HDP silikozis hastalarına dair Meclis'e kanun teklifi verdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili İdris Baluken, ağırlıklı olarak kot kumlama sektöründe çalışan işçilerinin yakalandığı silikozis hastalarının sağlık ve sosyal güvenlik hakkının devlet tarafından teminat altına alınması ve yakınlarının yararlanacağı yardımlara ilişkin Meclis Başkanlığı'na kanun değişikliği teklifi verdi.

Teklifin gerekçesinde silikozisin, döküm kumu hazırlama, cam ve seramik malzemesi hazırlama, taş kırma, öğütme, tünel kazma, madencilik, kumlama, taşlama sırasında açığa çıkan kristal silikaya uzun süreli maruziyet sonucu oluştuğuna dikkat çeken Baluken, hastalığın riskinin yüksek olduğu iş kollarını aktardı.

Hastalığın genellikle madencilerde 30-40 yıllık çalışmadan sonra ortaya çıktığını kaydeden Baluken, kot taşlama işçilerinin çok yoğun toza maruz kaldığı için birkaç yıl içinde silikozise yakalandığını ve hastalığın hızlıca ilerlediğini belirtti.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nün incelediği 145 kot kumlama işçisinden 77'sinde (yüzde 53) silikozis saptandığını hatırlatan Baluken, diğer faaliyet alanlarındaki hastaların şikayetlerinin 50-60'lı yaşlarda başlamasına rağmen kot kumlama işçilerinin 20-30'lu yaşlarda bile ileri derecede hastalandığına dikkat çekti.

Silikozisin engellenebileceğini vurgulayan Baluken, alınması gereken önlemleri sıraladı. Kot kumlama gibi yoğun maruziyetlerde 3 ayda bir kontrol muayenelerinin yapılmasının ihtiyaç olduğunu söyleyen Baluken, yoğun bir denetimin olması ve solunum hastalığı gibi hastalıkları olan kişilerin bu işlerde çalıştırılmalarının yasaklanması gerektiğini vurguladı.

Kullanılan özel kumun değerli olmasından kaynaklı işverenlerin kumun zayi olmasını engellemek için havalandırma kullanmadığına, işçilerin pencerelerin kapatıldığı ortamlarda çalıştırıldığına dikkat çeken Baluken, "Genç insanlarımız göz göre göre ölüme gönderilmekte ve düzenleyici bir yasa çıkmasına rağmen sorunlara kalıcı bir çözüm getirilmemektedir. Bu çözümsüzlüğün asıl nedeni ise devletin asli görevlerinden olan sosyal politika, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında hem yasal hem uygulama hem de denetim alanındaki yetersizliklerdir" dedi.

Teklifte, silikoz hastalığına yakalanan kişilere, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sürekli iş göremezlik geliri bağlanması öngörülürken yaşamını yitiren işçilerin ailelerine gelir bağlanması ve cenaze ödeneği verilmesi hükmü yer alıyor.

Silikozisi meslek hastalığı tanımlayan kanun teklifinde,hastalığa yakalanan ve sosyal güvenlik haklarına kavuşamayan işçiler ile Sosyal Güvenlik Kurumu veya işveren arasında devam etmekte olan davaların sonuçlarını beklenmeksizin kanun teklifinde belirlenen güvencelerin sağlanması öngörülüyor.