Avrupa Sendika Enstitüsü (ETUI) haberleri No: 159 Eylül 2018

ETUI’den Haberler

ETUI konferansı: Kadınlar, Emek ve Kanser
4-5 Aralık 2018’de Brüksel’de ETUI işle ilgili kanser üzerine bir konferans düzenleyecek. Şu anda mesleki kanseri önleme üzerine çalışmalar bazı zorluklarla karşılaşıyor. Bu alandaki epidemolojik araştırmalar kadınlardan çok erkekler üzerine yoğunlaşıyor. Geleneksek sektörlerde mesleki kanser yalnızca erkek çalışanları etkileyen bir dertmiş algısı var. To register

Sendika uzmanları mesleki sağlık ve güvenlik için bir araya geldi: kanunları uygulama gelecekteki en büyük zorluk
ETUI tarafından 10-13 Eylül’de Atina’da 14.sü düzenlenen işyerinde sağlık ve güvenlik üzerine sendika strateji semineri, 19 Avrupa ülkesinden 40’ın üzerinde sendika temsilcisini işyerinde kanserojenden işle ilgili strese kadar bir çok konuyu tartışmak üzere bir araya getirdi. Her yıl düzenlenen bu toplantı işçi yararına çalışan İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Danışma Komitesi’nin mesleki sağlık ve güvenlik konusundaki AB politikalarını ve sendikaların önceliklerini takip etmesini sağlıyor. Read more

Avrupa’dan Haberler

İspanya: Temizlikçi kadınların hastalıkları sağlık sigortaları tarafından tanınacak
Eylül başında İspanya’da Çalışma Bakanlığı, bölge sağlık müdürlükleri ve temizlik sektöründen temsilciler otellerde temizlikçi olarak çalışan kadınları bir çok şikayetinin artık meslek hastalığı olarak tanınması konusunda anlaşmaya vardı. Karpal tünel sendromu, kesecik iltihabı, epikondilit ve günboyu aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan ellerde ve kollarda yanma ve iltihap gibi bir çok hastalık bu gruba dahil. Read more

Kimyasal risk: Fransa raporu işveren denetimini arttırmak istiyor
Eylül başında Frıdan Çalışma Bakanlığı işyerinde kimyasal risk üzerine yeni bir rapor yayınladı. Mesleki sağlık profesörü Paul Frimat tarafından yayınlanan rapor, Emmanuel Macron başkanlığında gerçekleştirilen reformlarla ters düşen öneriler içerdiği için bir kaç ay gizlenmiş. Read more

Uluslararası Haberler

Amerika Birleşik Devletleri: inceleme tavukçuluk sektöründe çalıştırılan mahkumların çalışma koşullarını gözler önüne serdi
Alabama’da Ekim 2017’de bir tavuk kesim fabrikasında işçi olarak çalışan bir mahkumun ölümünden sonar ABDli bir sivil toplum kuruluşu çalışma izni verilen mahkumların çalışma koşullarını inceledi. Read more

Uzun çalışma saatleri kadınlarda diabet ile ilişkilendirildi
Temmuz’da BMJ Diyabet Araştırmaları ve Bakımı (BMJ Diabetes Research and Care) dergisinde online olarak yayınlanan çalışmaya göre haftada 45 ya da daha fazla çalışma ile kadınlarda diyabet riskinin artması arasında bir ilişki var. Read more

Çeviren: Filiz Kahraman