Avrupa Sendika Enstitüsü (ETUI) haberleri No: 171 Kasım/Aralık 2019

ETUI’den Haberler

Yeni yayın – HesaMag #20 Göçmen işçiler Avrupa Kalesinde
Avrupa’da yasal olarak ikamet eden göçmenlerin sayısı 22 milyonun üzerinde, fakat durumu çok daha güvensiz ve hakları bir çok alanda çok daha sınırlı olan kayıtsız göçmenlerin sayısını belirlemek çok daha zor. Bur durumdaki göçmenler çok daha kötü çalışma şartlarına mahkum durumdalar; genelde iş piyasasında ayrımcılığa uğradıkları için hem kadın hem erkek göçmen işçiler kalifiye olmayan, düşük ücretli ve sağlığa zararlı işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu durum ırkçı klişeler ve varsayımlarla meşrulaştırılıyor.

Derginin 20. sayısında bu raporu hazırlayan HesaMag editör kadrosunun amacı okuru bir çok AB üyesi ülkededen gerçek yaşam örnekleri sunmak. Bu örneklerdeki göçmen işçiler boğazlarını sıkan ve hatta bazen canlarını çıkaran bir sistemin içerisindeler. Avrupa Kalesi dünyanın geri kalanını dışarıda bırakmak için yüksek barikatlar kuruyor olabilir, ama bu barikarlar yeni direnişlerle karşılaşıyor: göçmen gruplar haklarını talep etmek için örgütleniyor ve diğer bir çok organizasyon dayanışma için ve daha adaletli bir gelecek için bir araya geliyor.

Ayrıca 2019 yılını bir yenilik ile sonlandırıyoruz: sizleri online dergi deneyiminizi internette fotoğlaflı içerik ayrıcalığı ile HesaMagPlus’la sürdürmeye davet ediyoruz.

ETUI Avrupa’da işçi sağlığının geleceğini tartışıyor
Avrupa Sendika Enstitüsü (ETUI), 3-4 Aralık’ta Brüksel’de gerçekleştirdiği konferansta Avrupa’da iş güvenliği ve sağlığının durumunu tartıştı. 200 kişinin katıldığı konferans araştırmacıların, sendikacıların ve politikacıların görüşlerinin tartışıldığı bir forum haline geldi. Read more

Tükenmişlik üzerine
ETUI tarafından altıncısı düzenlenen işte psikolojik riskler Avrupa sendika ağı toplantısı 24 ve 25 Eylül’de Louvain’de (Belçika) gerçekleşti. 14 farklı ülkeden gelen ve iş sağlığı üzerine çalışan 22 sendika temsilcisi psikolojik riskler üzerine bilgi ve deneyim alışverişinde bulundu. Read more

Tarihi kaydedin: 15/16 Ocak 2020 – İş güvenliği ve sağlığı (İSG) alanında stratejik dava semineri
ETUI’nin Sağlık, Güvenlik ve Çalışma Koşulları Birimi 15-16 Ocak’ta İş Güvenliği ve Sağlığı Alanında Stratejik Dava Semineri düzenlenliyor. Bu seminer önümüzdeki bir kaç yıl boyunca sürecek olan AB’de İSG alanında hukuki mücadele projesinin bir parçası. Read more

Avrupa’dan Haberler

AB Kanserojen yol haritasi genişliyor
28 Kasım’da Avrupa Sendika Konfederasyonu (ETUC) dahil bir çok organizasyon AB Kanserojen Yol Haritası’nı genişletti. Gönüllü eyleme dayanan bu planın amacı hem işçileri ve hem işverenleri kanserojen maruziyeti hakkında bilinçlendirmek. Read more

Komisyon’a AB kimyasal ürün politikalarını yeniden oluşturma çağrısı
Avrupa Sendika Konfederasyonu (ETUC), Avrupa Tüketici Organizasyonu (BEUC) ve Avrupa Çevre Bürosu (EEB), Avrupa Komisyonu’na insanları ve ekosistemi kimyasal kirlilikten koruyan bir Avrupa yaratma talebinde bulundu. Read more

Şirketler tehlikeli madde düzenlemelerine uymuyor
18 Kasım’da Avrupa Kimyasal Ajansı (ECHA) çok yüksek önem arz eden kimysal madde içeren tüketim ürünleri hakkında gerçekleştirilen bir pilot projenin sonuçlarını yayınladı. Read more

Çeviren: Filiz Kahraman