Avrupa Sendika Enstitüsü (ETUI) haberleri No: 140 Kasım 2017

ETUI  Haberleri
 
Sosyal sağlık eşitsizlikleri ETUI’nin ‘İş ve Kanser’ konferansının gündeminde ilk sırada
 
‘İşyerleri insanların sadece çalıştıpı yerler değil, aynı zamanda hayatlarını da yaşadıkları yerler. Tüketici sağlığı veya çevreyi koruma amacıyla yasaklanan her şeyin, işyerinde de yasaklanıyor olması gerekir.’ ETUI’de araştırmacı olan Laurent Vogel, 14 ve 15 Kasım’da Brüksel’de ETUI tarafından düzenlenen İş ve Kanser başlıklı konferansı bu sözlerle bitirdi. Read more
 
HesaMag yetenekli bir çalışanını kaybetti
 
ETUI, Alessandro Leogrande’nin ölümünü büyük bir üzüntüyle ögrenmiş bulunuyor. Yetenekli bir yazar ve gazeteci olan Leogrande, Avrupa’da kağıtsız göçmen işçilere ses veren üç kitabın yazarı. Read more
 
Avrupa’dan Haberler
 
Mesleki kanser Avrupa Birliğine her yıl €270-610 milyara mal oluyor 
 
14 Kasım’da Brüksel’de düzenlenen İş ve Kanser başlıklı konferansta, ETUI mesleki kanserin Avrupa Birliği’ne olan maliyeti üzerine yaptığı çalışmanın sonuçlarını sundu. Maliyet muazzam: her yıl €270 ila €610 civarında, AB’nin gayrisafi milli hasılasının 1.8% ile 4.1% arasında. Read more

Tırnak bakımında çalışan işçiler 60 tehlikeli maddeye maruz kalıyor
 
23 Kasım’da Fransız Yemek, Çevre ve Mesleki Sağlık ve Güvenlik Ajansı’nın (ANSES) yayınladığı rapora göre tırnak bakım salonlarında çalışan ve hemen hepsi kadın olan manikürcülerin 700’den fazla farklı maddeye maruz kaldığını, ve bunlardan 60’nın ‘yüksek tehlike’ grubunda, 90’ının ise ‘kaygı verici’ grubunda olduğunu belirtti. Read more
 
Uluslararası Haberler
 
Yüksek Mahkeme Brezilya’da asbestos üretimini yasakladı
 
Eternit’in 2019’dan itibaren asbest bazlı ürünleri durduracağını duyurmasından bir gün sonra, 29 Kasım’da Brazilya’daki Federal Mahkeme asbestin (krizotil tipi) çıkarımı, pazarlanması ve dağıtımını tüm ülkede yasakladı. Read more
 
Çeviren: Filiz Kahraman