erzurum, Samsun, Güllük, Elbistan, Şırnak, Dursunbey, Hendek, 3.Havalimanı, Tuzla Tersaneleri, Kot Kumlama gibi birçok işçi katliamı bu dönemde meydana gelmiştir.

2- Her bin işçi için yılda 4 ila 12 yeni meslek hastalığı olgusu beklenmektedir. Yani Türkiye’de her yıl yaklaşık 120 bin ila 360 bin arasında işçi meslek hastalığına yakalanmaktadır. Yine meslek hastalıklarına bağlı ölümler, iş cinayetlerine bağlı ölümlerin yaklaşık 5-6 katı düzeyindedir. Ancak SGK ise her yıl 500 civarı meslek hastalığı tespit etmiş ve her yıl 5 ila 20 civarı meslek hastalığına bağlı ölüm açıklamıştır. Oysa bu dönem yukarıda açıkladığımız sayının 5-6 katı meslek hastalığına bağlı ölüm meydana gelmiştir. Devlet meslek hastalıklarını gizlemiştir.

3- İş cinayetleri sonrası adaletsizlik, cezasızlık bir kural haline gelmiştir. Davalarda asıl sorumlular mahkemeye çıkartılamadığı gibi tali sorumlular kısa süreli hapis cezalarına çarptırılmış, bu cezalar para cezasına çevrilmiş ve 24 ay taksitlendirilmiştir.

4- Çıkarttıkları yasalarla taşeron çalıştırma başta olmak üzere esnek ve güvencesiz çalıştırma yasal hale getirilmiş ve kiralık işçilik ve özel istihdam büroları içerikli kölelik yasası ile bütün işlerde güvence tamamen ortadan kalkmıştır. Gelinen noktada Türkiye sermaye için bir cennet haline gelmiştir. Emek sürekli ucuzlaştırılmış, Türkiye Avrupa’nın Çin’i haline getirilmiştir.

5- Sendikal hareket baskı altına alınmış, sendikalaşan işçiler işten atılmış ve iktidara bağlı sendikalar egemen hale getirilmiştir. Grevler “milli güvenlik” gerekçesiyle yasaklanmış, 1 Mayıslarda alanlar kapatılmıştır.

6- Devlet kendi yasalarına dahi uymamış, çalışan çocuklar korunmamıştır. Çocuklar çalışması yasak olan işkollarında çalışmanın yanında 15 yaşın altında da çalıştırılmaktadır. Yoksulluk, 4+4+4 eğitim sistemi, çırak ve stajyerlik uygulamaları, mevsimlik tarım işçiliğinin omurgasının çocuklardan oluşturulması gibi nedenlerle üçte biri 14 yaş ve altında olmak üzere her yıl 60-70 çocuk çalışırken hayatını kaybetmiştir.

7- Tarımda, sanayide, hizmet sektöründe kadınlar en güvencesiz koşullarda çalıştırılmıştır. Bu çalışma koşullarının diğer yanını ise işyerinde şiddet ve taciz oluşturmuştur. Kadınların ev içi emeği de –temizlik, yemek, çocuk ve yaşlı bakımı– görünmez kılınmıştır. Her yıl 120-150 civarında kadın çalışırken hayatını kaybetmiştir.

8- Yanlış dış ve iç politikalar sonucu Türkiye milyonlarca mültecinin akınına uğramıştır. Nüfusun yaklaşık yüzde 10’una yaklaşan göçmenler sigortasız, ucuz, dışlayıcı yani tamamen korunmasız koşullarda çalıştırılmıştır. Son dönemde her yıl 100 civarında göçmen işçi hayatını kaybetmiştir.

Say say bitmez. Özetle 21 yılda iş cinayetleri gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiş ve bu durum olağanlaştırılmıştır. ‘İstikrar ve güven’ ile inşa edilecek bir Türkiye yüzyılı vaadi de işçiler için farklı bir gelecek getirmeyecektir.

Ancak biz işçilerin de mücadelesi her alanda devam etmektedir. İş cinayetlerine, güvencesiz çalıştırmaya, sendikal örgütlenme üzerindeki baskılara karşı direneceğiz. Tuzla tersanelerinde, kot taşlama atölyelerinde, iş cinayetleri adalet davalarında, Soma madenlerinde, 3.Havalimanı’nda, Finans Merkezi’nde, BEDAŞ’ta, İSPER’de, Migros Depo’da, hastanelerde, okullarda, Sütaş’ta, Metal Fırtına’da, Yemek Sepeti’nde, Aliağa’da, belediyelerde, Antep’in tekstil fabrikalarında ve adını sayamadığımız yüzlerce alanda İSİG direnişleri sürdü, sürüyor, sürecek...

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi


Beş ayda 730 iş cinayeti!
Yüzde 70’ini ulusal basından; yüzde 30’unu ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2023 yılının ilk beş ayında (Ocak’ta 120, Şubat’ta 213, Mart’ta 130, Nisan’da 122 ve Mayıs’ta 145 olmak üzere) en az 730 işçi hayatını kaybetti...

 

2023 yılının ilk beş ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle: İnşaat, Yol işkolunda 118 işçi; Tarım, Orman işkolunda 94 emekçi (27 işçi ve 67 çiftçi); Taşımacılık işkolunda 82 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 80 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 49 emekçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 45 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 41 işçi; Metal işkolunda 38 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 33 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 24 işçi; Madencilik işkolunda 20 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 16 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 15 işçi; Enerji işkolunda 15 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 15 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 10 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 6 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 3 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 1 işçi; Elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 27 işçi hayatını kaybetti…

 

2023 yılının ilk beş ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle: Trafik, Servis Kazası nedeniyle 161 işçi; Deprem nedeniyle 110 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 109 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 93 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 86 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 28 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 26 işçi; Şiddet nedeniyle 24 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 21 işçi; İntihar nedeniyle 17 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 10 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 5 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 40 işçi hayatını kaybetti…

 

2023 yılının ilk beş ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle: 14 yaş ve altı 4 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 7 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 153 işçi, 30-49 yaş arası 314 işçi, 50-64 yaş arası 156 işçi, 65 yaş ve üstü 36 işçi, Yaşını bilmediğimiz 60 işçi hayatını kaybetti…

 

2023 yılının ilk beş ayında 71 şehirde ve yurtdışında beş ülkede (kısa vadeli çalışmak için gidilen veya Türkiye menşeili şirketlerde çalışan) iş cinayeti tespit etmiş durumdayız: 124 ölüm İstanbul’da; 66 ölüm Adıyaman’da; 39 ölüm Hatay’da; 23 ölüm Adana’da; 22 ölüm Kocaeli’nde; 20 ölüm Bursa’da; 18’er ölüm Antalya ve Konya’da; 17 ölüm Kahramanmaraş’ta; 16 ölüm İzmir’de; 15’er ölüm Denizli ve Manisa’da; 14’er ölüm Malatya ve Şanlıurfa’da; 13’er ölüm Ankara, Aydın, Mersin ve Muğla’da; 12’şer ölüm Sakarya, Samsun ve Tekirdağ’da; 11’er ölüm Kayseri ve Trabzon’da; 10’ar ölüm Balıkesir ve Gaziantep’te; 9 ölüm Çorum’da; 8 ölüm Kastamonu’da; 7’şer ölüm Diyarbakır, Düzce, Isparta, Karaman, Mardin ve Uşak’ta; 6’şar ölüm Aksaray, Batman ve Rize’de; 5’er ölüm Artvin, Erzurum, Siirt, Yalova ve Zonguldak’ta; 4’er ölüm Afyon, Amasya, Burdur, Eskişehir, Kars, Ordu ve Sivas’ta; 3’er ölüm Elazığ, Kilis, Kütahya, Osmaniye ve Şırnak’ta; 2’şer ölüm Ardahan, Bartın, Bilecik, Bolu, Edirne, Kırıkkale, Kırklareli, Nevşehir, Niğde ve Van’da; 1’er ölüm Ağrı, Bingöl, Çanakkale, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Karabük ve Tokat’ta; 6 ölüm Yurtdışında (2 Irak, 1 Azerbaycan, 1 Bosna Hersek, 1 Makedonya ve 1 Meksika)…


2023 yılının ilk beş ayında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 730 işçiyi saygıyla anıyoruz…
Mustafa Çakmak, Turgay Yılmaz, Vezile Gün, Mustafa Kuzu, Bey Kençi, Yeter Kençi, Heybet Babat, Maaruf Bozkan, Mahmut Türkmen, Selahattin Akyel, Durmuş Kıllı, Mehmet Karga, Sebahattin Ayaz, Yalçın Sümbül, Ramazan Ökten, Hatice Baysal, Ali Yasin Heşlum, Beşir Heşlum, Ali Heysem Heşlum, Nesibe Büyükçay, Ali İbar, Emine Göktepe, Sunay Kontaş, Bahri Hajıpourkhalkalou, Mehmet Tan, Berzan Ökten, Tufan Ünsal, Talip Uyar, Mehmet Dağdelen, Mehmet Çetin, Ali Saygılı, Seyfettin Bayer, Nimet Kumkale, Enes Balçok, Bülent Polat, Eyyüp Erboğa, Mehmet Erboğa, Mehmet Beşir Erboğa, Mehmet Erboğa, Abdulkadir Erboğa, Nuran İl, Damla Alas, Fikriye Akgün, Ali Gökmen, Hüseyin Soylu, İsmail Taran, Veli Keskin, Fesih Acar, Beytullah Altınışık, Mustafa Y., Murat Karaarslan, Adem Ak, Mashrabov Donıyor, Meydan Kaya, Dündar Gürlük, Niymet Gönül, Abdullah Coşkunlar, Şefik Kaya, Şeref Kurt, Adnan Almacı, Şahan Özmen, Tamer Göçgeldi, İsmet Göktaş, Durali Berçin, Tuncay Özsoy, Hatice Yüce, Aykut Bilen, Mustafa Nas, Suat Deniz, Osman Remzi Suiçmez, Orhan Vurucu, Nimet Erol, Nadir Emeç, Necati Davulcu, İbrahim Öztürk, Furkan Ahmet Akgül, Cafer Madenbaş, Aykut Durmuş, Musa Kemelek, Yasin Merdoğlu, Adem Kocaman, Yakup Küçüksarı, İbrahim Uzun, Mehmet Çiftçi, Muhammet Yiğin, Ekrem Ateş, Yücel Kutlu, Tuncer Deli, Ferhat Urak, Tuncay Çelik, Kenan Onat, Ali Kaya, Ayhan Karaduman, Veli Tüfekçi, İbrahim Ethem Bilek, Erol Çelik, Sinan Çelik, Veysel Elaltunterin, Muhammed Biçil, Muhammet Emin Korkmaz, Ümit Karaduman, Halil İbrahim Çizmeci, Zübeyir Topal, Ersan Ata, Mustafa Özdemir, Murat Parlak, Birol Yılmaz, Alişan Eryılmaz, Mesut Avcı, Yusuf Keser, Mehmet Kaçan, Mehmet Garip Şeyhanlı, Alişan Dayar, Ömer Bezmez, Enes Bayram, Kemal Arslan, İbrahim Çiftçi, Seyfi İzzet Atalay, Gürkan Demir, Muhammet Avşar, Adil Cinli, Cihan Aymaz, Muhammed Çağrı Turgut Turgut Kanbir, Şerife Soysal, Sinan Demirok, Mehmet Alptekin, Hamdi Alptekin, Barış Ten, İbrahim Güney, Necip Özdemir, Sevil Diri, Hayriye Öztürk, Ümit Sönmez, Orhan Cücün, Ali Karagöz, Mustafa Yılmam, Bülent Kapağan, Halil İbrahim Şahin, Burak Bilen, Necmi Eyüboğlu, Mehmet Yücel, Yener Hampa, Hakan Dumanoğlu, Gholamdastgır Ahmedzey, Hüseyin Kıvrak, Abdullah Gücel, Erol Akman, Alihan Yurdakul, İsmail Güzel, Doğan Çelen, Sazet Karacan, Ali Kara, Mustafa Erdoğan, Yusuf Harmancı, Sabri Öztürk, Halil Şenel, Arif Çamur, Hüseyin Atayık, Kadir İlkimen, Salim Turupçu, Halil İbrahim Küçük, İsmail Özdemir, Yener Fırat, Zafer Ülgey, İlteriş Ertekin, İdris Azaley, Ünal Engin, Erol Öztürk, Seyhan Ersöz, Ahmet Derinsu, Ali Uçar, Derviş Taş, Abdulkadir Yüksel Kınacı, Mehmet Zeki Kaya, Bilal Torun, Akay Karadana, Yunus Arslan, Muhittin Gökçe, Ali Coşkun, Şevki Markal, Cumaali ., Ahmet Sevim, Aleyna Özsakız, Yunus Şensoy, Muhammet Emin Seçer, Cem Yayla, Mitat Yaltırık, Halil Can Tiril, Yünus Yılmaz, Ayşe Erbaşlı, Fatma Öztürk, Burak Aslankıran, Osman Başkut, Şahin Yenigün, Arif Karayavuz, Tanju Eş, Ramazan Şenoğul, Yılmaz Adsay, Yunus Emre Sönmez, Halil İbelek, Sinan Durmuş, Abdurrahman Ertürk, Roushen Övezov, Cebrail Gövcecik, İsmail Erturan, Şemsettin Güneş, Emre Büyükaslan, Hakan Puğaça, İlhan Tunay, Mesut Yıldız, Sadık Selçuk Gölgelikaya, Abdulkadir Gökkaya, Zeynal Abidin Öztürk, Metin Esmertaş, Ahmet Jurnal, Yonca Kayaalp, Mustafa Yıldırım, Cuma Sevindik, Mehmet Fadıl Ceylan, Abuzer Özbeytümer, Ali Kasap, Muzaffer Bulğu, Zeki Polat, Ahmet Batuhan Ağdağ, Muhammet Kaya, Mustafa Aslan, Mesut Uysal, Yusuf Oran, Furkan Ekinci, Mansur Selman Pehlivan, Hüseyin Çarçabuk, Ahmet Hüseyin Sertoğlu, Abuzer Erdoğan, Şevket Gönder, Abdullah Samet Aygül, Yücel Keleş, Murat Duran, Mehmet Vehbi Yılmazer, Bayram Alkan, Sevinç Altın, İbrahim Özbek, Erdal Çeğil, Ramazan Gülşahin, Ekrem Gürses, Mesut Can, Adem Ş., Nidal Eldenden, Köksal Yıldız, Adem Güler, Cengiz Kayhan, Seyfullah Sezer, Selahattin Demir, Gencehan Daşdemir, Efe Demir, Abdulsamet Ceylan, M.C.Y., Oğuzhan Çakar, Alper Tunga Yılmaz, Adem Mamak, Bayram Erbil, Selahattin Uysal, Semih Yılmaz, İlhami Demirtaş, İbrahim Akay, Mustafa Yaşar Gümüş, Tugay Bürücüler, Hafız Çetin, Soner Er, Berkay İsabetli, Niyazi Bilgiç, Cemal Karademir, Yakup Uçar, Abdurrezzak Kahya, Merve Kurt, Atalay Seyrekbasan, Mustafa Çelikkol, Necati Onaran, Esat Sarısu, Mustafa Tolga Olçay, Ruken Adam, Fatma Kaya, Büşra Keleş, Abdullah Macit, Kamuran Önen, Yusuf Tunç, Kürşat Kılna, Erdal Sarıkaya, B.T., Murat Altınöz, Mehmet Çap, İsmail Yıldırım, İsmet Doygun, Mehmet Canlı, İsmail Alakız, Ramazan Çetin, Rortguly Sehetliyev, İsa Özdemir, İsmail Berk Odabaşı, Hüseyin Kaan Demir, Gökhan Kubulan, Bahri Özdal, Veysel Arakesen, Turgay Bayazıt, Hayrettin Baytar, Göksel Ayyıldız, Elbir Altan, Halit Doruk, Duygun Yıldız, Haydar Karanfil, Yusuf Günbay, Samet Sevinç, Kerem Anış, Erol Ererden, Zekeriya Eraslan, Hüseyin Genç, Yusuf Genç, Tunahan Çoban, Mehmet Sade, İsa Aktaş, Osman Adanur, Fuat Türk, Gültekin Işık, Murat Baltaoğlu, Hüseyin Aslan, Vedat Acar, Adil Bozkurt, Emin Barası, Nursi Oğuz, Emre Ergin, Hasan Acar, Turan Ekinci, Aziz Körlek, Metin Öztemel, Mahmoud Mahmoud Elyased Negm, İlkay Burgucu, Yılmaz Şahin, Murat Karakuş, Ramazan Kılıçoğulları, Seyfullah Şahin, Ahmet Atılgan, Mehmet Yılmaz, Hasan Dönder, Emre Hasoğlu, Ertuğrul Dilaver, Muhammed Beştaş, Osman Akkaya, Siracettin Bahçıvanci, Umut Gökgöz, Hüseyin Serdar, Ömer Atlı, Aziz Yelegen, Mansur Eyüpoğlu, Şatır Ahmet Sevinç, Cumhur Arıbeyi, Noorullah Amiri, Faruk Demirel, Mustafa Özkaya, Mehmet Karaoğlu, Muhammet Nahsen Çiftçi, Hasan Balcı, Fehmi Erörs, Mehmet Gündüz, Emin Kalem, Mühsün Keleş, Hasan Balcı, Yüksel Demirci, Celal Karaman, Erol Uzman, Çetin Sancak, Halil Çopuro, Mervan Öztekin, Cihan Balta, Hamdin Geyik, Mustafa Şimşek, Nurhat Kulu, Melik Demir, Halil Oktay, Waad Ghanım Merıe Merıe, Muhammet (Ahmet) Erbaş, Yusuf Koç, Sinan Bekdaş, Nafiz Tonaz, Erol Erben, Veli Karagül, Emrah Soyal, İsmail Hakkı Tüzün, Fatih Çiftçi, İhsan Çelik, Kerim Çakır, Şakir Keskin, İlhan Yetim, Abdullah Karataş, A.K., Arif Osman Şener, Bektaş Döner, Serdar Ateş, A.K., Tayyar Ercan, İbrahim Mavi, Faruk Koçyiğit, Emin Ergün, Yavuz Ceylan, Gökhan Aydın, Servet Tarhan, Yaşar Duymaç, Fikret Zaif, Emir Zaif, Mustafa Öksüz, Osman Pirinç, Bayram Gür, Osman Ünsal, İbrahim Özbeg, K.D., Necmeddin Aygün, Mucip Kurtli, Mustafa Yıldırım, Ahmet G., Server Cüneyidioğlu, Hüseyin Cüneyidioğlu, Misbah Hallak, Hasan Tanrıöver, Saffet Türkoğlu, İsmet Yanık, Nihat Çakıroğlu, Celal Yalçın, Osman Karaca, Sami Kara, Mert Balcı, A.Y., Galip Aydın, İsmail Taş, Mehmet Akif Yıldız, İhsan Gür, Aydın Altun, Gurbet Yardım, Murat Ovat, Haydar Serinci, S.K., Can Yüce, Bayram Aygör, Hasan Kibar, Leonardo Alvarez Salano, Dursun Ali Özer, Serhat Şaştı, Necmi Birsayi, Veli İrkek, Cemalettin Şener, Mümin Tek, Serdar Önen, Hasan Kaymaz, İlker Şahin, Süheyla Usta, Bahri Sarı, Nurettin Aydın, Hakan Yaylacı, Pelin Sakaroğlu, Kübra Kurnaz, Rukiye Acuner, Hilmi Kaya, Emel Bal, Rukiye Kıyılı, Şevket Volkan Altay, Mehtap Kestek Kalkan, Fatma Bayıroğlu, Şeyma Nur Cansız, Halime Sevinç Eroğlu, Seracettin Yeniçeri, Halime Gök, Asiye Gül, Sevda Bahçe Sertkol, Muzaffer Kılınç, Abbas Erkul, Erkan Acar, Şenay Çömlekçi, Ömer Faruk Alioğlu, Hemra Mammedov, Hüseyin Kaya, Serhat Erdem, Mustafa Boral, Özgür Demirer, Şahin Çakar, Muhsin Yaman, İbrahim Bölükbaşı, Ali ., Özkan Ateş, Serkan Özdemir, Kadir Karadağ, Ercan Şahin, Mehmet Eskisarılı, Ahmet Taş, Ali Gürsoy, Aslan Ekiz, Eray Şimşek, Halil İbrahim Erdine, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı, Ahmet Durman, Ali Osman Aydın, Aykut Bulut, Bahtiyar İsrafiloğlu, Çağkan Yılmaz, Çiğdem Şimşek, Emin Uysun, Etem Yedek, Ali İsrafiloğlu, Hasan Öz, İmran Aydoğdu, Müzeyyen Gökçen, Önder Cirik, Fikri Töre, Hazal Baytekin, İdris Talha Kartav, Johanna Carolina Kap, Kağan Yıldız, Lenur Seyfettinoğlu, Nazımcan Hartlap, Ozan Koç, Ömer Kale, Ömer Tabarlı, Samet Burak Bingöl, Sefa Veysel Yaşar, Tahsin Cem Efe, Tamer Özdoğru, Tayfun Dal, Turgut Mustafa Yedek, Ukba Alhomsi, Umut Ulaş Tan, Mehmet Kalaycı, Malik Kara, Kulturayev Behruz, Abbas Şahin, Mehmet Tekin, Volkan Kemal Özdemir, Nurten İnan, Salih Davut, Oğuzhan Yazıksız, Bülent Yahşi, Berkant Çakıcı, Oğuzcan Aydın, Yusuf Uğur Uzunsakaloğlu, Emre Tiftikçi, Şehmus Hatay, Mustafa Ata Tıraş, Mesut Aydın, Muhammet Tarakçı, Hıdır Canoluk, Ahmet Korkmaz, Burhan Kurtuluş, Necmettin Sevil, Halit Baydoğan, Feridun Kır, Koçali Serkant Kiraz, Hasan Doğan, Umut Can Çankır, Zeliha Z., Ferman Ekinci, Merve Abra, Vedat Akın, Mustafa Mucaf, Ahmet Yüksel, Süleyman Kayar, Mahmut Kayar, Metin Doruklu, Dilay Ceviz, Muhammed Elali, İ.Ç., Osman Ayhan, Mehmet Güleşir, Hüseyin Hamarat, Abdülaziz Kartal, Emine Gök, Hüsmen Kılıç, Jumagul Rozyyeva, Raziye Pala, Hasan Özkan, Abdüllatif Taccine, Samet Baştürk, Sadık İrfan, Ahmed Cengiz, Mustafa Ak, Abdelmonsif Mahmoud Abdelhamied Ali, Muzaffer Baydemir, Haydar Korkmaz, Şemseddin Yıldırım, Hasan Başarslan, Ömer Aldırmaz, Abdurrahman El Şeyh, Abdullah Neccar, Bakican Kakaliç, Haydar Erdoğan, Mehmet Evdi, Osman Alan, İsmail Hakkı Aslan, Mehmet Arık, Bedir Ekinci, Sami Kılıçoğlu, Fikret Çört, Hasan Köse, Yusuf Avcı, Muzaffer Orkan, Osman Gün, Selahattin Candan, Abdül Hakim, Emrullah Apar, Faik Taş, Yunus Ergün, Mustafa Akça, Zihni Ceyhan, İlhan İnal, Recep Hasancık, Recep Çınarlı, Tevfik Pazarcık, Ayhan Akgül, Ali Çelik, Harun Keş, Üzeyir Ceylan, Mevlüt Güven, Mustafa Güler, Hamdi Gezer, Fatih Turan, Gökhan Dinler, Nurettin Ateş, Şaban Arslan, Edanur Celep, Abdülhekim Gülkan, Musa Kazım Akpınar, Mehmet Necati Güney, Salih Çapar, Dilek Altıparmak, Pınar Kılıç, Rahime Topak, Ümmühan Dilbilir, Gürkan Demir, Uğur Aslan, Enes Gençler, Yusuf Yener, Özgün Selim Kök, Yıldız Kollar, Erhan Akbardak, Umut Koç, Sezer Aydoğan, B.K., V.G., B.K., Selçuk Dönertaş, Halil Çapgın, Mehmet Atalay, Yusuf Sağır, Fikret Kaynak, Dursun Dalgıç, İlyas Ekmiş, Şemsi Taşdemir, Duran Tokgöz, Mehmet Turan, Murat Fidan, Ahmet Ökişi, Mert Köseoğlu, Mahsuni Kaş, Rifat Oğuz, Atıf Aslan, Abdurrahman Laçin, Faik Cengiz, Osman Alaer, Teyfik Ay, Metin Dengiş, Ahmet Avşar, Yaşar Koca, Hacı Atalay, Recep Sivri, Emrullah Tuğran, Ahmet Saltık, Selçuk Akpınar, Hüsamettin Hamarat, Lorzko Petev, Galip Karakaş, Tatsuo Ozaki, Vladimir Kryshtopin, Bassim Tawil, Gamze Varer, Gökhan Baran, Mustafa Alparslan, Yusuf Kaşıkçı, İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, Ebubekir Köksoy, Hakan Yavuz, Emirkan Yılmaz, Furkan Özdemir, Ercan Sarıkeçili, Burak Zemin Yeter, Musa Keskin, Yasin Sancaktutan, Sevim Yılmaz, Aysel Gümüşcü, Nazmi Çelikkaya, Kemal İşler, Birsen M., Atakan Sırbudak, Hayri Ay, Yusuf Turgut, Mustafa Güneş, Mehmet Kösehan, Azad Yüksel, Mehmet Mortaş, Mehmet Baki Kaçar, Agameret Hummiyev, İbrahim Çapkurt ve ismini öğrenemediğimiz 23 işçi...

İlgili Haberler

https://www.a3haber.com/2023/06/08/is-cinayetleri-suruyor-bu-yilin-ilk-bes-ayinda-en-az-730-isci-calisirken-oldu/

https://alinteri8.org/2023/06/08/isig-2023un-ilk-5-ayinda-730-akpli-yillarda-en-az-31-bin-276-isci-is-cinayetlerinde-katledildi/

http://www.amedradyotv.com/isig-5-ayda-730-akp-li-yillarda-31-bin-276-isci-yasamini-yitirdi-P16170

https://ankahaber.net/haber/detay/isig_meclisi_yilin_ilk_bes_ayinda_730_akpnin_iktidarda_oldugu_2002_yilindan_bu_yana_en_az_31_bin_276_emekci_is_cinayetlerinde_yasamini_yitirdi_143448

https://www.aydinlik.com.tr/haber/emekcinin-bakan-isikhanin-onune-koydugu-isler-394938

https://www.batiantalya.com.tr/isig-meclisi-yilin-ilk-bes-ayinda-730-akpnin-iktidarda-oldugu-2002-yilindan-bu-yana-en-az-31-bin-276-emekci-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi

https://bianet.org/bianet/insan-haklari/280024-mayis-ta-is-cinayetlerinde-145-isci-oldu

https://www.birgun.net/haber/emekciyi-olduren-kolelik-yasasi-443983

https://bugunebakis.com.tr/isig-2023un-ilk-5-ayinda-730-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti

https://www.bursamuhalif.com/bu-yilin-ilk-bes-ayinda-bursada-20-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti/

https://www.bursatanik.com/isig-meclisi-yilin-ilk-5-ayinda-730-emekci-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi.html/

https://com.com.tr/haberler/isig-acikladi-akp-iktidarinda-en-az-31-bin-276-isci-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi-327919.html

https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/isig-acikladi-akp-iktidarinda-en-az-31-bin-276-isci-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi-2088817

https://www.diyarbakirsoz.com/turkiye/isig-raporu-5-ayda-en-az-730-isci-oldu-256747

https://www.egedesonsoz.com/haber/isig-meclisi-acikladi-5-ayda-16-can/1147032

https://www.egetelgraf.com/haberler/guncel/izmirde-son-5-ayda-16-isci-hayatini-kaybetti

https://www.egeyebakis.com/is-cinayetleri-suruyor-bu-yilin-ilk-bes-ayinda-en-az-730-isci-calisirken-oldu/74202/

https://ekonomimanset.com/bu-yil-730-isci-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi/

http://etha52.com/haberdetay/akp-iktidarinda-41-bin-276-isci-is-cinayetinde-katledildi-176784

https://www.evrensel.net/haber/491910/isig-bu-yilin-ilk-bes-ayinda-730-akpli-yillarda-en-az-31-bin-276-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti

https://www.fatsagazetesi.net/haber/32866/orduda-4-isci-oldu.html

https://gazetedavul.com/gundem/isig-raporu-5-ayda-en-az-730-isci-hayatini-kaybetti-60264.html

https://www.gazeteduvar.com.tr/isig-raporu-5-ayda-en-az-730-isci-oldu-haber-1622775

https://gazetekarinca.com/isig-2023un-ilk-bes-ayinda-en-az-730-isci-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi/

https://gazetepatika19.com/yilin-ilk-bes-ayinda-730-akpli-yillarda-en-az-31-bin-276-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-137234.html

https://gaziantepsabah.com/guncel/yilin-ilk-5-ayinda-730-isci-calisirken-yasamini-yitirdi/152105

https://gaziantepsabah.com/guncel/gaziantepte-yilin-ilk-5-ayinda-10-isci-kazalarda-hayatini-kaybetti/152129

https://www.gazetevan.com/haber/guncel/187184/isig-raporu-5-ayda-en-az-730-isci-oldu

https://www.gunebakis.com.tr/haber/15334856/isci-olumu-verileri-aciklandi-trabzon-bolgede-birinci

https://www.guneydoguekspres.com/5-ayda-en-az-730-is-cinayeti

https://www.gunisigigazetesi.net/haber/15295629/isig-raporu-paylasti-elazigda-3-kisi-oldu

https://www.haberercis.com.tr/ekonomi-emek/isig-5-ayda-en-az-730-isci-oldu-h340990.html

https://hinis-haber.com.tr/isig-2023un-ilk-5-ayinda-730-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti/

https://hurpolitika.com/isig-5-ayda-en-az-730-isci-oldu

https://ilerihaber.org/icerik/isig-yilin-ilk-5-ayinda-730-isci-yasamini-yitirdi-155512

https://www.ilksesgazetesi.com/izmirde-5-ayda-16-isci-hayatini-kaybetti

https://jinhaagency1.com/tr/guncel/IsIg-2023-un-ilk-5-ayinda-730-isci-oldu-40776

https://jurnalci.com/isig-acikladi-akp-iktidarinda-en-az-31-bin-276-isci-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi-855822.html

https://www.karar.com/guncel-haberler/isig-meclisinden-dusundurten-rapor-31-gunde-145-isci-hayatini-kaybetti-1759040

https://kisadalga.net/haber/detay/isig-ilk-bes-ayinda-730-akpli-yillarda-32-bine-yakin-isci-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi_71296

https://kizilbayrak79.net/ana-sayfa/haber/sinif/isig-meclisi-is-cinayetleri-raporunu-acikladi-31-bin-276-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti

https://kocaelihalkgazetesi.com/haber/15297771/kocaelide-22-isci-bu-yilin-ilk-bes-ayinda-is-cinayetinde-hayatini-kaybetti

https://www.kocaelikoz.com/haber/15292810/gormediniz-duymadiniz-bilmiyorsunuz-ama-onlar-oldu

https://www.krttv.com.tr/isig-2023un-ilk-5-ayinda-730-isci-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi

https://www.kucukmenderes.com.tr/isig-aci-tabloyu-acikladi/

https://marksist.org/icerik/Isci/19685/Is-cinayetlerini-durdurun-2023un-ilk-bes-ayinda-730,-AKPli-yillarda-en-az-31-bin-276-isci-calisirken-oldu

https://www.medyayazar.com/5-ayda

http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/210769

https://www.msn.com/tr-tr/haber/gundem/isig-2023-%C3%BCn-ilk-5-ay%C4%B1nda-730-i%C5%9F%C3%A7i-i%C5%9F-cinayetlerinde-hayat%C4%B1n%C4%B1-kaybetti/ar-AA1chwOF?li=BBplYy0

https://www.mucadelegazetesi.com.tr/diyarbakirda-son-5-ayda-7-is-cinayeti

https://www.muhalif.com.tr/haber/isig-2023un-ilk-5-ayinda-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybeden-isci-sayisi-730-142713

https://noktahaberyorum.com/bu-yilin-ilk-bes-ayinda-730-akpli-yillarda-en-az-31-bin-276-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti.html

https://www.orduolay.com/haber/15344256/orduda-4-isci-oldu

https://ozgurdenizli.com/mayista-is-cinayetlerinde-145-isci-oldu/

https://www.nupel.tv/isig-5-ayda-730-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-277568.html

https://penceretv.com/guncel/isig-raporu-5-ayda-en-az-730-isci-oldu-273398h

https://pirha.org/isig-2023-yilinin-ilk-5-ayinda-en-az-730-isci-oldu-378985.html/08/06/2023/

https://www.polemikhaber.com/isig-5-ayda-en-az-730-isci-hayatini-kaybetti

https://politikahaber.com/isig-meclisi-5-ayda-730-emekci-is-cinayetlerinde-oldu/

https://www.politikyol.com/isig-5-ayda-en-az-730-isci-is-cinayetlerinde-oldu/

https://www.sakaryayenihaber.com/haber/15293068/isig-raporu-paylasti-5-ayda-en-az-730-isci-oldu

https://www.sakaryayenihaber.com/haber/15293068/sakaryada-11-isci-hayatini-kaybetti

https://www.sayfa16.com/asayis/mayista-145-yilin-ilk-5-ayinda-730-isci-hayatini-kaybetti-h67208.html

https://sendika.org/2023/06/2023un-ilk-bes-ayinda-730-akpli-yillarda-en-az-31-bin-276-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-686520/

https://siyasetgundemi.net.tr/isig-2023un-ilk-5-ayinda-730-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-h53174.html

https://haber.sol.org.tr/haber/2023un-ilk-bes-ayinda-730-isci-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti-377023

https://www.sondakika-haberleri.net/5-ayda-en-az-730-is-cinayeti/

https://www.sozcu.com.tr/2023/ekonomi/bu-yil-730-isci-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi-7708357/

https://www.surajans.com/isig-5-ayda-en-az-730-can-kaybi

https://www.t24.com.tr/haber/isig-2023-un-ilk-5-ayinda-730-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti,1114437

https://www.tigrishaber.com/5-ayda-730-isci-hayatini-kaybetti-86627h.htm

https://twitter.com/YolTelevizyon/status/1666734615074144262

https://www.turkiyeekspreshaber.com/genel/5-ayda-730-isci-hayatini-kaybetti-h15793.html

https://www.umke.org/isig-meclisi-yilin-ilk-bes-ayinda-730-akpnin-iktidarda-oldugu-2002-yilindan-bu-yana-en-az-31-bin-276-emekci-is-cinayetlerinde-yasamini-yitirdi

https://umutgazetesi42.org/arsivler/100053

https://www.unyekent.com/haber/_orduda_is_kazasinda_4_can_kaybi-39064.html

https://www.yenidemokrasi32.net/isig-meclisi-yilin-ilk-5-ayinda-730-isci-hayatini-kaybetti.html

https://www.yenimesaj.com.tr/5-ayda-730-isci-hayatini-kaybetti-H1485719.htm

https://yenisebinkarahisar.net/haber/15350134/isci-olumu-verileri-aciklandi

https://yirmibirtv.com/haber/5_ayda_en_az_730_isci_oldu-8235.html

https://yonhaber.com/emek-dunyasi/isig-raporu-5-ayda-en-az-730-isci-hayatini-kaybetti/

https://www.youtube.com/watch?v=Kj95NAesRfk