Avrupa Sendika Enstitüsü (ETUI) haberleri No: 153 Şubat 2018

Avrupa’dan Haberler

Fransa: 10 000 iş kazasının sebebi zihinsel sağlık sorunları
16 Ocak’ta Fransa’daki Hastalık Sigorta Fonu-Mesleki Sağlık tarafından yayınlanan rapora göre 2016’da 10 000’den fazla iş kazasının zihinsel sağlık sorunları sonucunda gerçekleşti. Read more
 
Belçika: 2017’de 28 000 tükenmişlik sendromu vakası
Belçika’nın iş sebebiyle engelli hale gelen işçilere tazminat sağlayan kurumu Milli Sağlık ve Engelli Sigortası Kurumu’na (INAMI) göre, 2017’de 28 000 tükenmişlik sendromu vakası kaydedildi. 2017’de tazminat alan 400 000 kişinin yüzde 7’si tükenmişlikten, yüzde 15’i depresyondan muzdarip. Read more
 
İrlanda: İş stresine karşı farkındalık kampanyası
26 Ekim 2017’den beri, Irlanda Sağlık ve Güvenlik Yetkilisi (Health and Safety Authority) iş stresinin zarar veren etkileri üzerine farkındalık yaratma amacıyla bir kampanya yürütüyor. Read more
 
Bilim insanları uyarıyor: Temizlik malzemeleri akciğerler için günde 20 sigara içmek kadar zararlı
Yeni bir çalışmanya göre düzenli temizlik ürünleri kullanımının akciğerler üzerindeki etkisi günde bir paket sigare içmeyle eşdeğer. Read more 
 
Müfettişler oyuncaklarda fitalat ve ikinci el ürünlerde asbestos bulduklarını belirtti
Avrupa Kimya Ajansı tarafından görevlendirilen müfettişler tüketici ürünlerinde yüksek derecede zehirli kimyasal buldu. Mesela incelenen her beş oyuncaktan birinin yüksek derecede kısıtlı fitalat içerdiği belirtildi. Ayrıca ikinci el ürünlerde asbestos tespit edildi. Read more
 
İşyerlerinin yeni risklerle nasıl başa çıktığı üzerine AB raporu
15 Şubat 2018’de Avrupa Mesleki Sağlık ve Güvenlik Ajansı (The European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) Avrupa’da işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetimi üzerine bir rapor yayınladı. Read more
 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi alan gençlerde iş kazaları yarı yarıya indi
Fransa’nın milli Araştırma ve Sağlık Enstitüsü (INRS) tarafından gerçekleştirilen epidemolojik çalışmanın sonuçlarına göre okulda işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi alan 25 yaş altı gençlerde, bu eğitimi almamış olanların yarısı kadar iş kazasına rastlandı. Read more
 
İşçilerin geleneksek fiziksel risk maruziyetleri hala yüksek
Fransa’da çalışma koşulları üzerine düzenlenen geniş çaplı bir anket işçilerin hala ciddi fiziksel riske maruz kaldıklarını ve işte gittikçe daha az otonomi sahibi olduklarını gösteriyor. Read More
 
Çeviren: Filiz Kahraman