Avrupa Sendika Enstitüsü (ETUI) Haberleri No: 146 Haziran 2017

ETUI  Haberleri

HesaMag #15: Gazeteciliğin güvencesizlik hali
 
Ana akım medyayı saran krizin sonu gelmeyecek, medya gruplarının kar marjları düşmeye devam ediyor ve enformasyon sektöründe çalışanlar da benzer baskıları hissediyorlar—bunlar HesaMag’ın son sayısında yayınlanan basın sektörü analizinden bir kaç sonuç. Analiz sonuçlarının dayandığı araştırma Avrupa Gazeteciler Federasyonu (European Federation of Journalists, EFJ) ile birlikte yürütüldü. 26 Haziran Pazartesi günü ETUI ve EFJ bu konu üzerine Brüksel’de bir tartışma düzenleyecek.
 
 
Değişim rüzgarları: Avrupa sendikaları artışta olan psikolojik riskleri önlemek için işbirliği yapacak
 
ETUI tarafından 23 ve 24 Mayıs’ta Brüksel’de düzenlenen Dördüncü İşyerinde Psikolojik Risk üzerine Avrupa Sendikalar Çalıştayı, 16 farklı Avrupa ülkesinden 25 sendika temsilcisini bu yılın konusu  olan ‘Psikolojik riskler ve toplu eylem’ meselesini tartışmak için bir araya getirdi. Konunun seçilme sebebi işçilerin maruz kaldığı psikolojik risklerin her yıl artıyor olması. Read more
 
Avrupa’dan Haberler

İşçi ve tüketicilerin Bisfenol A’ya (BPA) karşı korunması arttırılacak
 
16 Haziran’da Avrupa Kimyasal Ajansı Üye Ülkeler Komitesi (Member State Committee of the European Chemicals Agency) Bisfenol A’yı yüksek risk taşıyan madde olarak belirledi. Bu kararın amacı üreticilerin bu hormone-takidi yapan kimyasal kullanımını azaltmak. Read more

Kadınların yarıdan fazlası kişisel koruma teçhizatının işini engellediğini belirtti

İngiltere’deki Sendikalar Kongresi’nin (Trade Union Congress) 28 Nisan’da yayınladığı raporuna göre üreticilerinin kişisel koruma teçhizatına ‘cinsiyetsiz’ yaklaşımı bu teçhizatin kadınların kullanımına uygun olmadığı ve rahatsızlık verdiği anlamına geliyor. Read more

Fransa: Maaşlı çalışanların yüzde 12’si işyerinde en az bir kanserojene maruz kalıyor

13 Haziran’da, Fransa’daki milli kamu sağlığı ajansı Santé publique France tarafından yayınlanan çalışmaya göre, Fransa’da 2009-2010’da maaşlı çalılşanların yüzde 12’si (yaklaşık 2.6 milyon çalışan, 2 milyonu erkek (17%) ve 600,000’i kadın (5.9%)) işyerinde en az bir kanserojene maruz kalıyor. Ayrıca yaklaşık 757.000 çalışanın maruz kalma oranı iki kat daha fazla. Read more

İsviçre: 10 yılda çalışma koşulları kötüleşti
2005 ve 2015 arasında İsviçre’de yüksek ses, titreşim, acı ve ağrı veren pozisyonlar, tekrarlı hareketler gibi fiziksel strese sebep olan durumlarda artış gözlemlendi. Bu artış İsviçre’yi iş sebepli fiziksel risklerin aynı seviyede devam ettiği Avrupa genelinden ayırdı. Read more
 
Çeviren: Filiz Kahraman