CHP Milletvekili Bakan, meslek hastalıklarına dikkat çekti

Meclise meslek hastalıkları ile ilgili araştırma önergesi veren CHP'li Vekil Murat Bakan, bu konuda sağlıklı bilgi ve verinin olmadığını vurguladı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, meslek hastalıklarının araştırılması, tespit edilmesi, kayıt altına alınması, meslek hastalıkları sebebiyle hayatını kaybedenler ile yaşamsal faaliyetlerini sürdüremeyen işçilerin tespit edilmesi ve meslek hastalıklarının önlenebilirliğinin sağlanması amacıyla meclis araştırma önergesi verdi.

Türkiye genelinde İstanbul, Ankara ve Zonguldak’ta olmak üzere sadece 3 tane meslek hastalıkları hastanesi olduğuna ve Sağlık Bakanlığı’nın meslek hastalıklarıyla ilgili tıbbi kayıt sistemi olmadığına dikkat çeken Bakan, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürütülen ulusal ve uluslararası projeler ve protokoller Türkiye’de, mesleğe özgü ve önlenebilir nitelikte olan meslek hastalıklarının tespiti, teşhisi ve önlemleri için maalesef yeterli değil. Meslek hastalıkları riski içeren sektörlerde çalışan işçilerin sağlık sorunlarının araştırılması, meslek hastalıklarının tespit edilmesi, tespit edilen meslek hastalıklarının takip edilmesi, kayıt altına alınması, meslek hastalığı olarak tespit edilen hastalıkları doğuran sebeplerin saptanması, meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden ve yaşamsal faaliyetlerini sürdüremeyen işçilerin tespit edilmesi ve meslek hastalıkların önlenebilirliğinin sağlanması için TBMM çatısı altında bir çalışma yürütmeliyiz” dedi.

TÜRKİYE’YE DAİR SAĞLIKLI BİLGİ VE VERİ YOK

Meslek hastalıklarıyla ilgili Türkiye’ye dair bilgi ve verilere ulaşılamadığının altını çizen Bakan, “Türkiye İstatistik Kurumu, meslek hastalıklarını işten ya da çalışma koşullarından kaynaklanan veya iş nedeniyle kötüleşen hastalık, sakatlık, fiziki veya ruhsal sağlık sorunlarını işe bağlı sağlık problemi olarak ele alıyor. TÜİK’in 2013 yılında yapmış olduğu bir çalışmaya göre, 2013 yılında istihdam edilenlerin ya da geçmişte çalışmış olanların yüzde 2,1’i yani 43 bin 655 kişi işe bağlı sağlık sorunu yaşamış. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2012 yılı verilerine göre; meslek hastalıklarının sayısı 395. Örneğin Almanya’da yılda 40 bin kişinin, ABD’de ise yılda 400 bin kişinin meslek hastalığına yakalandığı bilgisine ulaşılabilirken; Türkiye’deki meslek hastalığına yakalanarak hayatını kaybeden ya da yaşamsal faaliyetlerini sürdüremeyen işçi sayısına ulaşılamıyor” diye konuştu.

TAŞERON, MESLEK HASTALIKLARININ TESPİTİNDE DE ENGEL!

Taşeron sistemin meslek hastalıklarının tespitinde engel olduğunu vurgulayan Bakan, “Kamu veya özel sektör fark etmeksizin, işten ya da çalışma koşullarından kaynaklanan, iş nedeniyle kötüleşen hastalık, sakatlık, fiziki veya ruhsal sağlık sorunları yaşayan veya hayatını kaybeden binlerce işçi var. İşçinin sendikal haklarını, sağlık haklarını ve hatta yaşam hakkını elinden alan taşeron sistemi ile esnek çalışma sistemi, iş cinayetlerinin önlenmesinde engel teşkil ettiği gibi, meslek hastalıklarının tespitinde de engel” diye konuştu.